Saistošie noteikumi (12) - 2005. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. saistošie noteikumi 12.01.05 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas simboliku
1. saistošie noteikumi 12.01.05 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas simboliku
2. saistošie noteikumi 12.01.05 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra saistošajos noteikumos Nr.9 "Par azartspēļu organizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā"
3. saistošie noteikumi 26.01.05 - Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem
4. saistošie noteikumi 26.01.05 - Par detālplānojuma projekta Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros saistošās daļas apstiprināšanu
5. saistošie noteikumi 09.02.05 Sākotnējā redakcija Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu
5. saistošie noteikumi 09.02.05 Spēkā esošā redakcija Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu
6. saistošie noteikumi 23.02.05 Nav spēkā Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība
6. saistošie noteikumi 23.02.05 Nav spēkā Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība
7. saistošie noteikumi 09.03.05 - Par detālplānojuma projekta Jūrmalā, teritorijai starp Latgales ielu, Tallinas ielu, Rūpniecības ielu un Raiņa ielu saistošās daļas apstiprināšanu
8. saistošie noteikumi 09.03.05 - Par detālā plānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 1A apstiprināšanu
9. saistošie noteikumi 09.03.05 - Par detālā plānojuma Jūrmalā, Sloka 7122 apstiprināšanu

Rezultāti atgriezti 0.0312 sekundēs.