Nolikumi (22) - 2005. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. nolikums 04.04.05 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 21.janvāra nolikumā Nr.14 "Jūrmalas pilsētas domes nolikums"
2. nolikums 13.04.05 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 21.janvāra nolikumā Nr.14 "Jūrmalas pilsētas domes nolikums"
3. nolikums 13.04.05 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 9.jūlija nolikumā Nr.16 "Transporta un komunālo lietu komitejas nolikums"
4. nolikums 27.04.05 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta nolikumā Nr.2 "Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas nolikums"
5. nolikums 27.04.05 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 25.aprīļa nolikumā Nr.2 "Vides aizsardzības komitejas nolikums"
6. nolikums 25.05.05 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas 2003.gada 9.jūlija nolikumā Nr.16 "Transporta un komunālo lietu komitejas nolikums"
7. nolikums 25.05.05 - Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra
8. nolikums 08.06.05 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 21.janvāra nolikumā Nr.14 "Jūrmalas pilsētas domes nolikums"
9. nolikums 06.07.05 - Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas nolikums
10. nolikums 03.08.05 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decembra nolikumā Nr.32 "Koku ciršanas komisijas nolikums"
11. nolikums 17.08.05 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.31 "Jūrmalas pilsētas domes bilanču komisijas nolikums"
12. nolikums 17.08.05 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.34 "Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas nolikums"
13. nolikums 17.08.05 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikumā Nr.30 "Dzīvokļu komisijas nolikums"
14. nolikums 31.08.05 Sākotnējā redakcija Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums
14. nolikums 31.08.05 Spēkā esošā redakcija Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums
15. nolikums 15.09.05 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 22.maija nolikumā Nr.19 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" nolikums"
16. nolikums 29.09.05 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 11.septembra nolikumā Nr.24 "Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas nolikums"
17. nolikums 10.11.05 Nav spēkā Lielupes ostas pārvaldes nolikums
17. nolikums 10.11.05 Nav spēkā Lielupes ostas pārvaldes nolikums
18. nolikums 10.11.05 - Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas nolikums
19. nolikums 08.12.05 Sākotnējā redakcija Vaivaru pamatskolas nolikums
19. nolikums 08.12.05 Spēkā esošā redakcija Vaivaru pamatskolas nolikums

Rezultāti atgriezti 0.0781 sekundēs.