Instrukcijas (2) - 2005. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. instrukcija 10.11.05 - Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība nosaka zemesgabala lietošanas mērķi vērtības noteikšanai privatizācijas vajadzībām
2. instrukcija 24.11.05 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 "Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem"

Rezultāti atgriezti 0 sekundēs.