Lēmumi (145) - 2005. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. lēmums 18.03.05 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu
2. lēmums 18.03.05 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu
3. lēmums 18.03.05 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
4. lēmums 01.04.05 Nav spēkā Par pastāvīgajām deputātu komitejām
5. lēmums 01.04.05 - Par Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāju
10. lēmums 04.04.05 Nav spēkā Par zemes komisiju
10. lēmums 04.04.05 Nav spēkā Par zemes komisiju
16. lēmums 04.04.05 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas sastāvu
16. lēmums 04.04.05 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas sastāvu
17. lēmums 04.04.05 - Par atļauju organizēt totalizatora likmju pieņemšanas vietu Jūrmalā, Jomas ielā 61
20. lēmums 04.04.05 - Par ēkas Nr.002 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 50/52 pārdošanu
24. lēmums 13.04.05 Nav spēkā Par dzīvokļu komisiju
24. lēmums 13.04.05 Nav spēkā Par dzīvokļu komisiju
29. lēmums 13.04.05 - Par bezmantinieka mantas pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
33. lēmums 27.04.05 - Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesu
35. lēmums 27.04.05 Nav spēkā Par iepirkumu komisiju
35. lēmums 27.04.05 Nav spēkā Par iepirkumu komisiju
36. lēmums 27.04.05 Nav spēkā Par Lielupes ostas pārvaldes valdi
36. lēmums 27.04.05 Nav spēkā Par Lielupes ostas pārvaldes valdi
38. lēmums 27.04.05 - Par rūpnieciskās zvejas komisiju
43. lēmums 27.04.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
62. lēmums 11.05.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.marta lēmumā Nr.149 "Par piedalīšanos Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes aģentūras izveidē"
63. lēmums 11.05.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām"
64. lēmums 11.05.05 Nav spēkā Par privatizācijas komisiju
65. lēmums 11.05.05 - Par Jūrmalas pašvaldības 2004.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
66. lēmums 11.05.05 - Par detālplānojuma "Jūrmalas ielu sarkano līniju korekcijas plāna" nodošanu izvērtēšanai un sabiedriskai apspriešana
70. lēmums 11.05.05 - Par atļauju organizēt azartspēļu zāli Jūrmalā, Jomas ielā 47/49
81. lēmums 17.05.05 - Par ēku kadastrālo vērtību bāzes aktualizāciju
83. lēmums 25.05.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām"
84. lēmums 25.05.05 Nav spēkā Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju
85. lēmums 25.05.05 - Par Jūrmalas pilsētas muzeja filiāles – Aspazijas mājas rekonstrukcijas projekta priekšlikumu Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20
92. lēmums 25.05.05 - Par dalību Phare 2003 programmā
93. lēmums 25.05.05 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas speciālajā internātskolā
93. lēmums 25.05.05 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas speciālajā internātskolā
94. lēmums 25.05.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 "Par pašvaldības iepirkumu komisiju"
95. lēmums 25.05.05 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 35 nodošanu pašvaldības īpašumā
101. lēmums 08.06.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
102. lēmums 08.06.05 Nav spēkā Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām
103. lēmums 08.06.05 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 11.jūnija lēmumā Nr.396 "Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā"
104. lēmums 08.06.05 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolā
105. lēmums 08.06.05 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiālēs – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā
113. lēmums 08.06.05 - Par veselības aprūpes sniedzēju attīstības programmu
118. lēmums 11.06.05 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju
118. lēmums 11.06.05 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju
120. lēmums 22.06.05 - Par Jūrmalas pašvaldības 2004.gada publisko pārskatu
121. lēmums 22.06.05 Nav spēkā Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 "Par Lielupes ostas pārvaldes valdi"
122. lēmums 22.06.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 "Par pašvaldības iepirkumu komisiju"
123. lēmums 22.06.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.34 "Par drošības un kārtības komisiju"
124. lēmums 22.06.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.6 "Par namīpašumu denacionalizācijas komisiju"
125. lēmums 22.06.05 - Par Piejūras reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta realizāciju
130. lēmums 22.06.05 - Par galvojuma sniegšanu
134. lēmums 22.06.05 - Par darbinieku skaita (darba vietu) papildināšanu Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolā
143. lēmums 06.07.05 - Par Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas vadītāju
147. lēmums 06.07.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 31.jūlija lēmuma Nr.609 "Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli"
152. lēmums 06.07.05 - Par grupas atvēršanu sākumskolā "Zvaniņš", darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
153. lēmums 06.07.05 Nav spēkā Par grupu atvēršanu pirmsskolas izglītības iestādē "Namiņš" un darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
156. lēmums 06.07.05 - Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē un Dzintaru pludmalē
157. lēmums 06.07.05 - Par iežogotas autostāvvietas 40 automašīnām ar sarga mājiņu būvniecības ieceri zemesgabalā Jūrmalā, Sloka 0511
167. lēmums 06.07.05 - Par detālā plānojuma – Attīstības plāna grozījumu projekta galīgās redakcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Edinburgas prospektā 27
184. lēmums 06.07.05 - Par kotedžas Nr.1 Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Latvijas neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs"
227. lēmums 06.07.05 - Par nekustamā īpašuma daļas Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 13 lit.3 istabas Nr.10 īres līguma pagarināšanu
248. lēmums 03.08.05 - Par Jūrmalas pilsētas domes revīzijas nodaļas vadītāju
249. lēmums 03.08.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
250. lēmums 03.08.05 - Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā
254. lēmums 03.08.05 - Par darba grupas izveidošanu Jūrmalas pilsētas vides politikas rīcības programmas gala redakcijas izstrādāšanai
267. lēmums 03.08.05 - Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu pirmās redakcijas pilnveidošanu un galīgās redakcijas sagatavošanu
290. lēmums 03.08.05 - Par bezmantinieka mantas pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
292. lēmums 03.08.05 - Par Ķemeru kinoteātra ēkas un palīgceltnes Jūrmalā, Tukuma ielā 16/18 nodošanu pašvaldības īpašumā
295. lēmums 17.08.05 - Par bilanču komisiju
296. lēmums 17.08.05 Nav spēkā Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju
296. lēmums 17.08.05 Nav spēkā Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju
297. lēmums 17.08.05 Sākotnējā redakcija Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju
297. lēmums 17.08.05 - Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju
298. lēmums 17.08.05 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 "Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra"
299. lēmums 17.08.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84 "Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju"
300. lēmums 17.08.05 Nav spēkā Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā
302. lēmums 17.08.05 - Par Vaivaru pamatskolu
308. lēmums 17.08.05 - Par Jūrmalas pilsētas Apbūves noteikumu (būvnoteikumu) grozījumu projekta galīgās redakcijas noteikšanu
337. lēmums 17.08.05 - Par ēkas Jūrmalā, Edinburgas prospektā 35 nomas līguma noslēgšanu ar Vsevoloda Zeļonija džudo skolu
338. lēmums 17.08.05 - Par autobusu pieturas nojumes dāvinājuma pieņemšanu
339. lēmums 17.08.05 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20 nomas līguma noslēgšanu ar biedrību "Aspazijas mantojums"
340. lēmums 31.08.05 - Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu
341. lēmums 31.08.05 - Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā
342. lēmums 31.08.05 - Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā
354. lēmums 31.08.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām"
372. lēmums 15.09.05 - Par pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" patversmes grupas slēgšanu un darbinieku skaita sarakstu apstiprināšanu.
380. lēmums 15.09.05 Nav spēkā Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 40 un pieguļošai Ausekļa ielai no Viršu ielas līdz mežam
380. lēmums 15.09.05 Nav spēkā Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 40 un pieguļošai Ausekļa ielai no Viršu ielas līdz mežam
393. lēmums 29.09.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā*
394. lēmums 29.09.05 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem
394. lēmums 29.09.05 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem
395. lēmums 29.09.05 - Par veselības aprūpes kompleksa celtniecību Slokā
399. lēmums 29.09.05 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem
399. lēmums 29.09.05 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem
400. lēmums 29.09.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 9.jūlija lēmumā Nr.509 "Par atteikumu tiesas nama būvniecībai Jūrmalā, Pilsoņu ielā 12" un tiesas sprieduma izpildi
401. lēmums 29.09.05 - Par dalību starptautiskā projektā "Baltijas Plānotāju Akadēmija"
411. lēmums 29.09.05 - Par Jūrmalā, Slokas stadionā uzstādīto tribīņu dāvinājuma pieņemšanu
423. lēmums 29.09.05 - Par pilotskolas atlasi 2.kārtai nacionālai programmai "Mācību kvalitātes uzlabošana dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetu vidējā izglītībā"
425. lēmums 13.10.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām"
426. lēmums 13.10.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84 "Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju"
427. lēmums 13.10.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra lēmumā Nr.629 "Par Jūrmalas pilsētas ārkārtējo situāciju operatīvo komisiju"
428. lēmums 13.10.05 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu
428. lēmums 13.10.05 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu
438. lēmums 13.10.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
439. lēmums 13.10.05 - Par zemes vērtību zonējumu, ēku tipu bāzes vērtību un tirgus korekcijas koeficientu aktualizāciju
450. lēmums 27.10.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 "Par Lielupes ostas pārvaldes valdi"
455. lēmums 27.10.05 Nav spēkā Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās
469. lēmums 27.10.05 - Par SPA viesnīcas būvniecības ieceri Jūrmalā, Viestura ielā 8
481. lēmums 27.10.05 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu
481. lēmums 27.10.05 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu
485. lēmums 27.10.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 9.decembra lēmumā Nr.1224 "Par Rīgas jūras līča piekrastes aizsargjoslas noteikšanu un izmaiņām Jūrmalas Apbūves noteikumu I.daļā"
490. lēmums 10.11.05 - Par galvojuma sniegšanu pašvaldības SIA "Jūrmalas Siltums" tās dalībai Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā
491. lēmums 10.11.05 - Par dalību projektā "Uzmanība uz veselību un dzīves kvalitāti Baltijas jūras reģionā"
495. lēmums 10.11.05 Nav spēkā Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 "Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem"
508. lēmums 10.11.05 - Par Jūras ielas un Ērgļu ielas renovāciju
509. lēmums 10.11.05 - Par atbalstu projektam "Publisko interneta pieejas punktu izveide Rīgas plānošanas reģionā"
517. lēmums 10.11.05 Sākotnējā redakcija Par telpu daļu nomas līguma noslēgšanu ar nodibinājumu "Rīgas reģiona attīstības aģentūra"
517. lēmums 10.11.05 Spēkā esošā redakcija Par telpu daļu nomas līguma noslēgšanu ar nodibinājumu "Rīgas reģiona attīstības aģentūra"
529. lēmums 24.11.05 - Par sertifikātu uzkrāšanas kontu slēgšanu un tajos pārskaitīto sertifikātu dzēšanu
535. lēmums 24.11.05 - Par grozījumiem Kauguru kultūras nama darbinieku vietu sarakstā
536. lēmums 24.11.05 - Par Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu audzēkņu brīvpusdienu maksas noteikšanu
537. lēmums 24.11.05 - Par dalību starptautiskajā projektā "EVA"-Agenda 21 procesa izplatība Eiropā - moderatoru apmācības moduļu izstrādāšana un pārbaude
557. lēmums 8.12.05 - Par pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
558. lēmums 8.12.05 - Par pirmsskolas izglītības iestādes "Katrīna" darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
559. lēmums 8.12.05 - Par sākumskolas "Taurenītis" darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu
560. lēmums 8.12.05 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem sākumskolā "Taurenītis"
560. lēmums 8.12.05 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem sākumskolā "Taurenītis"
561. lēmums 8.12.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
564. lēmums 8.12.05 - Par mājokļu attīstības programmu
565. lēmums 8.12.05 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2006.-2009.gadam
567. lēmums 8.12.05 - Par skatu torņa projekta priekšlikumu Jūrmalā, dabas parkā "Ragakāpa" kadastra Nr.13000021301
571. lēmums 8.12.05 Nav spēkā Par zemesgabalu apvienošanu un sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 30 un Kalēju ielā 32
574. lēmums 8.12.05 - Par zemesgabalu sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1201 un adrešu piešķiršanu
575. lēmums 8.12.05 - Par zemesgabalu sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Vārnukrogs 1304 un adrešu piešķiršanu
582. lēmums 22.12.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.10 "Par zemes komisiju"
583. lēmums 22.12.05 - Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes darbinieku skaita sarakstā
585. lēmums 22.12.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas muzeja darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
586. lēmums 22.12.05 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
587. lēmums 22.12.05 - Par grozījumiem Majoru kultūras nama darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
588. lēmums 22.12.05 - Par Sadarbības līguma Nr.295 ar SO Zaļais Ordenis – pasaku māja "Undīne" turpināšanu un finansējuma piešķiršanu mērķprogrammai "Avoti"
589. lēmums 22.12.05 Nav spēkā Par darba samaksu Jūrmalas domē
589. lēmums 22.12.05 Nav spēkā Par darba samaksu Jūrmalas domē
605. lēmums 22.12.05 - Par Slokas ūdensapgādes un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas būvniecības ieceri Jūrmalā, Mežmalas ielā 41
606. lēmums 22.12.05 - Par kārtību, kādā izlietojamas rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksas
607. lēmums 22.12.05 - Par Jūrmalas pilsētas vides politikas rīcības programmas apstiprināšanu

Rezultāti atgriezti 0.1406 sekundēs.