Lēmumi (103) - 2006. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. lēmums 5.01.06 - Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu
17. lēmums 5.01.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.10 "Par zemes komisiju"
26. lēmums 19.01.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija lēmumā Nr.64 "Par privatizācijas komisiju"
27. lēmums 19.01.06 - Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu
69. lēmums 02.02.06 Nav spēkā Par Jaundubultu vidusskolas direktori Mariju Ļeščinsku
70. lēmums 02.02.06 - Par zemes vērtību zonējumu
71. lēmums 02.02.06 - Par aptiekas darbību Ķemeros
146. lēmums 02.02.06 - Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 53 daļas nomāšanu no I.A.Ozoliņa
157. lēmums 16.02.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija lēmumā Nr.64 "Par privatizācijas komisiju"
158. lēmums 16.02.06 Sākotnējā redakcija Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Alternatīvajā skolā
158. lēmums 16.02.06 Spēkā esošā redakcija Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Alternatīvajā skolā
159. lēmums 16.02.06 - Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu
162. lēmums 16.02.06 - Par projekta "Jūrmalas pilsētas darba tirgus izpēte, analīze un perspektīvu noteikšana" pētījuma rezultātu koncepcijasapstiprināšanu
168. lēmums 16.02.06 Nav spēkā Par pilnvarojumu Jūrmalas pilsētas domes būvvaldei
224. lēmums 02.03.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām"
225. lēmums 02.03.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.34 "Par drošības un kārtības komisiju"
228. lēmums 02.03.06 - Par publisko ūdeņu saraksta papildināšanu
245. lēmums 02.03.06 - Par pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
255. lēmums 02.03.06 - Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, "Majori 1407" nodošanu privatizācijai
256. lēmums 02.03.06 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54 lit.20 (lit.018) īres līguma noslēgšanu
277. lēmums 16.03.06 - Par atļauju izsniegšanu azartspēļu organizēšanai
280. lēmums 16.03.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84 "Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju"
284. lēmums 16.03.06 - Par pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" vadītāja apstiprināšanu
285. lēmums 16.03.06 - Par dalību projektā "Karjeras izglītības programmu nodrošinājums izglītības sistēmā"
286. lēmums 16.03.06 - Par grozījumiem darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā Slokas pamatskolā
287. lēmums 16.03.06 - Par grozījumiem Jūrmalas Alternatīvās skolas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
288. lēmums 16.03.06 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem domes dzimtsarakstu nodaļā
289. lēmums 16.03.06 - Par Ķemeru vidusskolas piebūves būvniecības ieceri Jūrmalā, Tukuma ielā 8/10
290. lēmums 16.03.06 - Par Rīgas ielas būvniecības ieceri
342. lēmums 30.03.06 - Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanu
354. lēmums 20.04.06 - Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu
360. lēmums 20.04.06 - Par dalību projekta pieteikumā INTERREG IIIA programmas Dienvidu prioritātē
377. lēmums 20.04.06 - Par pašvaldības līdzfinansējumu Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta realizēšanā un pašvaldības ilgtermiņa saistību apmēra palielināšanos
381. lēmums 20.04.06 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a daļas privatizācijas projektu
406. lēmums 03.05.06 - Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītāju
407. lēmums 03.05.06 - Par dalību projekta pieteikumā "Satiksmes drošības uzlabošana Jūrmalas pilsētā"
409. lēmums 03.05.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 "Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem"
410. lēmums 03.05.06 - Par Majoru pamatskolas sporta laukuma būvniecības ieceri Jūrmalā, Rīgas ielā 1
420. lēmums 03.05.06 - Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā
428. lēmums 03.05.06 Sākotnējā redakcija Sākumskolas "Taurenītis" Sporta nama izmantošanas un maksas pakalpojumu kārtība
428. lēmums 03.05.06 Spēkā esošā redakcija Sākumskolas "Taurenītis" Sporta nama izmantošanas un maksas pakalpojumu kārtība
434. lēmums 18.05.06 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 "Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra"
435. lēmums 18.05.06 - Par Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu konkursa vērtēšanas komisiju
436. lēmums 18.05.06 - Par audzēkņu uzņemšanas noteikumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolā
437. lēmums 18.05.06 Nav spēkā Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas audzēkņu vecāku dalības maksu
438. lēmums 18.05.06 - Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Republikas Zemkopības ministriju un a/s "Latvijas valsts meži"
495. lēmums 01.06.06 - Par Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu iecelšanu
496. lēmums 01.06.06 - Par Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas direktora iecelšanu
497. lēmums 01.06.06 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanā
504. lēmums 01.06.06 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu
505. lēmums 01.06.06 - Par sadarbības līguma slēgšanu ar Latvijas Republikas īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariātu
506. lēmums 01.06.06 - Par dalību projektos " Komerczinību tālmācības izglītības programmu izveide un ieviešana invalīdiem, izmantojot modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas" un "Studiju programmas "Viesnīcu servisa vadība" izstrādāšana un ieviešana"
507. lēmums 01.06.06 - Par sadarbības līguma noslēgšanu ar SSO "Latvijas pludmales volejbola līga"
509. lēmums 01.06.06 - Par atbalstu projektam "Veselīga ģimene sociāli veselīgā Jūrmalā "Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) projektu konkursā ES Phare grantu programmā "Pilsoniskās sabiedrības attīstība un stiprināšana""
532. lēmums 15.06.06 - Par Jūrmalas pašvaldības 2005.gada publisko pārskatu
533. lēmums 15.06.06 - Par Jūrmalas pašvaldības 2005.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
534. lēmums 15.06.06 - Par sadarbības līguma slēgšanu
540. lēmums 15.06.06 - Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu
541. lēmums 15.06.06 Nav spēkā Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" publiskajiem pakalpojumiem
541. lēmums 15.06.06 Nav spēkā Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" publiskajiem pakalpojumiem
542. lēmums 15.06.06 - Par pirmsskolas izglītības iestādes "Madara" darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
543. lēmums 15.06.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
544. lēmums 15.06.06 - Par Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita saraksta papildināšanu
545. lēmums 15.06.06 - Par 5-6 gadīgo bērnu pirmsskolas izglītības divu grupu izveidošanu Kauguru vidusskolā, papildus darbinieku skaita apstiprināšanu
546. lēmums 15.06.06 - Par 5-6 gadīgo bērnu pirmsskolas izglītības grupu izveidošanu Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā
562. lēmums 15.06.06 - Par pašvaldības funkcijas noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemesgabaliem
599. lēmums 15.06.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 1.jūnija lēmumā Nr.504 "Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu"
601. lēmums 29.06.06 Sākotnējā redakcija Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā
601. lēmums 29.06.06 Spēkā esošā redakcija Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā
623. lēmums 29.06.06 Nav spēkā Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu
624. lēmums 13.07.06 - Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu
625. lēmums 13.07.06 - Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē un Dzintaru pludmalē
626. lēmums 13.07.06 - Par iedzīvotāju konsultatīvo padomi
636. lēmums 13.07.06 Sākotnējā redakcija Par būvju Jūrmalā, Kleistes iela 2 (kadastra Nr.1300 001 1325) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai
636. lēmums 13.07.06 Spēkā esošā redakcija Par būvju Jūrmalā, Kleistes iela 2 (kadastra Nr.1300 001 1325) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai
653. lēmums 13.07.06 Sākotnējā redakcija Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 9 (kadastra Nr.13000011122) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai
653. lēmums 13.07.06 Spēkā esošā redakcija Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 9 (kadastra Nr.13000011122) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai
686. lēmums 13.07.06 - Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma noslēgšanu ar pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas attīstības projekti"
693. lēmums 27.07.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 "Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra"
695. lēmums 27.07.06 - Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Albarons" feromangāna un ferosilikomangāna sakausējumu ražotnes izveidi
738. lēmums 27.07.06 - Par zemesgabala Jūrmalā, Vienības prospektā daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Interhaus"
750. lēmums 10.08.06 - Par Slokas pamatskolas direktori Viju Moisejevu
751. lēmums 10.08.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
752. lēmums 10.08.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10 "Par sociālās palīdzības komisiju"
753. lēmums 10.08.06 - Par pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
754. lēmums 10.08.06 - Par pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
775. lēmums 10.08.06 Sākotnējā redakcija Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 8 (kadastra Nr.1300 001 1013) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai
775. lēmums 10.08.06 Spēkā esošā redakcija Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 8 (kadastra Nr.1300 001 1013) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai
777. lēmums 10.08.06 Sākotnējā redakcija Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 4 (kadastra Nr.13000011326) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai
777. lēmums 10.08.06 Spēkā esošā redakcija Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 4 (kadastra Nr.13000011326) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai
788. lēmums 10.08.06 - Par sadarbības līguma noslēgšanu ar SIA "Dzintara disks"
811. lēmums 24.08.06 - Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 17 nodošanu VAS "Privatizācijas aģentūra" valdījumā
812. lēmums 24.08.06 - Par grozījumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
813. lēmums 24.08.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieku skaita sarakstā
814. lēmums 24.08.06 - Par publisko izklaides pasākuma organizēšanu Jūrmalā, Mellužu estrādē Mellužu prospektā 6
815. lēmums 24.08.06 - Par izklaides pasākuma organizēšanu Jūrmalā, Upmalas ielā 5
816. lēmums 24.08.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84 "Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju"
827. lēmums 24.08.06 - Par teritorijas rezervēšanu atkritumu apsaimniekošanas objektu attīstībai un būvniecībai
850. lēmums 24.08.06 Sākotnējā redakcija Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14 (kadastra Nr.1300 001 1316) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai
850. lēmums 24.08.06 Spēkā esošā redakcija Par būvju Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 14 (kadastra Nr.1300 001 1316) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai
852. lēmums 24.08.06 Sākotnējā redakcija Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 14 (kadastra Nr.1300 001 1406) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai
852. lēmums 24.08.06 Spēkā esošā redakcija Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 14 (kadastra Nr.1300 001 1406) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai
872. lēmums 24.08.06 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanu

Rezultāti atgriezti 0.1562 sekundēs.