Saistošie noteikumi (23) - 2006. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. saistošie noteikumi 16.02.06 - Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Edinburgas prospektā 15, Edinburgas prospektā 15A un pieguļošai teritorijai pie Edinburgas prospekta un Meža prospekta saistošās daļas apstiprināšanu
2. saistošie noteikumi 02.03.06 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu
3. saistošie noteikumi 02.03.06 - Par detālplānojuma kvartālam Jūrmalā, starp Rīgas ielu un Lielupi projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
4. saistošie noteikumi 02.03.06 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 33.līnija 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
5. saistošie noteikumi 02.03.06 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 42 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
6. saistošie noteikumi 16.03.06 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļstādījumu) uzturēšana un aizsardzība
6. saistošie noteikumi 16.03.06 - Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļstādījumu) uzturēšana un aizsardzība
7. saistošie noteikumi 16.03.06 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 100 saistošās daļas apstiprināšanu
8. saistošie noteikumi 16.03.06 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.12 "Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 131 un 133 apstiprināšanu"
9. saistošie noteikumi 30.03.06 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
10. saistošie noteikumi 20.04.06 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu
11. saistošie noteikumi 03.05.06 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu"
12. saistošie noteikumi 18.05.06 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu"
13. saistošie noteikumi 01.06.06 Nav spēkā Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību
14. saistošie noteikumi 15.06.06 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu"

15. saistošie noteikumi 29.06.06 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
16. saistošie noteikumi 13.07.06 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6
17. saistošie noteikumi 13.07.06 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu"
18. saistošie noteikumi 13.07.06 - Par detālā plānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 145 apstiprināšanu
19. saistošie noteikumi 13.07.06 Nav spēkā Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Jūrmalā, Rubeņu ielā 35 un Jūrmalā, Rubeņu ielā 37 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
20. saistošie noteikumi 13.07.06 - Par detālā plānojuma Jūrmalā, Iecavas ielā 4 apstiprināšanu
21. saistošie noteikumi 27.07.06 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu"
24. saistošie noteikumi 24.08.06 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu"

Rezultāti atgriezti 0.0938 sekundēs.