Lēmumi (61) - 2006. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
874. lēmums 07.09.06 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājas Ineses Aizstrautas atbrīvošanu
875. lēmums 07.09.06 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu
876. lēmums 07.09.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieku skaita sarakstā un sociālā pedagoga likmju palielināšanu Ķemeru vidusskolā un sākumskolā "Ābelīte"
877. lēmums 07.09.06 Sākotnējā redakcija Par konkursa rīkošanu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai
877. lēmums 07.09.06 Spēkā esošā redakcija Par konkursa rīkošanu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai
888. lēmums 07.09.06 - Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai
912. lēmums 21.09.06 - Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu
914. lēmums 21.09.06 Nav spēkā Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.665 "Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas mākslas skolā"
915. lēmums 21.09.06 - Par atbalstu projektam "Priekšdziedzera slimību profilaksei Jūrmalā, agrīnai priekšdziedzera vēža atklāšanai, 2006 vīrieša veselības gadā"
917. lēmums 21.09.06 - Par darba grupas izveidošanu Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanai
942. lēmums 05.10.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
943. lēmums 05.10.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 18.decambra lēmumā Nr.997 "Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā"
955. lēmums 05.10.06 Sākotnējā redakcija Par būvju Jūrmalā, Buļļupes 9 kadastra nr.1300 001 1010 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai
955. lēmums 05.10.06 Spēkā esošā redakcija Par būvju Jūrmalā, Buļļupes 9 kadastra nr.1300 001 1010 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai
990. lēmums 19.10.06 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 12.maija lēmumā Nr.314 "Par Jūrmalas pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisiju"
991. lēmums 19.10.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.10 "Par zemes komisiju"
1006. lēmums 19.10.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 20.aprīļa lēmumā Nr.377 "Par pašvaldības līdzfinansējumu Jūrmalas pilsētas ūdenssaimniecības attīstības projekta realizēšanā un pašvaldības ilgtermiņa saistību apmēra palielināšanos"
1019. lēmums 19.10.06 - Par metu projektu konkursa rezultātu apstiprināšanu
1020. lēmums 19.10.06 Nav spēkā Par nakts patversmes pakalpojumiem
1020. lēmums 19.10.06 Nav spēkā Par nakts patversmes pakalpojumiem
1021. lēmums 19.10.06 - Par atbalstu projektam "Tuberkulozes saslimstības samazināšana un profilaktiska diagnostika Jūrmalā"
1022. lēmums 19.10.06 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem sākumskolā "Taurenītis"
1027. lēmums 19.10.06 - Par zemesgabala Jūrmalā, "Tobago ielā 6629" daļas nomas līguma noslēgšanu ar IU "Tobago 98"
1041. lēmums 02.11.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra lēmumā Nr.992 "Par pašvaldības piekrišanu Latvijas Republikas likuma "Par nodokļiem un nodevām" Pārejas noteikumu 51.panta 1.-3.apakšpunktos minēto nosacījumu piemērošanai"
1042. lēmums 02.11.06 - Par grozījumiem sociālā pedagoga likmē (par tās palielināšanu) Jūrmalas vakara vidusskolā
1043. lēmums 02.11.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84 "Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju"
1044. lēmums 02.11.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 "Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra"

1045. lēmums 02.11.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām"
1046. lēmums 02.11.06 - Par Jūrmalas peldēšanas skolas darbinieku darba vietu skaita saraksta papildinājumu
1054. lēmums 02.11.06 Sākotnējā redakcija Par būvju Jūrmalā, Kleistes iela 5 (kadastra Nr.1300 001 1403) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai
1054. lēmums 02.11.06 Spēkā esošā redakcija Par būvju Jūrmalā, Kleistes iela 5 (kadastra Nr.1300 001 1403) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai
1057. lēmums 02.11.06 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3
1061. lēmums 02.11.06 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.872 "Par Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna)
1064. lēmums 02.11.06 Nav spēkā Par sadarbības līguma par informācijas iegūšanu no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datu bāzes noslēgšanu
1087. lēmums 02.11.06 - Par Aigara Tampes ievēlēšanu Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja pirmā vietnieka amatā
1090. lēmums 16.11.06 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.marta lēmumā Nr.149 "Par piedalīšanos Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes aģentūras izveide"
1091. lēmums 16.11.06 - Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu
1092. lēmums 16.11.06 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.septembra lēmumā Nr.917 "Par darba grupas izveidošanu Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanai"
1096. lēmums 16.11.06 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieku skaita sarakstā
1097. lēmums 16.11.06 - Par grozījumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
1098. lēmums 16.11.06 - Par Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu
1099. lēmums 16.11.06 - Par Jūrmalas teātra darbinieku skaita sarakstu
1100. lēmums 16.11.06 - Par Kauguru kultūras nama darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu
1101. lēmums 16.11.06 Nav spēkā Par koncepcijas apstiprināšanu
1145. lēmums 07.12.06 - Par Slokas karjera ūdenskrātuves zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu apstiprināšanu
1146. lēmums 07.12.06 - Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas sociālā pedagoga likmju palielināšanu
1147. lēmums 07.12.06 - Par pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
1149. lēmums 07.12.06 - Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Latvijas Republikas Valsts zemes dienestu
1192. lēmums 07.12.06 - Par atzinumu meža transformācijai Dzintaru mežaparkam
1193. lēmums 07.12.06 - Par atļauju amatu savienošanai
1194. lēmums 07.12.06 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 "Par Lielupes ostas pārvaldes valdi"
1195. lēmums 07.12.06 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2007.-2010.gadam
1239. lēmums 07.12.06 - Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 53 daļas nomas līguma pagarināšanu ar I.A.Ozoliņu
1250. lēmums 07.12.06 - Par pašvaldības teritorijas plānojuma grozījumiem
1251. lēmums 21.12.06 Sākotnējā redakcija Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra lēmumā Nr.589 "Par darba samaksu Jūrmalas pilsētas domē"
1251. lēmums 21.12.06 Spēkā esošā redakcija Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra lēmumā Nr.589 "Par darba samaksu Jūrmalas pilsētas domē"
1263. lēmums 21.12.06 Spēkā esošā redakcija Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā no 2007.gada 1.janvāra
1265. lēmums 21.12.06 Nav spēkā Par maksas noteikšanu Zaigas Jansones-Ivanovas tenisa skolā
1266. lēmums 21.12.06 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Majoru kultūras namā
1267. lēmums 21.12.06 - Par sadarbības līguma ar Ķemeru Nacionālo parku noslēgšanu
1291. lēmums 21.12.06 - Par kapsētu izveidošanas un uzturēšanas Jūrmalā ilgtermiņa attīstības programmas apstiprināšanu

Rezultāti atgriezti 0.3906 sekundēs.