Saistošie noteikumi (12) - 2006. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
25. saistošie noteikumi 21.08.06 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu"
26. saistošie noteikumi 19.10.06 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 "Par Jūrmalaspilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu"
27. saistošie noteikumi 19.10.06 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.11 "Par rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā"
28. saistošie noteikumi 19.10.06 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija saistošo noteikumu Nr.15 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"" spēka zaudēšanas atzīšanu
29. saistošie noteikumi 16.11.06 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu"
30. saistošie noteikumi 07.12.06 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.26 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2006.gada budžeta apstiprināšanu"
31. saistošie noteikumi 21.12.06 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu
32. saistošie noteikumi 21.12.06 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 2 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.
33. saistošie noteikumi 21.12.06 Nav spēkā Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība"
34. saistošie noteikumi 21.12.06 Nav spēkā Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā
34. saistošie noteikumi 21.12.06 Nav spēkā Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā
35. saistošie noteikumi 21.12.06 Nav spēkā Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem

Rezultāti atgriezti 0.0781 sekundēs.