Lēmumi (145) - 2007. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
42. lēmums 25.01.07 - Par Jūrmalas burāšanas skolas direktoru
43. lēmums 25.01.07 Nav spēkā Par Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" direktora amatalgu
44. lēmums 25.01.07 - Par grozījumiem Latvijas Republikas likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašumu tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās"
45. lēmums 25.01.07 - Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
86. lēmums 25.01.07 Nav spēkā Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8903
122. lēmums 08.02.07 - Par Jūrmalas pilsētas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu
133. lēmums 08.02.07 - Par pabalsta un piemaksas piešķiršanu
134. lēmums 08.02.07 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.24 "Par dzīvokļu komisiju"
135. lēmums 08.02.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija lēmumā Nr.64 "Par privatizācijas komisiju"
161. lēmums 22.02.07 - Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
162. lēmums 22.02.07 - Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju
163. lēmums 22.02.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.jūnija lēmumā Nr.102
165. lēmums 22.02.07 - Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu
166. lēmums 22.02.07 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas bibliotēku apvienībā
167. lēmums 22.02.07 - Par dalību Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Veselība" atklātā konkursā
180. lēmums 22.02.07 - Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmumā Nr.481 "Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu"
189. lēmums 22.02.07 - Par Bulduru slimnīcas rekonstrukciju Jūrmalā, Vienības prospektā 19/21 un Bauskas ielā 5A
192. lēmums 22.02.07 - Par darba uzdevuma Lielupes ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādāšanai apstiprināšanu
194. lēmums 22.02.07 - Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā
211. lēmums 22.02.07 - Par Jūrmalas pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē "Ilgtspējīga attīstība"
212. lēmums 22.02.07 - Par Jūrmalas pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē "Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana"
213. lēmums 22.02.07 - Par Jūrmalas pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē "Eiropas kultūras mantojuma saglabāšana"
214. lēmums 22.02.07 - Par Jūrmalas pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē "Bērni ar īpašām vajadzībām"
215. lēmums 22.02.07 - Par Jūrmalas pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē "Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība"
216. lēmums 22.02.07 - Par Jūrmalas pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē "Veselība"
217. lēmums 22.02.07 - Par Jūrmalas pilsētas domes dalību Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atklātā projektu konkursa prioritātē "Cilvēkresursu attīstība un izglītība"
221. lēmums 08.03.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.maija lēmumā Nr.64
"Par privatizācijas komisiju"
223. lēmums 08.03.07 - Par pilnvarojumu Jūrmalas pilsētas zemes komisijai
233. lēmums 08.03.07 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dubultu prospektā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Personāla dokumentu valsts arhīvu
234. lēmums 08.03.07 - Par telpu Jūrmalā, Raiņa ielā 98a nomas līguma noslēgšanu ar IK "IHTIANDRS"
235. lēmums 08.03.07 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mārupes ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar VAS "Latvijas Pasts"
236. lēmums 08.03.07 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 47a daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Dubultu šķelda"
253. lēmums 08.03.07 - Par Raiņa ielas rekonstrukcijas būvniecības ieceri
256. lēmums 22.03.07 - Par grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002. gada 18. decembra lēmumā Nr.997 "Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā"
257. lēmums 22.03.07 - Par kustamās mantas atsavināšanu
258. lēmums 22.03.07 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.84 "Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju"
259. lēmums 22.03.07 - Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu
261. lēmums 22.03.07 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
282. lēmums 22.03.07 - Par Tilta ielas un Lielupes krasta nostiprinājumu rekonstrukcijas būvniecības ieceri
318. lēmums 05.04.07 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemesgabalu ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas attīstības projekti" pamatkapitālā
319. lēmums 05.04.07 - Par sadarbības līguma noslēgšanu ar valsts aģentūru "Kultūras informācijas sistēmas"
347. lēmums 19.04.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
348. lēmums 19.04.07 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas skolā
349. lēmums 19.04.07 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldību saistību apmēra palielināšanu
349. lēmums 19.04.07 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldību saistību apmēra palielināšanu
352. lēmums 19.04.07 Nav spēkā Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas maršruta autobusos
354. lēmums 19.04.07 - Par Jūrmalas pilsētas pievienošanos Bezpeļņas organizācijai "Eiropas pilsētas pret narkotikām" (ECAD)
379. lēmums 19.04.07 - Par "Piejūras reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanu" projekta "Atkritumu izgāztuves "Priedaine" rekultivācija" (adrese Jūrmalā, Priedaine 2501) un "Šķirošanas-pārkraušanas stacijas ar kompostēšanas laukumu izbūve" (adrese Jūrmalā, Bažciems 0405)" būvniecības ieceri
380. lēmums 19.04.07 - Par pieteikšanos valsts mērķdotācijai dzīvokļu jautājumu risināšanā
384. lēmums 19.04.07 - Par Jaundubultu vidusskolas ēkas un autoskolas ēkas Jūrmalā, Lielupes ielā 21 nodošanu pašvaldības īpašumā
385. lēmums 19.04.07 - Par Jūrmalas 1.ģimnāzijas ēku Jūrmalā, Raiņa ielā 55 nodošanu pašvaldības īpašumā
386. lēmums 19.04.07 - Par Ķemeru bibliotēkas ēkas Jūrmalā, Tukuma ielā 20 nodošanu pašvaldības īpašumā
417. lēmums 03.05.07 - Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas pilnveidošanu
420. lēmums 03.05.07 Nav spēkā Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr.541 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" publiskajiem pakalpojumiem"
421. lēmums 03.05.07 - Par kustamās mantas atsavināšanu
441. lēmums 17.05.07 - Par sadarbības līguma noslēgšanu
442. lēmums 17.05.07 - Par sadarbības līguma noslēgšanu
443. lēmums 17.05.07 - Par sadarbības līguma noslēgšanu starp Latvijas Republikas Izglītības ministrijas sporta pārvaldi, Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas sporta skolu
444. lēmums 17.05.07 - Par Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu piedalīšanos Izglītības ministrijas projektu konkursā "Sporta inventāra iegādes palīdzības pilotprogramma"
445. lēmums 17.05.07 Sākotnējā redakcija Par 5-6 gadīgo bērnu pirmsskolas izglītības grupu izveidošanu Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolā
445. lēmums 17.05.07 Spēkā esošā redakcija Par 5-6 gadīgo bērnu pirmsskolas izglītības grupu izveidošanu Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolā
446. lēmums 17.05.07 - Par 5-6 gadīgo bērnu un papildus pirmsskolas izglītības grupu izveidošanu Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā
492. lēmums 07.06.07 - Par sadarbības līguma noslēgšanu starp Latvijas Republikas Izglītības ministrijas Sporta pārvaldi, Jūrmalas pilsētas domi un Jūrmalas burāšanas skolu
493. lēmums 07.06.07 - Par sadarbības līguma noslēgšanu ar biedrību "Sporta klubs "Jūrmalas sports""
494. lēmums 07.06.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 "Par Lielupes ostas pārvaldes valdi"
495. lēmums 07.06.07 - Par Jūrmalas pašvaldības 2006.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
515. lēmums 07.06.07 Nav spēkā Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A
524. lēmums 07.06.07 Nav spēkā Par atlīdzības noteikšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvim
531. lēmums 07.06.07 - Par ēkas 002 Jūrmalā, Turaidas ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar AS "Fēnikss"
541. lēmums 07.06.07 - Par Lielupes krasta daļas pie zemesgabala Jūrmalā, Klints ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar AS "Latvijas gāze"
554. lēmums 21.06.07 - Par Jūrmalas pašvaldības 2006.gada publisko pārskatu
555. lēmums 21.06.07 - Par kustamās mantas, automašīnas HYNDAI SONATA pārdošanu
556. lēmums 21.06.07 - Par atkārtotas kustamās mantas izsoles organizēšanu
557. lēmums 21.06.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 1.aprīļa lēmumā Nr.4 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām"
558. lēmums 21.06.07 Nav spēkā Par mācību maksas paaugstināšanu Jūrmalas mūzikas vidusskolā
560. lēmums 21.06.07 Nav spēkā Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās
561. lēmums 21.06.07 Nav spēkā Par Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra maksas pakalpojumiem
561. lēmums 21.06.07 Nav spēkā Par Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra maksas pakalpojumiem
562. lēmums 21.06.07 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldību saistību apmēra palielināšanu
590. lēmums 21.06.07 Nav stājies spēkā Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas noteikšanu
617. lēmums 12.07.07 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā
618. lēmums 12.07.07 - Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā
619. lēmums 12.07.07 - Par sākumskolas "Taurenītis" darbinieku skaita saraksta papildināšanu
620. lēmums 12.07.07 - Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu Jūrmalas bibliotēku apvienībai
621. lēmums 12.07.07 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
622. lēmums 12.07.07 - Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesu
623. lēmums 12.07.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 "Par Lielupes ostas pārvaldes valdi"
628. lēmums 12.07.07 - Par Turaidas ielas rekonstrukcijas būvniecības ieceri
645. lēmums 12.07.07 - Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu galīgās redakcijas apstiprināšanu
646. lēmums 12.07.07 - Par nekustamo īpašumu sakārtošanu
647. lēmums 12.07.07 - Par sadarbības līguma noslēgšanu ar valsts AS "Latvijas dzelzceļš"
648. lēmums 12.07.07 - Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā, Dzintaru pludmalē
658. lēmums 12.07.07 - Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2a 0,07082 d.d. nodošanu privatizācijai
659. lēmums 12.07.07 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA "BOOKMARK"
673. lēmums 13.07.07 - Par jaunā eksperimentālā tālsatiksmes maršruta "Jūrmala (dzelzceļa stacija Dubulti) – Starptautiskā lidosta "Rīga"" (maršruta Nr.7500) atklāšanu
680. lēmums 09.08.07 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.394 "Par maksas pakalpojumiem"
681. lēmums 09.08.07 Nav spēkā Par pastāvīgajām deputātu komitejām
681. lēmums 09.08.07 Nav spēkā Par pastāvīgajām deputātu komitejām
682. lēmums 09.08.07 - Par kustamās mantas, automašīnas VOLVO S-80 pārdošanu
683. lēmums 09.08.07 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam 2009.-2021.gadam
683. lēmums 09.08.07 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam 2009.-2021.gadam
715. lēmums 09.08.07 Nav spēkā Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības prospektā 68
749. lēmums 09.08.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu
772. lēmums 09.08.07 - Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2528 nomas līguma noslēgšanu ar K.K.
787. lēmums 30.08.07 - Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā
788. lēmums 30.08.07 - Par nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu Jūrmalas pašvaldībai
790. lēmums 30.08.07 - Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu
844. lēmums 13.09.07 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem PI ,,Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centrs"
845. lēmums 13.09.07 - Par Majoru kultūras nama direktora iecelšanu amatā
866. lēmums 13.09.07 - Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu Slokas daudzfunkcionālā sporta kompleksa investīciju projekta attīstībai
867. lēmums 04.10.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 17.augusta lēmumā Nr.297 "Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju"
868. lēmums 04.10.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.36 "Par Lielupes ostas pārvaldes valdi"
869. lēmums 04.10.07 - Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
870. lēmums 04.10.07 - Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktora iecelšanu amatā
871. lēmums 04.10.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
872. lēmums 04.10.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 19.aprīļa lēmumā Nr.349 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu"
909. lēmums 08.11.07 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumā Nr.561 "Par Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra maksas pakalpojumiem", 2005.gada 25.maija lēmumā Nr.93 "Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas speciālajā internātskolā", 2005.gada 26.janvāra lēmumā Nr.22 "Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sporta skolā"
920. lēmums 12.11.07 - Par Jūrmalas administratīvās robežas precizēšanu un digitālo uzmērīšanu
976. lēmums 12.11.07 Nav spēkā Par Majoru pamatskolas sporta laukuma nodošanu apsaimniekošanā
977. lēmums 12.11.07 - Par atteikumu nodot privatizācijai
sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas gaisma" kapitāla daļas
978. lēmums 12.11.07 - Par atteikumu nodot privatizācijai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" kapitāla daļas
979. lēmums 12.11.07 - Par atteikumu nodot privatizācijai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas attīstības projekti" kapitāla daļas
980. lēmums 12.11.07 - Par atteikumu nodot privatizācijai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dzintaru koncertzāle" kapitāla daļas
981. lēmums 12.11.07 - Par atteikumu nodot privatizācijai pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ātrā palīdzība" kapitāla daļas
982. lēmums 12.11.07 - Par atteikumu nodot privatizācijai pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slokas slimnīca" kapitāla daļas
989. lēmums 12.11.07 - Par atteikumu nodot privatizācijai sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kapi" kapitāla daļas
993. lēmums 12.11.07 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 3 pārdošanu
994. lēmums 12.11.07 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību restrukturizāciju
994. lēmums 12.11.07 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību restrukturizāciju
1003. lēmums 22.11.07 - Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.– 2018.gadam projekta un stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējuma nodošanu publiskai apspriešanai
1007. lēmums 22.11.07 - Par Jūrmalas pilsētas saistību apmēra palielināšanu
1008. lēmums 22.11.07 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
1010. lēmums 22.11.07 - Par Jūrmalas peldēšanas skolas darbinieku darba vietu skaita sarakstu
1040. lēmums 22.11.07 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gada darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu
1040. lēmums 22.11.07 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gada darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu
1063. lēmums 06.12.07 - Par maksas noteikšanu Zaigas Jansones-Ivanovas Tenisa skolā
1064. lēmums 06.12.07 Nav stājies spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolā
1065. lēmums 06.12.07 - Par Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita ( darba vietu) papildināšanu
1073. lēmums 06.12.07 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2
1095. lēmums 06.12.07 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2008.-2011.gadam
1096. lēmums 06.12.07 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra lēmuma Nr.589 "Par darba samaksu Jūrmalas domē" darbības apturēšanu un Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības, domes administrācijas darbinieku darba algu un pieaicināto speciālistu atlīdzības pagaidu kārtības noteikšanu
1096. lēmums 06.12.07 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 22.decembra lēmuma Nr.589 "Par darba samaksu Jūrmalas domē" darbības apturēšanu un Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības, domes administrācijas darbinieku darba algu un pieaicināto speciālistu atlīdzības pagaidu kārtības noteikšanu
1120. lēmums 20.12.07 - Par Tērbatas ielas būvniecības ieceri
1121. lēmums 20.12.07 - Par Rīgas Ziemeļu transporta koridora būvniecības ieceres akceptēšanu
1134. lēmums 27.12.07 - Par Jūrmalas pilsētas domei piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dubultu šķelda" kapitāla daļu nodošanu privatizācijai

Rezultāti atgriezti 0.6562 sekundēs.