Saistošie noteikumi (87) - 2007. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. saistošie noteikumi 12.01.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 55A projekta grafiskās daļas,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
2. saistošie noteikumi 12.01.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu"
3. saistošie noteikumi 25.01.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
4. saistošie noteikumi 25.01.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 102 A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
5. saistošie noteikumi 25.01.07 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 36 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
6. saistošie noteikumi 25.01.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 "Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu"
7. saistošie noteikumi 08.02.07 Sākotnējā redakcija Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas

7. saistošie noteikumi 08.02.07 Spēkā esošā redakcija Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas

8. saistošie noteikumi 22.02.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu"
9. saistošie noteikumi 08.03.07 - Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Eduarda Veidenbauma ielā 2 un Gulbju ielā 91 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
10. saistošie noteikumi 22.03.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos
Nr.31 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu"
11. saistošie noteikumi 19.04.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes
2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu"
12. saistošie noteikumi 03.05.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viršu ielā 15 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
13. saistošie noteikumi 03.05.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu
14. saistošie noteikumi 21.06.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 49 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
15. saistošie noteikumi 21.06.07 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Amulas ielā 2, Ventas ielā 1a, Jaundubulti 0102 un Jaundubulti 0104 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
16. saistošie noteikumi 21.06.07 Nav spēkā Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
17. saistošie noteikumi 12.07.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Jūrmalaspilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu"
18. saistošie noteikumi 12.07.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 26 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
19. saistošie noteikumi 12.07.07 Nav spēkā Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
19. saistošie noteikumi 12.07.07 Nav spēkā Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
20. saistošie noteikumi 12.07.07 Sākotnējā redakcija Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi
20. saistošie noteikumi 12.07.07 Spēkā esošā redakcija Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi
21. saistošie noteikumi 12.07.07 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
21. saistošie noteikumi 12.07.07 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
22. saistošie noteikumi 12.07.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība"
23. saistošie noteikumi 09.08.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 "JŪRMALAS TERITORIJAS NAMĪPAŠUMU UZTURĒŠANAS, SAGLABĀŠANAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI"
24. saistošie noteikumi 09.08.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ātrā ielā 6 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
25. saistošie noteikumi 09.08.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zaķu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
26. saistošie noteikumi 09.08.07 - Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu izstrādes projekta zemesgabalam Jūrmalā, Matrožu ielā 3 grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
27. saistošie noteikumi 09.08.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 14 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
28. saistošie noteikumi 09.08.07 Nav spēkā Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
29. saistošie noteikumi 09.08.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 115 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
30. saistošie noteikumi 09.08.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pļaviņu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
31. saistošie noteikumi 09.08.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
32. saistošie noteikumi 09.08.07 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 160,
Bulduru prospektā 162, Bulduru prospektā 164 un Meža prospektā 151, Meža prospektā 153 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
33. saistošie noteikumi 30.08.07 Sākotnējā redakcija Kārtība, kādā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai
33. saistošie noteikumi 30.08.07 Spēkā esošā redakcija Kārtība, kādā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai
34. saistošie noteikumi 30.08.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu"
35. saistošie noteikumi 30.08.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ceriņu ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
36. saistošie noteikumi 30.08.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa 15 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
37. saistošie noteikumi 30.08.07 Nav spēkā Par detālplānojuma teritorijai Dzintaros starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Krišjāņa Barona ielu projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
38. saistošie noteikumi 30.08.07 Nav spēkā Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražuciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
39. saistošie noteikumi 13.09.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu"
40. saistošie noteikumi 13.09.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Žubītes ielā 55 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
41. saistošie noteikumi 13.09.07 - Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Kolkas ielu, Jaunķemeru ceļu, teritorijai pieguļošo meža teritoriju un Jūrmalas pilsētas un Lapmežciema pagasta administratīvo robežu projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
42. saistošie noteikumi 13.09.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mežsargu ielā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.
43. saistošie noteikumi 13.09.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ausekļa ielā 34A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
44. saistošie noteikumi 13.09.07 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 17, Bulduru prospektā 19 un Bulduru prospektā 21 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
45. saistošie noteikumi 13.09.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 41 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumu apstiprināšanu
46. saistošie noteikumi 04.10.07 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu"
47. saistošie noteikumi 04.10.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
48. saistošie noteikumi 08.11.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos
49. saistošie noteikumi 08.11.07 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem"
50. saistošie noteikumi 08.11.07 Nav spēkā Par pašvaldības pabalstu izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu Jūrmalas pilsētas izglītības iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei
51. saistošie noteikumi 12.11.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
52. saistošie noteikumi 12.11.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 41 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
53. saistošie noteikumi 12.11.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
54. saistošie noteikumi 12.11.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
55. saistošie noteikumi 12.11.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vēju ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
56. saistošie noteikumi 12.11.07 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bišu ielā 18 un Bišu ielā 18A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
57. saistošie noteikumi 12.11.07 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Brīvības prospektā 26a un Brīvības prospektā 28a projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
58. saistošie noteikumi 12.11.07 - Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Dzintaru prospektu, Gulbenes ielu, Piebalgas ielu un Piestātnes ielu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
59. saistošie noteikumi 12.11.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 9 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
60. saistošie noteikumi 22.11.07 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 52, Bulduru prospektā 54 un Vidus prospektā 51 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
61. saistošie noteikumi 22.11.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kadiķu ielā 29 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
62. saistošie noteikumi 22.11.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 118 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
63. saistošie noteikumi 22.11.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
64. saistošie noteikumi 22.11.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
65. saistošie noteikumi 22.11.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 32 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
66. saistošie noteikumi 22.11.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs"
67. saistošie noteikumi 06.12.07 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2007.gada budžeta apstiprināšanu"
68. saistošie noteikumi 06.12.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 155/157 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
69. saistošie noteikumi 06.12.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 27A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
70. saistošie noteikumi 06.12.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Prīmulu ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
71. saistošie noteikumi 06.12.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Brīvības prospektā 50 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
72. saistošie noteikumi 06.12.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 41 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
73. saistošie noteikumi 06.12.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Tirgoņu ielā 9 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
74. saistošie noteikumi 06.12.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 94 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
75. saistošie noteikumi 06.12.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 47 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
76. saistošie noteikumi 06.12.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 1/3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
77. saistošie noteikumi 06.12.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rembates ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
78. saistošie noteikumi 06.12.07 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
79. saistošie noteikumi 20.12.07 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu
79. saistošie noteikumi 20.12.07 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu
80. saistošie noteikumi 27.12.07 Nav spēkā Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Rezultāti atgriezti 0.125 sekundēs.