Lēmumi (133) - 2008. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. lēmums 17.01.08 - Par Jūrmalas pilsētas sākumskolas "Taurenītis" direktora izvirzīšanu amatā
2. lēmums 17.01.08 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr.541 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" publiskajiem pakalpojumiem"
3. lēmums 17.01.08 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 19.oktobra  lēmumā Nr.1020 "Par naktspatversmes pakalpojumiem"
4. lēmums 17.01.08 - Par vides aizsardzības nodaļas maksas pakalpojumiem
6. lēmums 17.01.08 - Par izmaksu pieaugumu ES Kohēzijas fonda projektam "Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Piejūras reģionā"
7. lēmums 17.01.08 Nav spēkā Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem un pamata maršrutu tīkla izveidi Jūrmalas pilsētā
7. lēmums 17.01.08 Nav spēkā Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem un pamata maršrutu tīkla izveidi Jūrmalas pilsētā
8. lēmums 17.01.08 - Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pamata maršrutos
9. lēmums 17.01.08 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
20. lēmums 17.01.08 Nav spēkā Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 93
32. lēmums 17.01.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 3 galīgās redakcijas apstiprināšanu
34. lēmums 17.01.08 - Par izstrādātā detālplānojuma "Jūrmalas ielu sarkano līniju korekcijas plāns" grozījumu 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
49. lēmums 18.01.08 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu kapitālsabiedrībās pārvaldīšanas tiesību nodošanu
51. lēmums 31.01.08 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
52. lēmums 31.01.08 - Par Jūrmalas pilsētas domes nodaļu vadītāju apstiprināšanu amatā
104. lēmums 01.02.08 Nav spēkā Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnija 3/3A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
110. lēmums 01.02.08 - Par istabu tipa dienesta viesnīcu izveidošanu
111. lēmums 01.02.08 Sākotnējā redakcija Par Murjāņu sporta ģimnāzijas ēku un būvju Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32 nodošanu pašvaldības īpašumā
111. lēmums 01.02.08 Spēkā esošā redakcija Par Murjāņu sporta ģimnāzijas ēku un būvju Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32 nodošanu pašvaldības īpašumā
127. lēmums 14.02.08 - Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam apstiprināšanu
142. lēmums 14.02.08 - Par Z.Meierovica prospekta rekonstrukcijas būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem
143. lēmums 14.02.08 Nav stājies spēkā Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Bražciems 0702 atsavināšanu
158. lēmums 16.02.08 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes darbinieku darba vietu sarakstā
159. lēmums 28.02.08 - Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā
160. lēmums 28.02.08 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmumā Nr.541 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" publiskajiem pakalpojumiem"
176. lēmums 28.02.08 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumu ieguldīšanu pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas attīstības projekti" pamatkapitālā
177. lēmums 28.02.08 Nav spēkā Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā
177. lēmums 28.02.08 Nav spēkā Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā
180. lēmums 28.02.08 - Par pašvaldības atļauju un licenču izsniegšanas kārtību komercdarbības veikšanai
188. lēmums 06.03.08 Nav stājies spēkā Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu taupīšanu, novēršot darba funkciju dublēšanu Iepirkumu birojā
189. lēmums 11.03.08 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļu taupīšanu, novēršot darba funkciju dublēšanu Iepirkumu birojā
190. lēmums 13.03.08 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
191. lēmums 13.03.08 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
194. lēmums 13.03.08 - Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu Slokas daudzfunkcionālā sporta kompleksa investīciju projekta attīstībai
195. lēmums 13.03.08 - Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes " Rūķītis" jaunas ēkas celtniecībai
196. lēmums 13.03.08 Nav spēkā Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" aprūpes mājās pakalpojumu maksu
197. lēmums 13.03.08 Nav spēkā Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos
234. lēmums 27.03.08 - Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā
235. lēmums 27.03.08 - Par atļauju amatu savienošanai
236. lēmums 27.03.08 - Par Jūrmalas bibliotēku apvienības direktores Dinas Jackunas atbrīvošanu no amata
237. lēmums 27.03.08 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
240. lēmums 27.03.08 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 31.jūlija lēmumā Nr.609 "Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli"
244. lēmums 27.03.08 Nav spēkā Par Koncesijas konkursa "Par tiesību piešķiršanu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanai ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos" nolikuma projekta akceptēšanu
285. lēmums 27.03.08 - Par zemesgabala daļas Jūrmalā, "Tallinas iela 2211" nomas līguma noslēgšanu ar PSIA "Jūrmalas attīstības projekti"
305. lēmums 10.04.08 - Par pasākuma "Jūrmalas Starptautiskās arhitektūras dienas 2007" līdzfinansēšanu
306. lēmums 10.04.08 - Par dalību un finansējumu projektā "Zilā karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā" ("Beach Hopping")
307. lēmums 10.04.08 - Par Jūrmalas dalību Eiropas kultūras galvaspilsētas Latvijā atlases konkursā 2014.gadā
311. lēmums 10.04.08 Nav stājies spēkā Par SIA "Jūrmalas slimnīca" dalībnieku ārkārtas sapulces lēmuma apstiprināšanu
336. lēmums 12.04.08 Nav stājies spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu atcelšanu
337. lēmums 21.04.08 - Par SIA "Jūrmalas slimnīca" dalībnieku ārkārtas sapulces lēmuma apstiprināšanu
339. lēmums 24.04.08 - Par Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu piedalīšanos IZM projektu konkursā "Sporta inventāra iegādes palīdzības pilotprogramma"
340. lēmums 24.04.08 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldes darbinieku skaita sarakstā
341. lēmums 24.04.08 - Par biedrības "Latvijas kūrortpilsētu asociācija" dibināšanu
342. lēmums 24.04.08 - Par pieteikšanos valsts mērķdotācijai dzīvokļu jautājumu risināšanā
343. lēmums 24.04.08 - Par pašvaldībai piederošo vai piekrītošo apbūvēto zemesgabalu nomas maksas noteikšanu
385. lēmums 08.05.08 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra lēmumā Nr.7
387. lēmums 08.05.08 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
388. lēmums 08.05.08 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
389. lēmums 08.05.08 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības atbalstāmām studiju specialitātēm
400. lēmums 08.05.08 - Par atteikumu nodot privatizācijai pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Kauguru veselības centrs"
407. lēmums 22.05.08 - Par vienošanos ar Valsts SIA "Autotransporta direkcija" par jauna reģionālā starppilsētas nozīmes maršruta Nr.7500 Jūrmala (Konkordijas iela) - Starptautiskā lidosta "Rīga" atklāšanu
408. lēmums 22.05.08 - Par Jūrmalas pašvaldības 2007.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
410. lēmums 22.05.08 - Par dalību un finansējumu projektā "Ilgtspējīga Via Hanseatica" ("Sustainable Via Hanseatica")
411. lēmums 22.05.08 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmumā Nr.177 "Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā"
412. lēmums 22.05.08 Sākotnējā redakcija Par iestāšanos starptautiskā pašvaldību vides organizācijā Kommunenes Internationale Miljløorganisasjon (KIMO)
412. lēmums 22.05.08 Spēkā esošā redakcija Par iestāšanos starptautiskā pašvaldību vides organizācijā Kommunenes Internationale Miljløorganisasjon (KIMO)
413. lēmums 22.05.08 - Par konkursa "Jūrmalas pilsētas himna" izsludināšanu
415. lēmums 22.05.08 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas stadionā
415. lēmums 22.05.08 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas stadionā
457. lēmums 22.05.08 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas valsts īpašumā
458. lēmums 22.05.08 - Par servitūta līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" Jūrmalā, Salaspils ielā 4
481. lēmums 05.06.08 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 17.augusta lēmumā Nr.296 "Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju"
482. lēmums 05.06.08 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
483. lēmums 05.06.08 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
524. lēmums 05.06.08 - Par zemesgabala Jūrmalā, "Vienības prospekts 1608" daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Inter Unico"
532. lēmums 21.06.08 - Par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Satversmes tiesā
533. lēmums 21.06.08 - Par Jūrmalas pašvaldības 2007.gada publisko pārskatu
537. lēmums 03.07.08 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10 "Par sociālās palīdzības komisiju"
538. lēmums 03.07.08 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 "Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā
541. lēmums 03.07.08 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 28. februāra lēmumā Nr.177 "Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā"
542. lēmums 03.07.08 - Par dalību Pārrobežu sadarbības programmā "Igaunija – Latvija 2007-2013"
543. lēmums 03.07.08 - Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas darbinieku skaita (darba vietu) papildināšanu
544. lēmums 03.07.08 - Par Pumpuru vidusskolas darbinieku skaita (darba vietu) papildināšanu
545. lēmums 03.07.08 - Par atbalstu Pumpuru vidusskolas darbībai ISEC Eiropas Savienības struktūrfondu nacionālās programmas projektā
546. lēmums 03.07.08 - Par Bulduru kultūras nama darbinieku skaita (darba vietu) saraksta papildināšanu
547. lēmums 03.07.08 - Par administratīvo sodu ieņēmumu sadales kārtību
606. lēmums 03.07.08 - Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā Dzintaru pludmalē
610. lēmums 03.07.08 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, "Dzintari 1510" kafejnīcas ēkas Nr.9 telpu un zemesgabala daļas nomas līguma noslēgšanu ar AS "Fēnikss"
611. lēmums 03.07.08 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, "Dzintari 1510" kafejnīcas ēkas Nr.9 telpu daļas un zemesgabala daļas nomas līguma noslēgšanu ar SIA "DZA"
627. lēmums 17.07.08 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmumā Nr.177 "Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā"
629. lēmums 17.07.08 - Par Vaivaru pamatskolas darbinieku skaita (darba vietu) papildināšanu
631. lēmums 17.07.08 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas futbola skolas dibināšanu
632. lēmums 17.07.08 - Par Jūrmalas pilsētas sadzīves atkritumu kompostēšanu slēgtos reaktoros un gāzes ieguves centra izveidi
643. lēmums 17.07.08 Nav spēkā Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Sēravotu ielā 3, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 6, Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 un Jūrmalā, Sēravotu ielā 1/1A
680. lēmums 07.08.08 - Par dalību projektā "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos"
681. lēmums 07.08.08 Nav stājies spēkā Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 "Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra"
683. lēmums 07.08.08 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
686. lēmums 07.08.08 Nav stājies spēkā Par Jūrmalas pilsētas peldvietu zonējuma projekta apstiprināšanu
687. lēmums 07.08.08 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumā Nr.560 "Par maksas pakalpojumiem sākumskolā "Taurenītis""
728. lēmums 11.08.08 - Par Jūrmalas pilsētas peldvietu zonējuma projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai
729. lēmums 11.08.08 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.aprīļa lēmumā Nr.35 "Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra"
755. lēmums 21.08.08 Nav spēkā Par pilnvarojumu zemes ierīcības projektu uzsākšanā un nosacījumu sniegšanā
756. lēmums 21.08.08 Sākotnējā redakcija Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 009 5604 Jūrmalā, Lienes ielā 28-2
756. lēmums 21.08.08 Spēkā esošā redakcija Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 009 5604 Jūrmalā, Lienes ielā 28-2
759. lēmums 21.08.08 Sākotnējā redakcija Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 014 3102 Jūrmalā, Mežsargu ielā 13
759. lēmums 21.08.08 Spēkā esošā redakcija Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 014 3102 Jūrmalā, Mežsargu ielā 13
764. lēmums 21.08.08 - Par grozījumiem 1999.gada 13.oktobra līgumā Nr.586 ar SIA "Jūrmalas ATU"
765. lēmums 21.08.08 - Par SIA "Amugames" izsniegtās atļaujas pāratjaunošanu
772. lēmums 21.08.08 - Par vienošanos ar Valsts SIA "Autotransporta direkcija" par eksperimentālā maršruta Nr.7500 Jūrmala (Konkordijas iela) - Starptautiskā lidosta "Rīga" grozījumiem
773. lēmums 21.08.08 - Par piekrišanu noslēgt nomas līgumu ar VSIA "NRC "Vaivari"" par telpu nomu Jūrmalā, Vēsmas ielā 13
775. lēmums 04.09.08 - Par darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
777. lēmums 04.09.08 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 10.decembra lēmumā Nr.821 "Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas sākumskolā "Atvase""
803. lēmums 04.09.08 - Par gadatirgus organizēšanu
804. lēmums 18.09.08 - Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" vadītājas izvirzīšanu amatā
805. lēmums 18.09.08 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumā Nr.681 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām"
807. lēmums 18.09.08 - Par maksas pakalpojumiem PI ,,Jūrmalas bērnu un jauniešu valodu centrs"
808. lēmums 18.09.08 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.665 "Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas mākslas skolā"
809. lēmums 18.09.08 Nav spēkā Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās
809. lēmums 18.09.08 Nav spēkā Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Jūrmalas pilsētas izglītības iestāžu pirmsskolas grupās
810. lēmums 18.09.08 - Par dalību Baltijas jūras reģiona programmā 2007.-2013.
811. lēmums 18.09.08 Sākotnējā redakcija Par projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība" II kārtas realizāciju
811. lēmums 18.09.08 Spēkā esošā redakcija Par projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība" II kārtas realizāciju
829. lēmums 18.09.08 - Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai
830. lēmums 18.09.08 Sākotnējā redakcija Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu
830. lēmums 18.09.08 Spēkā esošā redakcija Par līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanu
831. lēmums 18.09.08 - Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā
837. lēmums 10.10.08 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja Raimonda Munkevica atcelšanu no amata
838. lēmums 10.10.08 Nav spēkā Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā
839. lēmums 10.10.08 - Par atbalstu projektam "Glaukomas profilakse"
840. lēmums 10.10.08 - Par atbalstu projektam "Stājas un gaitas novērtēšana skolas vecuma bērniem Jūrmalā"
841. lēmums 10.10.08 - Par atbalstu projektam "Laba veselība veido labu pasauli!"
842. lēmums 10.10.08 - Par atbalstu projektam "Atsaucīgākais ārsts 2008.gadā"
843. lēmums 10.10.08 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu

Rezultāti atgriezti 0.7188 sekundēs.