Saistošie noteikumi (89) - 2008. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. saistošie noteikumi 17.01.08 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.34 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā"
2. saistošie noteikumi 17.01.08 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem
2. saistošie noteikumi 17.01.08 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem
3. saistošie noteikumi 17.01.08 Nav spēkā Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem
3. saistošie noteikumi 17.01.08 Nav spēkā Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem
4. saistošie noteikumi 17.01.08 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei
4. saistošie noteikumi 17.01.08 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei
5. saistošie noteikumi 17.01.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 140 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
6. saistošie noteikumi 17.01.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 21 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
7. saistošie noteikumi 17.01.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
8. saistošie noteikumi 17.01.08 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Alkšņu ielā 30, Alkšņu ielā 29 un Atbalss ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
9. saistošie noteikumi 17.01.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļgerta ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
10. saistošie noteikumi 17.01.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Amatas ielā 1 un Amatas ielā 3A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
11. saistošie noteikumi 18.01.08 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
12. saistošie noteikumi 31.01.08 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu"
13. saistošie noteikumi 01.02.08 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
14. saistošie noteikumi 01.02.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 34 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
15. saistošie noteikumi 01.02.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oļģerta ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
16. saistošie noteikumi 13.02.08 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.38 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bražciems 0701 un Bražuciema palieņu pļavām no Lielupes tilta līdz Varkaļu kanālam projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem
17. saistošie noteikumi 28.02.08 Nav spēkā Par pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādēs
18. saistošie noteikumi 28.02.08 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība"
19. saistošie noteikumi 13.03.08 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu"
20. saistošie noteikumi 13.03.08 Nav spēkā Grozījumi 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem"
21. saistošie noteikumi 13.03.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 120 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
22. saistošie noteikumi 13.03.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 9 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
23. saistošie noteikumi 13.03.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 101
projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
24. saistošie noteikumi 27.03.08 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru prospektā 26, Dzintaru prospektā 28 un Dzintaru prospektā 32 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
25. saistošie noteikumi 27.03.08 - Par detālplānojuma projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu kvartālam Jūrmalā, starp Jūras ielu, Vanagu ielu, Tirgoņu ielu un pludmali
26. saistošie noteikumi 27.03.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 9 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
27. saistošie noteikumi 27.03.08 - Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Vikingu, Matrožu ielām un Lielupi grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Matrožu ielā 1 un Matrožu ielā 1A grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
28. saistošie noteikumi 12.04.08 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
29. saistošie noteikumi 17.04.08 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
30. saistošie noteikumi 24.04.08 Nav spēkā Jūrmalas pašvaldībai piederoša un piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtība
31. saistošie noteikumi 24.04.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 89 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
32. saistošie noteikumi 24.04.08 Nav spēkā Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pamata maršrutos
32. saistošie noteikumi 24.04.08 Nav spēkā Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pamata maršrutos
33. saistošie noteikumi 08.05.08 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu"
34. saistošie noteikumi 08.05.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Grāvju ielā 38 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
35. saistošie noteikumi 22.05.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dārzu ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
36. saistošie noteikumi 22.05.08 - Par "Slokas darījumu parka" detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Graudu ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
37. saistošie noteikumi 05.06.08 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos 79 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu"
38. saistošie noteikumi 05.06.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
39. saistošie noteikumi 05.06.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
40. saistošie noteikumi 05.06.08 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Tallinas ielā 35 un Tallinas ielā 37 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
41. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 67 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
42. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Cīruļu ielā 51 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
43. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintaru prospektā 9 un Dzintaru prospektā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
44. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 6 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
45. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganību ceļš 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
46. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jaunā ielā 64 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
47. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
48. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 39 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
49. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 33 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
50. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kreimeņu ielā 1 un Kreimeņu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
51. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mārupes ielā 8A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
52. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 74 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
53. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
54. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mērsraga ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
55. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Noliktavas ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
56. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Parka ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
57. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma kvartālam Jūrmalā, starp Pērkona ielu, Viestura ielu, Vienības prospektu un Lielupi projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
58. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Piekrastes ielā 44 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
59. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 24 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
60. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 45 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
61. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vasaras ielā 72 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
62. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vidus prospektā 40 un Meža prospektā 43 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
63. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
64. saistošie noteikumi 03.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Zīlīšu ielā 4 un Skultes ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
65. saistošie noteikumi 17.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 5A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
66. saistošie noteikumi 17.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 7 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu.
67. saistošie noteikumi 17.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 38 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
68. saistošie noteikumi 17.07.08 Nav stājies spēkā Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielai grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
69. saistošie noteikumi 21.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 24 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
70. saistošie noteikumi 21.07.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 70 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
71. saistošie noteikumi 07.08.08 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu"
72. saistošie noteikumi 07.08.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mētru ielā 15 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
73. saistošie noteikumi 07.08.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 92 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
74. saistošie noteikumi 21.08.08 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa saistošo noteikumu Nr.30 "Jūrmalas pašvaldībai piederošo un piekrītošo neapbūvēta zemesgabala nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtība atcelšanu"
75. saistošie noteikumi 21.08.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 100 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
76. saistošie noteikumi 21.08.08 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu"
77. saistošie noteikumi 21.08.08 - Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Raga ielā 1, Dzintari 51F, Kaugurciems 1103 un Jaunķemeri 0402 daļai, un Raga ielai grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
78. saistošie noteikumi 04.09.08 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem
78. saistošie noteikumi 04.09.08 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem
79. saistošie noteikumi 04.09.08 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām
79. saistošie noteikumi 04.09.08 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām
80. saistošie noteikumi 04.09.08 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Aveņu ielā 13 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
81. saistošie noteikumi 18.09.08 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pabalstiem"
82. saistošie noteikumi 18.09.08 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.79 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada budžeta apstiprināšanu"

Rezultāti atgriezti 0.0469 sekundēs.