Lēmumi (40) - 2008. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
906. lēmums 30.10.08 Nav spēkā Par Lielupes ostas pārvaldes valdi
906. lēmums 30.10.08 Nav spēkā Par Lielupes ostas pārvaldes valdi
907. lēmums 30.10.08 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10 "Par sociālās palīdzības komisiju"
908. lēmums 30.10.08 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
909. lēmums 30.10.08 Nav spēkā Par pārstāvja deleģēšanu
910. lēmums 30.10.08 Sākotnējā redakcija Par atbalstu projektam ,,Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs"
910. lēmums 30.10.08 Spēkā esošā redakcija Par atbalstu projektam ,,Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestādēs"
911. lēmums 30.10.08 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolā
911. lēmums 30.10.08 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolā
912. lēmums 30.10.08 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas skolā
913. lēmums 30.10.08 - Par maksas apmēru noteikšanu bērnu ēdināšanai Vaivaru pamatskolas pirmsskolas izglītības grupās
914. lēmums 30.10.08 Sākotnējā redakcija Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā
914. lēmums 30.10.08 Spēkā esošā redakcija Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā
943. lēmums 30.10.08 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 1.februāra lēmumā Nr.111 "Par Murjāņu sporta ģimnāzijas ēku un būvju Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 32 nodošanu pašvaldības īpašumā"
949. lēmums 13.11.08 Nav spēkā Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.16
950. lēmums 13.11.08 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra
951. lēmums 13.11.08 Nav spēkā Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju
952. lēmums 13.11.08 Nav spēkā Par privatizācijas komisiju
952. lēmums 13.11.08 Nav spēkā Par privatizācijas komisiju
953. lēmums 13.11.08 - Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu
955. lēmums 13.11.08 Sākotnējā redakcija Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu konkursa aktivitātē 3.4.4.2. "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"
955. lēmums 13.11.08 Spēkā esošā redakcija Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu konkursa aktivitātē 3.4.4.2. "Sociālo dzīvojamo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi"
956. lēmums 13.11.08 - Par dalību Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Reģionālā politika un ekonomisko aktivitāšu attīstība" programmas "Valsts un privātās partnerības attīstības veicināšana Latvijā" apakšprojektu atklātā konkursā
959. lēmums 13.11.08 - Par Jūrmalas pilsētas domes labklājības pārvaldes sociālo darbinieku skaita palielināšanu
960. lēmums 13.11.08 - Par sadarbības līguma slēgšanu ar E.Vasiļjeva hokeja skolu
961. lēmums 13.11.08 - Par Jūrmalas pilsētas futbola skolas darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
962. lēmums 13.11.08 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas teātrī
963. lēmums 13.11.08 - Par Rīgas aglomerācijas trokšņa stratēģiskās kartēšanas rezultātu kopsavilkumu projekta nodošanu sabiedriskai apspriešanai un pārstāvju deleģēšanu
964. lēmums 13.11.08 - Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam atkārtotu sabiedriskās apspriešanas pirmā posma organizēšanu
1001. lēmums 27.11.08 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 17.augusta lēmumā Nr.296 "Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju"
1003. lēmums 27.11.08 Nav spēkā Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi
1003. lēmums 27.11.08 Nav spēkā Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi
1065. lēmums 11.12.08 Nav stājies spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2009.-2012.gadam
1066. lēmums 11.12.08 - Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā ar projektu "Dubultu satiksmes mezgla satiksmes drošības uzlabošana"
1067. lēmums 11.12.08 - Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā ar projektu "Turaidas un Aizkraukles ielas satiksmes drošības uzlabošana"
1076. lēmums 11.12.08 - Par administratīvo sodu ieņēmumu sadales kārtību
1077. lēmums 11.12.08 - Par Jūrmalas pilsētas Rīgas jūras līča piekrastes peldvietu zonējuma apstiprināšanu
1090. lēmums 18.12.08 - Par PSIA "Slokas slimnīca" izveidošanu par veselības un sociālās aprūpes centru
1091. lēmums 18.12.08 Nav spēkā Par 5-6 gadīgo bērnu ēdināšanas maksas apmēru noteikšanu Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolā
1094. lēmums 18.12.08 - Par 2007.gada 28.decembrī noslēgtā līguma Nr.1.1–16.4.3/1209 "Par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu" starp SIA "Autotransporta firma Jūrmala–SV" un Jūrmalas pilsētas domi pagarināšanu

Rezultāti atgriezti 0.2969 sekundēs.