Lēmumi (83) - 2009. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. lēmums 15.01.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10 "Par sociālās palīdzības komisiju"
2. lēmums 15.01.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra lēmumā Nr.1003 "Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi"
3. lēmums 15.01.09 - Par konkursa "Labākā Jūrmalas bibliotēka un bibliotekārs" organizēšanu
5. lēmums 15.01.09 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
7. lēmums 15.01.09 - Par publisko izklaides pasākumu organizēšanu Jūrmalā
36. lēmums 29.01.09 - Par Jūrmalas bibliotēku apvienības direktora iecelšanu amatā
38. lēmums 29.01.09 - Par atbalstu projektam ,,Jūrmalas Valsts ģimnāzijas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem"
39. lēmums 29.01.09 - Par Jūrmalas pilsētas rakšanas darbu atļauju izsniegšanas komisiju
67. lēmums 12.02.09 - Par Jūrmalas pilsētas domes pārvaldes restrukturizāciju
68. lēmums 12.02.09 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu
68. lēmums 12.02.09 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu
69. lēmums 12.02.09 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiālēs – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā
71. lēmums 12.02.09 Spēkā esošā redakcija Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā
72. lēmums 12.02.09 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
73. lēmums 12.02.09 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
74. lēmums 12.02.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.914 "Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā"
75. lēmums 12.02.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 12.septembra lēmumā Nr.463 "Par Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulējamo nozaru noteikšanu un regulatora izveidi"
76. lēmums 12.02.09 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu mājās, kurās privatizēta vairāk kā 50% no visiem mājā esošajiem privatizācijas objektiem
84. lēmums 12.02.09 - Par publiskā izklaides pasākuma organizēšanu Jūrmalā
91. lēmums 12.02.09 - Par telpu Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 nomāšanu no Sociālās integrācijas valsts aģentūras
99. lēmums 26.02.09 - Par Jūrmalas pašvaldības Mājokļu programmas īstenošanu Jūrmalā, Līču ielā 2
100. lēmums 26.02.09 - Par Jūrmalas pašvaldības Mājokļu programmas īstenošanu
104. lēmums 26.02.09 - Par nodibinājuma "Rīgas reģiona attīstības aģentūra" likvidāciju
115. lēmums 26.02.09 - Par adreses noteikÅ”anu Ä"kām JÅ«rmalā, JasmÄ«nu ielā 18
122. lēmums 26.02.09 - Par Ķemeru kinoteātra ēkas un palīgceltnes Jūrmalā, Tukuma ielā 16/18 nodošanu pašvaldības īpašumā
149. lēmums 12.03.09 Nav spēkā Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 23
155. lēmums 12.03.09 - Par Dubultu satiksmes mezgla būvniecības ieceri
160. lēmums 12.03.09 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 37 ēkas lit.3 īres līguma noslēgšanu ar Latvijas Futbola federāciju
180. lēmums 26.03.09 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.906 "Par Lielupes ostas pārvaldes valdi"
181. lēmums 26.03.09 - Par dalību ES Baltijas jūras reģiona programmas projektā "Integrēta pieeja veselībai un ekonomikas ilgspējīgai attīstībai"
184. lēmums 26.03.09 - Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģijas 2008.-2020.gadam
185. lēmums 26.03.09 - Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģija 2008.-2020.gadam
193. lēmums 26.03.09 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
194. lēmums 26.03.09 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
240. lēmums 09.04.09 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumā Nr.952 "Par privatizācijas komisiju"
245. lēmums 09.04.09 - Par SIA "ALLAT un VL" plānotā koagulanta ražošanas uzņēmuma izveidi
246. lēmums 09.04.09 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domes dzimtsarakstu nodaļā
247. lēmums 9.04.09 - Par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustības saraksta grozīšanu
261. lēmums 09.04.09 Sākotnējā redakcija Par pasākuma "Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju"organizēšanu
261. lēmums 09.04.09 Spēkā esošā redakcija Par pasākuma "Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju"organizēšanu
262. lēmums 09.04.09 - Par servitūta līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Lattelekom" Jūrmalā, Vikingu ielā 1906
275. lēmums 09.04.09 Nav spēkā Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 3520 nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA "Lodeszars"
276. lēmums 09.04.09 Nav spēkā Par zemesgabalu Jūrmalā, Asaru prospektā 21 un Asaru prospektā 23/25 nomas līguma laušanu un nomas maksas parāda piedziņu no SIA "Lodeszars"
296. lēmums 23.04.09 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.jūnija lēmumā Nr.118 "Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju"
307. lēmums 23.04.09 - Par adreses noteikšanu ēkām Jūrmalā, Dzimtenes ielā 15
309. lēmums 23.04.09 - Par pašvaldības funkcijas noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 52A
322. lēmums 14.05.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 29.jūnija lēmumā Nr.601 "Par vēlēšanu iecirkņu skaita un to atrašanās vietu noteikšanu Jūrmalas pilsētā"
323. lēmums 14.05.09 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 11.jūnija lēmumā Nr.118 "Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju"
326. lēmums 14.05.09 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
327. lēmums 14.05.09 - Par Jūrmalas pilsētas domes revīzijas un audita nodaļas vadītāja apstiprināšanu amatā
329. lēmums 14.05.09 - Par bērnu grupas izveidošanu pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte" un darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
330. lēmums 14.05.09 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.247 "Par Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutu saraksta un apraksta un autobusu kustības saraksta grozīšanu"
331. lēmums 14.05.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 "Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem"
341. lēmums 14.05.09 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112
385. lēmums 27.05.09 - Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Izglītības pārvaldē
386. lēmums 27.05.09 Sākotnējā redakcija Par sadzīves atkritumu izgāztuves "Priedaine" slēgšanu
386. lēmums 27.05.09 Spēkā esošā redakcija Par sadzīves atkritumu izgāztuves "Priedaine" slēgšanu
398. lēmums 11.06.09 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada publisko pārskatu
400. lēmums 11.06.09 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē
400. lēmums 11.06.09 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē
401. lēmums 11.06.09 - Par sadarbības līgumu zivju resursu aizsargāšanā un uzraudzībā
403. lēmums 11.06.09 - Par nomas maksājumiem 2009.gadā
404. lēmums 11.06.09 - Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Tiesu administrāciju
405. lēmums 11.06.09 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā
406. lēmums 11.06.09 - Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2008.-2020.gadam apstiprināšanu
407. lēmums 11.06.09 - Par Jūrmalas pilsētas kultūrvides attīstības stratēģijas 2008.-2020.gadam apstiprināšanu
442. lēmums 11.06.09 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem saistībā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.47 "Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā"
447. lēmums 11.06.09 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 7.septembra lēmumā Nr.877 "Par konkursa rīkošanu pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai"
454. lēmums 11.06.09 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Dzimtenes ielā 1 privatizācijas ierosinājumu noraidīšanu
454. lēmums 11.06.09 Spēkā esošā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Dzimtenes ielā 1 privatizācijas ierosinājumu noraidīšanu
475. lēmums 25.06.09 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10 "Par sociālās palīdzības komisiju"
478. lēmums 25.06.09 - Par mazstāvu daudzdzīvokļu namu Jūrmalā, Līču ielā 2 būvniecības līgumu
498. lēmums 25.06.09 - Par būves 003 Jūrmalā, Turaidas ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar AS "Fēnikss"
510. lēmums 09.07.09 Nav spēkā Par sociālās palīdzības komisiju
511. lēmums 09.07.09 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 4.aprīļa lēmumā Nr.16 "Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvās komisijas sastāvu"
512. lēmums 09.07.09 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.oktobra lēmumā Nr.428 "Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas sastāvu"
513. lēmums 09.07.09 - Par atļauju amatu savienošanai
514. lēmums 09.07.09 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 13.aprīļa lēmumā Nr.24 "Par dzīvokļu komisiju"
515. lēmums 09.07.09 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.jūnija lēmuma Nr.102 "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu
516. lēmums 09.07.09 Nav spēkā Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.906 "Par Lielupes ostas pārvaldes valdi"
518. lēmums 09.07.09 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu
522. lēmums 09.07.09 Sākotnējā redakcija Par atbalstu projektam ,,Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"
522. lēmums 09.07.09 Spēkā esošā redakcija Par atbalstu projektam ,,Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana"

Rezultāti atgriezti 0.0469 sekundēs.