Saistošie noteikumi (61) - 2009. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. saistošie noteikumi 15.01.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ausekļa ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
2. saistošie noteikumi 12.02.09 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 15.decembra saistošajos noteikumos Nr.23 "Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu"
3. saistošie noteikumi 12.02.09 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu
4. saistošie noteikumi 12.02.09 Nav stājies spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.20 "JŪRMALAS TERITORIJAS NAMĪPAŠUMU UZTURĒŠANAS, SAGLABĀŠANAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI"
5. saistošie noteikumi 26.02.09 Sākotnējā redakcija Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā
5. saistošie noteikumi 26.02.09 Spēkā esošā redakcija Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā
6. saistošie noteikumi 26.02.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"
7. saistošie noteikumi 26.02.09 Nav spēkā Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem
7. saistošie noteikumi 26.02.09 Nav spēkā Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem
8. saistošie noteikumi 26.02.09 Nav spēkā Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību
8. saistošie noteikumi 26.02.09 Nav spēkā Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību
9. saistošie noteikumi 26.02.09 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu aizbildnim
9. saistošie noteikumi 26.02.09 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu aizbildnim
10. saistošie noteikumi 26.02.09 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādnim
10. saistošie noteikumi 26.02.09 Spēkā esošā redakcija ParJūrmalas pašvaldības pabalstu aizgādnim, kurš iecelts ierobežotas rīcībspējas personai ar garīga rakstura traucējumiem
11. saistošie noteikumi 26.02.09 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei
11. saistošie noteikumi 26.02.09 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei
12. saistošie noteikumi 26.02.09 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim
12. saistošie noteikumi 26.02.09 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim
13. saistošie noteikumi 26.02.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 79 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
14. saistošie noteikumi 26.02.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 20 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
15. saistošie noteikumi 12.03.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 35 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
16. saistošie noteikumi 12.03.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 9 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
17. saistošie noteikumi 12.03.09 - Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, Slokas ielā 115, "Vagari"29A un "Bērziņi" grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Lūšu ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
18. saistošie noteikumi 12.03.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Tallinas ielā 39 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
19. saistošie noteikumi 26.03.09 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība"
20. saistošie noteikumi 26.03.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu"
21. saistošie noteikumi 26.03.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 17 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
22. saistošie noteikumi 26.03.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Medņu ielā 84 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
23. saistošie noteikumi 26.03.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Liedaga ielā 7A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
24. saistošie noteikumi 26.03.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oškalna ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
25. saistošie noteikumi 26.03.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
26. saistošie noteikumi 09.04.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu"
27. saistošie noteikumi 09.04.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 83 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
28. saistošie noteikumi 14.05.09 Nav spēkā Jūrmalas pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemesgabalu nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtība
29. saistošie noteikumi 14.05.09 Nav spēkā Par sabiedriskā transporta pakalpojumu kontroles kārtību Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un pasažieru komercpārvadājumos Jūrmalas pilsētā
30. saistošie noteikumi 14.05.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Alkšņu ielā 31 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
31. saistošie noteikumi 14.05.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Braslas ielā 2e projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
32. saistošie noteikumi 14.05.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Caunu ielā 10 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
33. saistošie noteikumi 14.05.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kurzemes ielā 5A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
34. saistošie noteikumi 14.05.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
35. saistošie noteikumi 14.05.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 73A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
36. saistošie noteikumi 27.05.09 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem"
37. saistošie noteikumi 27.05.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu"
38. saistošie noteikumi 27.05.09 - Dzintaru parka apsaimniekošana un aizsardzība
39. saistošie noteikumi 11.06.09 Nav spēkā Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā
40. saistošie noteikumi 11.06.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Sloka 7109 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
41. saistošie noteikumi 11.06.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
42. saistošie noteikumi 11.06.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 25 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
43. saistošie noteikumi 11.06.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 29 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
44. saistošie noteikumi 11.06.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 16 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
45. saistošie noteikumi 11.06.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bārtas ielā 6/6A un Bārtas ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
46. saistošie noteikumi 11.06.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 1/3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
47. saistošie noteikumi 11.06.09 Nav spēkā Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā
47. saistošie noteikumi 11.06.09 Nav spēkā Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā
48. saistošie noteikumi 25.06.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu"
49. saistošie noteikumi 25.06.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 "Kārtība, kādā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai"
50. saistošie noteikumi 25.06.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 21 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
51. saistošie noteikumi 25.06.09 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 56, Slokas ielā 56A, Slokas ielā 58, Slokas ielā 58A, Slokas ielā 60/62, Kapsētas ielā 1, Slokas ielā 64 un Skuju ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
52. saistošie noteikumi 25.06.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zemgales ielā 78 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
53. saistošie noteikumi 09.07.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu"

Rezultāti atgriezti 0.0469 sekundēs.