Lēmumi (119) - 2009. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
562. lēmums 16.07.09 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu
563. lēmums 16.07.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 "Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu"
564. lēmums 16.07.09 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieka ievēlēšanu
565. lēmums 16.07.09 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības jautājumos ievēlēšanu
566. lēmums 16.07.09 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ekonomikas un attīstības jautājumos ievēlēšanu
567. lēmums 16.07.09 - Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru
568. lēmums 23.07.09 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.maija lēmumā Nr.386 "Par sadzīves atkritumu izgāztuves "Priedaine" slēgšanu"
569. lēmums 23.07.09 Nav spēkā Par pastāvīgajām deputātu komitejām
575. lēmums 30.07.09 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvniecību Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē
576. lēmums 30.07.09 - Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju
625. lēmums 13.08.09 - Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Kauguru ielā 3
652. lēmums 13.08.09 - Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā "Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās"
653. lēmums 13.08.09 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju
654. lēmums 13.08.09 Nav spēkā Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju
654. lēmums 13.08.09 Nav spēkā Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju
655. lēmums 13.08.09 Sākotnējā redakcija Par privatizācijas komisiju
655. lēmums 13.08.09 Spēkā esošā redakcija Par privatizācijas komisiju
656. lēmums 13.08.09 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju
656. lēmums 13.08.09 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju
657. lēmums 13.08.09 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju
657. lēmums 13.08.09 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju
658. lēmums 13.08.09 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju
658. lēmums 13.08.09 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju
659. lēmums 13.08.09 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra
659. lēmums 13.08.09 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra
660. lēmums 13.08.09 Nav spēkā Par dzīvokļu komisiju
660. lēmums 13.08.09 Nav spēkā Par dzīvokļu komisiju
661. lēmums 13.08.09 Nav spēkā Par sociālās palīdzības komisiju
661. lēmums 13.08.09 Nav spēkā Par sociālās palīdzības komisiju
662. lēmums 13.08.09 Sākotnējā redakcija Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju
662. lēmums 13.08.09 Spēkā esošā redakcija Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju
663. lēmums 13.08.09 - Par 2007.gada 4.oktobra Galvojuma līguma Nr.05-001723-IN2, Nr.1.1-16.5/987 izmaiņām
664. lēmums 13.08.09 - Par pasākumiem zaudējumu samazināšanai Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos
665. lēmums 27.08.09 - Par bērnu grupas atvēršanu sākumskolā "Zvaniņš"
666. lēmums 27.08.09 Sākotnējā redakcija Par zemes komisiju
666. lēmums 27.08.09 Spēkā esošā redakcija Par zemes komisiju
667. lēmums 27.08.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 "Par privatizācijas komisiju"
668. lēmums 27.08.09 - Par dalību Eiropas Sociālā fonda projekta "Darba praktizēšanas pasākuma nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai"
678. lēmums 27.08.09 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26
680. lēmums 27.08.09 Nav spēkā Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija lēmumā Nr.515 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 18.līnijā 3/3A" un darba uzdevuma precizēšanu
686. lēmums 27.08.09 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.261 "Par pasākuma "Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju" organizēšanu "
693. lēmums 27.08.09 - Par pilnvarojumu
696. lēmums 10.09.09 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 "Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"
697. lēmums 10.09.09 Nav spēkā Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi
697. lēmums 10.09.09 Nav spēkā Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi
698. lēmums 10.09.09 - Par sadarbības līguma noslēgšanu
714. lēmums 01.10.09 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu
714. lēmums 01.10.09 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu
715. lēmums 01.10.09 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas domes padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
715. lēmums 01.10.09 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas domes padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem
716. lēmums 01.10.09 Nav spēkā Par Lielupes ostas pārvaldes valdi
716. lēmums 01.10.09 Nav spēkā Par Lielupes ostas pārvaldes valdi
718. lēmums 01.10.09 Sākotnējā redakcija Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes" 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 "Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"
718. lēmums 01.10.09 Spēkā esošā redakcija Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes" 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 "Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"
719. lēmums 01.10.09 Spēkā esošā redakcija Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 ,,Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu"
721. lēmums 01.10.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.911 "Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolā"
722. lēmums 01.10.09 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.665 "Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas mākslas skolā"
723. lēmums 01.10.09 - Par PSIA "Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka" ilgtermiņa stratēģijas apstiprināšanu
749. lēmums 01.10.09 - Par kārtību, kādā nepilsoņi var iegūt īpašumā zemi Jūrmalas pilsētā
768. lēmums 01.10.09 - Par dalību Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmā
769. lēmums 01.10.09 - Par maksas pakalpojumiem
770. lēmums 01.10.09 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.415 "Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas stadionā "
771. lēmums 15.10.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.660 "Par dzīvokļu komisiju"
772. lēmums 15.10.09 - Par Jūrmalas pilsētas domes iepirkumu biroja vadītāja apstiprināšanu amatā
786. lēmums 15.10.09 - Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam izstrādes izvērtējumu, grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta lēmumā Nr.683 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu laika periodam no 2009.gada līdz 2021.gadam" un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu"
802. lēmums 29.10.09 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju
802. lēmums 29.10.09 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisiju
803. lēmums 29.10.09 - Par maksas apmēru noteikšanu 5-6 gadīgo bērnu ēdināšanai Jūrmalas pilsētas Majoru pamatskolā
820. lēmums 29.10.09 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija lēmumā Nr.400 "Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē"
841. lēmums 29.10.09 Sākotnējā redakcija Par kafejnīcas telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija lēmuma Nr.368 "Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA "G Vilks"" atcelšanu
841. lēmums 29.10.09 Spēkā esošā redakcija Par kafejnīcas telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija lēmuma Nr.368 "Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA "G Vilks"" atcelšanu
851. lēmums 12.11.09 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.718 "Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes" 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 "Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā""
852. lēmums 12.11.09 - Par aizdevumu valūtu
854. lēmums 12.11.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 "Par Lielupes ostas pārvaldes valdi"
855. lēmums 12.11.09 Sākotnējā redakcija Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
855. lēmums 12.11.09 Spēkā esošā redakcija Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
881. lēmums 12.11.09 - Par kultūras konsultatīvo padomi
882. lēmums 12.11.09 - Par Jūrmalas pilsētas kūrorta koncepcijas 2009.-2018.gadam nodošanu publiskai apspriešanai
884. lēmums 12.11.09 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu
885. lēmums 12.11.09 - Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu īpašā režīma zonas noteikšanai un darba uzdevuma apstiprināšanu
899. lēmums 12.11.09 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmuma Nr.457 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas valsts īpašumā" atzīšanu par spēku zaudējušu
901. lēmums 12.11.09 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 9.aprīļa lēmumā Nr.261 "Par pasākuma "Palīdzēsim Jūrmalas iedzīvotājiem lētāk iegādāties Latvijas zemnieku produkciju" organizēšanu "
903. lēmums 12.11.09 - Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 8616 nomas līguma noslēgšanu ar biedrību "Grīva – 8616"
909. lēmums 03.12.09 - Par atbalstu projektam "Laba veselība veido labu pasauli"
910. lēmums 03.12.09 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr.70 "Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.39 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā" publicēšanu
911. lēmums 03.12.09 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā
912. lēmums 03.12.09 - Par Jūrmalas kultūras centra direktora iecelšanu amatā
913. lēmums 03.12.09 - Par Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" direktora amatalgu
919. lēmums 03.12.09 - Par darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrā
920. lēmums 03.12.09 Nav spēkā Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem
921. lēmums 03.12.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.718 "Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes" 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.71 "Par darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā""
922. lēmums 03.12.09 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas bibliotēku apvienībā
923. lēmums 03.12.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 30.jūnija lēmumā Nr.467 "Par maksas pakalpojumu cenām Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijā"
932. lēmums 03.12.09 Sākotnējā redakcija Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21
932. lēmums 03.12.09 Spēkā esošā redakcija Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21
933. lēmums 03.12.09 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta domes lēmumā Nr.756 "Par iespēju turpināt būvniecību zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 009 5604 Jūrmalā, Lienes ielā 28-2"
935. lēmums 03.12.09 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 "Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem"
944. lēmums 03.12.09 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošajiem ielu zemesgabaliem
945. lēmums 03.12.09 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem
945. lēmums 03.12.09 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem
946. lēmums 03.12.09 - Par zemesgabala ieskaitīšanu kompensācijas zemju fondā
950. lēmums 03.12.09 Nav spēkā Par atbildīgo darbinieku atlīdzību
957. lēmums 03.12.09 - Par zemesgabala Jūrmalā, "Mazā Nometņu iela 1907" daļas nomas līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību "Preses apvienība"
1006. lēmums 17.12.09 - Par Jūrmalas pilsētas domes izglītības nodaļas vadītāja iecelšanu amatā
1007. lēmums 17.12.09 - Par Jūrmalas pilsētas kūrorta koncepcijas 2009.-2018.gadam apstiprināšanu
1008. lēmums 17.12.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 26.janvāra lēmumā Nr.22 "Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā"
1009. lēmums 17.12.09 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta lēmumā Nr.122 "Par kritērijiem maksas samazināšanai par bērnu uzturēšanu Jūrmalas pirmsskolas iestādēs"
1010. lēmums 17.12.09 - Par projektu "Diabēta dienas pasākums"
1011. lēmums 17.12.09 - Par pasākumu "Atsaucīgākais ārsts/jaunākais medicīnas personāls 2009.gadā – rūpēs par bērniem"
1012. lēmums 17.12.09 - Par dalību Baltijas jūras reģiona INTERREG IVA programmā (2007-2013) projektā "Palielināt pieejamību kultūras un atpūtas pakalpojumiem" (ACCURE) ("Improving Accesability of Cultural and Recreational services")
1013. lēmums 17.12.09 - Par dāvinājuma (ziedojuma) līguma slēgšanu ar Latvijas Pašvaldību savienību
1014. lēmums 17.12.09 Sākotnējā redakcija Par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
1014. lēmums 17.12.09 Spēkā esošā redakcija Par pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem
1040. lēmums 17.12.09 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem
1040. lēmums 17.12.09 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem
1041. lēmums 17.12.09 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem
1041. lēmums 17.12.09 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem
1049. lēmums 17.12.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija lēmumā Nr.463 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizkraukles ielā 2 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Pareizticīgās Baznīcas saimnieciskā pārvalde""
1051. lēmums 17.12.09 - Par PSIA "Jūrmalas ātrā palīdzība"

Rezultāti atgriezti 0.125 sekundēs.