Saistošie noteikumi (30) - 2009. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
54. saistošie noteikumi 16.07.09 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
55. saistošie noteikumi 23.07.09 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
56. saistošie noteikumi 13.08.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 21.līnijā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
57. saistošie noteikumi 13.08.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jēkaba ielā 6 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
58. saistošie noteikumi 13.08.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu"
59. saistošie noteikumi 27.08.09 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.32 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla pamata maršrutos"
60. saistošie noteikumi 10.09.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku"
61. saistošie noteikumi 01.10.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu"
62. saistošie noteikumi 01.10.09 Nav spēkā Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos
63. saistošie noteikumi 01.10.09 - Par detālplānojuma pludmales labiekārtošanai un kāpu zonas nostiprināšanai Jūrmalas pilsētā projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
64. saistošie noteikumi 01.10.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Miera ielā 18 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
65. saistošie noteikumi 01.10.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ziedu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
66. saistošie noteikumi 01.10.09 - Par "Slokas darījumu parka" detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Brankciema ielā 6 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
67. saistošie noteikumi 15.10.09 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 "Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāna) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu"
68. saistošie noteikumi 15.10.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 78 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
69. saistošie noteikumi 29.10.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumosNr.3"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu"
70. saistošie noteikumi 29.10.09 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.39 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalā"
71. saistošie noteikumi 29.10.09 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija saistošo noteikumu Nr.28 "Jūrmalas pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvēto zemesgabalu nomas maksas noteikšanas un samaksas kārtība" atcelšanu
72. saistošie noteikumi 12.11.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Garkalnes ielā 1A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
73. saistošie noteikumi 12.11.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
74. saistošie noteikumi 12.11.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 " Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu"
75. saistošie noteikumi 03.12.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka–Upīša ielā 19/21 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
76. saistošie noteikumi 03.12.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dāvja ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
77. saistošie noteikumi 03.12.09 - Par "Slokas darījumu parka" detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 47 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
78. saistošie noteikumi 17.12.09 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada budžeta apstiprināšanu"
79. saistošie noteikumi 17.12.09 - Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielu, Rožu ielu, Zaru ielu un pludmali grozījumu projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
80. saistošie noteikumi 17.12.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Burtnieku ielā 8 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
81. saistošie noteikumi 17.12.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kalsnavas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
82. saistošie noteikumi 17.12.09 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
83. saistošie noteikumi 17.12.09 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.decembrasaistošo noteikumu Nr.97 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu atzīšanu par spēku zaudējušiem

Rezultāti atgriezti 0.0625 sekundēs.