Saistošie noteikumi (33) - 2010. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. saistošie noteikumi 14.01.10 - Par projekta "Metadona farmakoterapijas uzsākšana Jūrmalā" tāmes apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā
2. saistošie noteikumi 14.01.10 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ērgļu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
3. saistošie noteikumi 14.01.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7"Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstapiešķiršanas kārtība un apmērs"
4. saistošie noteikumi 28.01.10 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Viņķu ielā 23 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
5. saistošie noteikumi 28.01.10 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zīlīšu ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
6. saistošie noteikumi 04.02.10 Sākotnējā redakcija Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
6. saistošie noteikumi 04.02.10 Spēkā esošā redakcija Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums
7. saistošie noteikumi 04.02.10 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu
8. saistošie noteikumi 11.02.10 - Par detālplānojuma Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 grozījumu zemesgabaliem Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 un Peldu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
9. saistošie noteikumi 11.02.10 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 121A un piegulošajai Kapteiņa Zolta ielas daļai projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
10. saistošie noteikumi 11.02.10 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 15 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
11. saistošie noteikumi 11.02.10 Sākotnējā redakcija Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā
11. saistošie noteikumi 11.02.10 Spēkā esošā redakcija Par transporta komunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā
12. saistošie noteikumi 25.02.10 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.47 "Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, t.sk. izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā"
13. saistošie noteikumi 25.02.10 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi
13. saistošie noteikumi 25.02.10 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi
14. saistošie noteikumi 11.03.10 Sākotnējā redakcija Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību
14. saistošie noteikumi 11.03.10 Spēkā esošā redakcija Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību
15. saistošie noteikumi 11.03.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība"
16. saistošie noteikumi 01.04.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu"
17. saistošie noteikumi 01.04.10 - Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
18. saistošie noteikumi 29.04.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām"
19. saistošie noteikumi 29.04.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu"
20. saistošie noteikumi 29.04.10 - Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, starp Cīruļu, Caunu un Rubeņu ielām grozījumu zemesgabaliem Jūrmalā, Rubeņu ielā 51 un Rubeņu ielā 53 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
21. saistošie noteikumi 29.04.10 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
22. saistošie noteikumi 29.04.10 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
23. saistošie noteikumi 29.04.10 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Maigas ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
24. saistošie noteikumi 29.04.10 - Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Skautu ielā 14/16 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
25. saistošie noteikumi 29.04.10 Nav stājies spēkā Īslaicīgas lietošanas objektu izvietošanas un ekspluatācijas noteikumi
26. saistošie noteikumi 20.05.10 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei"
27. saistošie noteikumi 20.05.10 - Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma 1995.-2007.gadam ar grozījumiem un papildinājumiem līdz jauna Teritorijas plānojuma spēkā stāšanās brīdim grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
28. saistošie noteikumi 20.05.10 Sākotnējā redakcija Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs
28. saistošie noteikumi 20.05.10 Spēkā esošā redakcija Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs

Rezultāti atgriezti 0.0625 sekundēs.