Nolikumi (23) - 2010. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
55. nolikums 27.05.10 Nav spēkā Pašvaldības kontroles komisijas nolikums
56. nolikums 03.06.10 Nav spēkā Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" nolikums
56. nolikums 03.06.10 Nav spēkā Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" nolikums
57. nolikums 08.07.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.11 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Katrīna" nolikums"
58. nolikums 22.07.10 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes valdes nolikums
59. nolikums 22.07.10 - Sociālās palīdzības komisijas nolikums
60. nolikums 22.07.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta nolikumā Nr.35 "Jūrmalas pilsētas domes tūrisma un ārējo sakaru nodaļas nolikums"
61. nolikums 05.08.10 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14 "Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums"
62. nolikums 19.08.10 - Par rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju Jūrmalas pilsētā
63. nolikums 10.09.10 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija nolikuma Nr.58"Jūrmalas pilsētas domes valdes nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušu
64. nolikums 10.09.10 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas nolikums
64. nolikums 10.09.10 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas nolikums
65. nolikums 23.09.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.19 "Jūrmalas pilsētas domes ekonomikas un attīstības nodaļas nolikums"
66. nolikums 23.09.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.24 "Jūrmalas pilsētas domes būvniecības nodaļas nolikums"
67. nolikums 07.10.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija nolikumā Nr.56 "Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" nolikums""
68. nolikums 21.10.10 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija nolikuma Nr.55 "Pašvaldības kontroles komisijas nolikums" atzīšanu par spēku zaudējušu
69. nolikums 21.10.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27" Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums"
70. nolikums 21.10.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikumā Nr.20 "Jūrmalas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas nolikums"
71. nolikums 11.11.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.26 "Jūrmalas pilsētas domes budžeta nodaļas nolikums"
72. nolikums 11.11.10 Sākotnējā redakcija Majoru vidusskolas nolikums
72. nolikums 11.11.10 Spēkā esošā redakcija Majoru vidusskolas nolikums
73. nolikums 11.11.10 Sākotnējā redakcija Jūrmalas speciālās pirmsskolas izglītības iestādes "PODZIŅA" nolikums
73. nolikums 11.11.10 Spēkā esošā redakcija Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Podziņa" nolikums

Rezultāti atgriezti 0.0156 sekundēs.