Lēmumi (162) - 2010. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
406. lēmums 20.05.10 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ekonomikas un attīstības jautājumos ievēlēšanu
407. lēmums 27.05.10 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.811 "Par projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība" II kārtas realizāciju"
408. lēmums 27.05.10 Nav spēkā Par pastāvīgajām deputātu komitejām
408. lēmums 27.05.10 Nav spēkā Par pastāvīgajām deputātu komitejām
409. lēmums 27.05.10 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra
409. lēmums 27.05.10 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra
410. lēmums 31.05.10 - Par nekustamā īpašuma nodokļa politikas pilnveidošanu, ar mērķi novērst būtisku nekustamā īpašuma nodokļa sloga palielināšanos iedzīvotājiem
411. lēmums 31.05.10 - Par nekustamā īpašuma nodokļa politikas pilnveidošanu, ar mērķi novērst būtisku nekustamā īpašuma nodokļa sloga palielināšanos uzņēmējdarbībai
412. lēmums 31.05.10 Nav spēkā Par pašvaldības kontroles komisiju
412. lēmums 31.05.10 Nav spēkā Par pašvaldības kontroles komisiju
413. lēmums 03.06.10 - Par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
414. lēmums 03.06.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.192 "Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība"
415. lēmums 03.06.10 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu
416. lēmums 03.06.10 - Par Vaivaru pamatskolas sniegtajiem maksas pakalpojumiem
436. lēmums 03.06.10 - Par Rīgas jūras līča piekrastes joslas (pludmales) pārņemšanu pašvaldības īpašumā
440. lēmums 03.06.10 - Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē
441. lēmums 17.06.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.661 "Par sociālās palīdzības komisiju"
442. lēmums 17.06.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 31.maija lēmumā Nr.412 "Par pašvaldības kontroles komisiju"
444. lēmums 17.06.10 - Par Jūrmalas pašvaldības 2009.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
445. lēmums 17.06.10 Nav spēkā Par aizdevumu valūtu
447. lēmums 17.06.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.714 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu"
461. lēmums 17.06.10 - Par pilnvarojumu Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļai
462. lēmums 17.06.10 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.169 "Par komisiju būvju pieņemšanai ekspluatācijā"
463. lēmums 17.06.10 - Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas zemju fondā
465. lēmums 17.06.10 - Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1510 daļas iznomāšanu
475. lēmums 17.06.10 - Par pludmales nogabala no Baznīcas ielas ass līdz Slokas ielas asij iznomāšanu
487. lēmums 18.06.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 "Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"
495. lēmums 08.07.10 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 "Par Lielupes ostas pārvaldes valdi"
496. lēmums 08.07.10 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada publisko pārskatu
509. lēmums 08.07.10 Nav spēkā Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 nodošanu pašvaldības īpašumā
524. lēmums 08.07.10 - Par publisko izklaides pasākumu-"Riteņbraukšanas maratons", "Skriešanas pusmaratons" un "Skrituļslidošanas maratons" rīkošanu
530. lēmums 22.07.10 - Par Valda Vītoliņa atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora amata
531. lēmums 22.07.10 - Par Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora iecelšanu
532. lēmums 22.07.10 - Par Ulda Klempera atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas direktora amata
533. lēmums 22.07.10 - Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību vadītāju iecelšanu amatā
534. lēmums 22.07.10 Sākotnējā redakcija Par Zvaigžņu laukuma izveidi
534. lēmums 22.07.10 Spēkā esošā redakcija Par Zvaigžņu laukuma izveidi
535. lēmums 22.07.10 - Par pilsētas svētkiem
536. lēmums 22.07.10 - Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas locekļu ievēlēšanu
538. lēmums 22.07.10 - Par aizdevumu procentu likmēm
554. lēmums 22.07.10 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2 apstiprināšanu
556. lēmums 22.07.10 - Par pilnvarojumu Jūrmalas pilsētas domes pilsētplānošanas nodaļai
557. lēmums 22.07.10 Nav spēkā Par sadzīves atkritumu pārstrādi metāntenkos un biogāzes ražotnes rekonstrukciju Mežmalas ielā 43, kadastra Nr.13000180901 (bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā)
567. lēmums 05.08.10 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 "Par privatizācijas komisiju"
568. lēmums 05.08.10 Nav spēkā Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju
568. lēmums 05.08.10 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju
569. lēmums 05.08.10 - Par nomas maksājumiem 2010.gadā
578. lēmums 05.08.10 - Par atļauju organizēt totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu Jūrmalā, Talsu šosejā 31
583. lēmums 19.08.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām"
584. lēmums 19.08.10 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 "Par Lielupes ostas pārvaldes valdi"
585. lēmums 19.08.10 Nav spēkā Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā
585. lēmums 19.08.10 Nav spēkā Par papildatvaļinājumu piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā
586. lēmums 19.08.10 - Par 2010.gada nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu
587. lēmums 19.08.10 - Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektu konkursa aktivitātē 3.4.3.2. "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana"
588. lēmums 19.08.10 Sākotnējā redakcija Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās"
588. lēmums 19.08.10 Spēkā esošā redakcija Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai pašvaldību ēkās"
589. lēmums 19.08.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra lēmumā Nr.560 "Par maksas pakalpojumiem sākumskolā "Taurenītis""
590. lēmums 19.08.10 - Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Namiņš"
591. lēmums 19.08.10 Nav stājies spēkā Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Mārīte"
592. lēmums 19.08.10 - Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte"
593. lēmums 19.08.10 - Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Lācītis"
594. lēmums 19.08.10 - Par pirmsskolas bērnu ēdināšanas maksas apmēru noteikšanu Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolā
595. lēmums 19.08.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumā Nr.373 "Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādi "Pienenīte""
596. lēmums 19.08.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"
597. lēmums 19.08.10 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem
597. lēmums 19.08.10 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem
598. lēmums 19.08.10 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 "Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"
599. lēmums 19.08.10 - Par atbalstu projektu pieteikumiem Eiropas sociālajam fondam, realizējot Rīgas plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmu alternatīvajiem sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem 2010. – 2016.gadam
616. lēmums 19.08.10 - Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 23.septembra lēmuma Nr.942 ,,Par atsevišķu māju atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes" atzīšanu par spēku zaudējušu
618. lēmums 19.08.10 - Par grozījumiem 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 "Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā"
621. lēmums 30.08.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.714 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu"
622. lēmums 09.09.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.662 "Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju"
623. lēmums 09.09.10 - Par piedalīšanos Latvijas Olimpiskās komitejas konkursā "Par tiesībām rīkot Latvijas Jaunatnes Olimpiādi"
631. lēmums 09.09.10 - Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai
635. lēmums 09.09.10 - Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piebalgas ielā 2 daļas nomas līguma noslēgšanu ar Aleksandru Miščenko
642. lēmums 09.09.10 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja atbrīvošanu
643. lēmums 09.09.10 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu
644. lēmums 10.09.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"
645. lēmums 10.09.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 ,,Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu"
646. lēmums 10.09.10 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgu
647. lēmums 10.09.10 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka pilsētsaimniecības jautājumos ievēlēšanu
648. lēmums 10.09.10 - Par sadarbības līgumu
649. lēmums 23.09.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām"
650. lēmums 23.09.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 "Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra"
651. lēmums 23.09.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 "Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā"
652. lēmums 23.09.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 12.februāra lēmumā Nr.68 "Par Jūrmalas pašvaldības vēlētu amatpersonu atlīdzības un Jūrmalas pilsētas domes administrācijas darbinieku darba algu noteikšanu"
653. lēmums 23.09.10 Nav spēkā Par licences kartītes un apliecinājumu izsniegšanu regulārajos pasažieru pārvadājumos Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos un licences kartītes izsniegšanu pasažieru komercpārvadājumos ar vieglajiem taksometriem
667. lēmums 07.10.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 "Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju"
668. lēmums 07.10.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.662 "Par Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju"
681. lēmums 07.10.10 - Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali apstiprināšanu
684. lēmums 07.10.10 - Par Valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" valdījumā esošās valsts dzīvojamās mājas Jūrmalā, Raiņa ielā 47 neprivatizētās daļas pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
685. lēmums 07.10.10 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 18.jūnija lēmuma Nr.494 "Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.marta pilnvarojuma līgumā Nr.1.1-16/247" atcelšanu
687. lēmums 07.10.10 Nav spēkā Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas
687. lēmums 07.10.10 Nav spēkā Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas
688. lēmums 21.10.10 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 31.maija lēmuma Nr.412 "Par pašvaldības kontroles komisiju" atzīšanu par spēku zaudējušu
689. lēmums 21.10.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.326 "Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu"
690. lēmums 21.10.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta Nr.657 "Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju"
691. lēmums 21.10.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.656 "Par Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisiju"
692. lēmums 21.10.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 "Par privatizācijas komisiju"
693. lēmums 21.10.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 "Par zemes komisiju"
694. lēmums 21.10.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 "Par Lielupes ostas pārvaldes valdi"
695. lēmums 21.10.10 - Par Majoru pamatskolas maksas pakalpojumiem
696. lēmums 21.10.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.714 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības izglītības sistēmas pilnveidošanu"
697. lēmums 21.10.10 Nav spēkā Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Mārīte"
698. lēmums 21.10.10 - Par sadarbības līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Alpha Baltic Sport"
699. lēmums 21.10.10 - Par sadarbības līguma pagarināšanu
711. lēmums 21.10.10 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu"
730. lēmums 21.10.10 Sākotnējā redakcija Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību
730. lēmums 21.10.10 Spēkā esošā redakcija Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību
731. lēmums 21.10.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā" saskaņā ar Eiropas sociālā fonda projektu "Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei"
732. lēmums 21.10.10 - Par civiltiesiskā līguma par projekta Nr.3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/021 "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstības projekts, II kārta" īstenošanu
739. lēmums 11.11.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 "Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā
740. lēmums 11.11.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597 "Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem"
741. lēmums 11.11.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 30.oktobra lēmumā Nr.911 "Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas mūzikas vidusskolā"
742. lēmums 11.11.10 - Par Jūrmalas sākumskolas "Atvase" maksas pakalpojumiem
743. lēmums 11.11.10 - Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā
744. lēmums 11.11.10 Sākotnējā redakcija Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijā
744. lēmums 11.11.10 Spēkā esošā redakcija Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijā
745. lēmums 11.11.10 Sākotnējā redakcija Par dalību projektu konkursā "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā"
745. lēmums 11.11.10 Spēkā esošā redakcija Par dalību projektu konkursā "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībā"
748. lēmums 11.11.10 Nav spēkā Par tiešā pakalpojuma līguma piešķiršanu pasažieru pārvadājumos ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos
749. lēmums 11.11.10 - Par dalību programmā "Igaunijas –-Latvijas –-Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ietvaros" ar projektu "Vēsturiskā mantojuma atjaunošana: izaicinājumi un iespējas"
750. lēmums 11.11.10 - Par dalību programmā "Igaunijas-Latvijas –Krievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības ietvaros" ar projektu "CultureBridge – tilts starp divām kultūrām"
751. lēmums 11.11.10 Sākotnējā redakcija Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā
751. lēmums 11.11.10 Spēkā esošā redakcija Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā
752. lēmums 11.11.10 - Par vienošanos ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "OMINASIS LATVIA"
761. lēmums 11.11.10 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 (zemes kadastra apzīmējums 1300 005 0301)
761. lēmums 11.11.10 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 (zemes kadastra apzīmējums 1300 005 0301)
773. lēmums 11.11.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra lēmumā Nr.841 "Par kafejnīcas telpu Jomas ielā 1/5 iznomāšanas noteikumu apstiprināšanu un Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija lēmuma Nr.368 "Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA "G Vilks" atcelšanu"
776. lēmums 11.11.10 Nav spēkā Par zemesgabalu Jūrmalā, "Sloka 7111"un "Sloka 7121" nomas līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Slokas laivu, jahtu un ūdensmotoklubs "Lielupe""
777. lēmums 11.11.10 - Par zemesgabala Jūrmalā, "Valteri 3303" daļas nomas līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no biedrības "Latvijas ūdens motociklu sporta klubs"
778. lēmums 11.11.10 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 18/20 daļas nomas līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no individuālā komersanta "Alses"
779. lēmums 11.11.10 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Baznīcas ielā 2a nomas līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Preatore"
780. lēmums 11.11.10 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 īres līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no R. P.
781. lēmums 11.11.10 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes ielā 31 lit.7 īres līguma izbeigšanu un nomas maksas parāda piedziņu no J. D.
783. lēmums 12.11.10 - Par daudzdzīvokļu mājas Jūrmalā, Līču ielā 2 būvniecības finansēšanu un pamatkapitāla palielināšanu
784. lēmums 12.11.10 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 2
785. lēmums 12.11.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.911 ,,Par Jūrmalas pašvaldības administrācijas reorganizāciju un darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu Jūrmalas pašvaldībā
786. lēmums 02.12.10 - Par pilnvarojumu
794. lēmums 02.12.10 Sākotnējā redakcija Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
794. lēmums 02.12.10 Spēkā esošā redakcija Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
795. lēmums 02.12.10 - Par Metadona farmakoterapijas turpināšanu Jūrmalā
809. lēmums 02.12.10 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Jūras ielā 40b nomas līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību "Fēnikss"
809. lēmums 02.12.10 Spēkā esošā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Jūras ielā 40b nomas līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību "Fēnikss"
811. lēmums 02.12.10 - Par Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļas vadītāja un Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja iecelšanu amatā
813. lēmums 16.12.10 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē
813. lēmums 16.12.10 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domē
815. lēmums 16.12.10 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem sākumskolā "Taurenītis"
815. lēmums 16.12.10 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem sākumskolā "Taurenītis"
816. lēmums 16.12.10 Sākotnējā redakcija Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā
816. lēmums 16.12.10 Spēkā esošā redakcija Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā
817. lēmums 16.12.10 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas maksas pakalpojumiem
817. lēmums 16.12.10 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas maksas pakalpojumiem
818. lēmums 16.12.10 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Sporta skolā
819. lēmums 16.12.10 - Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Pumpuru vidusskolā
820. lēmums 16.12.10 - Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolā
821. lēmums 16.12.10 - Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Madara"
822. lēmums 16.12.10 - Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskolā
823. lēmums 16.12.10 - Par speciālās pirmsskolas izglītības grupas atvēršanu pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaniņš"
825. lēmums 16.12.10 - Par Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģijas 2010. - 2030.gadam apstiprināšanu
836. lēmums 17.12.10 Sākotnējā redakcija Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu" un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
836. lēmums 17.12.10 Spēkā esošā redakcija Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu" un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem pirmās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Rezultāti atgriezti 0.8125 sekundēs.