Saistošie noteikumi (46) - 2010. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
29. saistošie noteikumi 20.05.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
30. saistošie noteikumi 27.05.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
31. saistošie noteikumi 03.06.10 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 18.februāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem"
32. saistošie noteikumi 03.06.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu"
33. saistošie noteikumi 03.06.10 Nav spēkā Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem
34. saistošie noteikumi 03.06.10 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
35. saistošie noteikumi 03.06.10 Nav spēkā Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
35. saistošie noteikumi 03.06.10 Nav spēkā Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
36. saistošie noteikumi 17.06.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu"
37. saistošie noteikumi 17.06.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"
38. saistošie noteikumi 17.06.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14 "Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību"
39. saistošie noteikumi 17.06.10 - Par atļauju stāvēt un braukt pa Jūrmalas pilsētas gājēju ceļiem
40. saistošie noteikumi 18.06.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu"
41. saistošie noteikumi 08.07.10 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 3.jūnija saistošajos noteikumos Nr.35 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā"
42. saistošie noteikumi 08.07.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 20. maija saistošajos noteikumos Nr.28 "Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs"
43. saistošie noteikumi 22.07.10 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ezeru ielā 19 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
44. saistošie noteikumi 22.07.10 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Magoņu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
45. saistošie noteikumi 05.08.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu"
46. saistošie noteikumi 05.08.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
47. saistošie noteikumi 05.08.10 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību"
48. saistošie noteikumi 05.08.10 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem"
49. saistošie noteikumi 19.08.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
50. saistošie noteikumi 19.08.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu"
51. saistošie noteikumi 19.08.10 Sākotnējā redakcija Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā
51. saistošie noteikumi 19.08.10 Spēkā esošā redakcija Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā
52. saistošie noteikumi 19.08.10 Nav stājies spēkā Par pašvaldības nodevu par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā
53. saistošie noteikumi 19.08.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 "Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā"
54. saistošie noteikumi 19.08.10 Sākotnējā redakcija Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas
54. saistošie noteikumi 19.08.10 Spēkā esošā redakcija Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas
55. saistošie noteikumi 09.09.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu"
56. saistošie noteikumi 10.09.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
57. saistošie noteikumi 23.09.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu"
58. saistošie noteikumi 07.10.10 - Par detālplānojuma Jūrmalā, Lielupē teritorijai starp Bulduru prospektu, 27.līniju, 31.līniju un kāpu zonu grozījumu zemesgabaliem Jūrmalā, Bulduru prospektā 131 un Bulduru prospektā 133 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
59. saistošie noteikumi 07.10.10 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dārzkopības ielā 20 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
60. saistošie noteikumi 07.10.10 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 149 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
61. saistošie noteikumi 07.10.10 - Par detālplānojuma Jūrmalā, teritorijai starp Kāpu ielas apbūvi, Dzimtenes ielu, Birzes ielu un pludmali projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
62. saistošie noteikumi 21.10.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
63. saistošie noteikumi 21.10.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu"
64. saistošie noteikumi 21.10.10 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem"
65. saistošie noteikumi 21.10.10 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību"
66. saistošie noteikumi 11.11.10 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
67. saistošie noteikumi 12.11.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu"
68. saistošie noteikumi 02.12.10 Nav spēkā Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
69. saistošie noteikumi 02.12.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu"
70. saistošie noteikumi 16.12.10 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr. 7 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada budžeta apstiprināšanu"
71. saistošie noteikumi 16.12.10 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un aizsardzība"

Rezultāti atgriezti 0.2812 sekundēs.