Nolikumi (29) - 2011. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. nolikums 06.01.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 "Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums"
2. nolikums 27.01.11 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas nolikums
3. nolikums 17.02.11 - Konkursa "Majoru muiža" nolikums
4. nolikums 03.03.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 3.jūnija nolikumā Nr.56 "Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" nolikums"
5. nolikums 17.03.11 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes kultūras projektu finansēšanas nolikums
6. nolikums 17.03.11 Sākotnējā redakcija Jūrmalas Mākslas skolas nolikums
6. nolikums 17.03.11 Spēkā esošā redakcija Jūrmalas Mākslas skolas nolikums
7. nolikums 31.03.11 Sākotnējā redakcija Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs
7. nolikums 31.03.11 Spēkā esošā redakcija Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs
8. nolikums 31.03.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.12 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Madara" nolikums"
9. nolikums 21.04.11 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes veselības veicināšanas un veselības aprūpes pieejamības palielināšanas projektu vērtēšanas nolikums
10. nolikums 02.06.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 10.novembra nolikumā Nr.17 "Lielupes ostas pārvaldes nolikums"
11. nolikums 08.07.11 - Titula "Dzintara Zvaigzne" piešķiršanas kārtība
12. nolikums 21.07.11 - Jūrmalas pilsētas pašvaldības Ceļu fonda pārvaldīšanas kārtība
13. nolikums 21.07.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.31 "Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas nolikums"
14. nolikums 21.07.11 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikums
15. nolikums 20.10.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 ,,Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas nolikums"
16. nolikums 20.10.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.12 "Pumpuru vidusskolas nolikums"
17. nolikums 20.10.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4 "Jūrmalas sākumskolas "Atvase" nolikums"
18. nolikums 10.11.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13 "Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums"
19. nolikums 10.11.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 14.maija nolikumā Nr.22 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu iznomāšanas kārtību"
20. nolikums 15.12.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.33 "Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikumu"
21. nolikums 15.12.11 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums
21. nolikums 15.12.11 - Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums
22. nolikums 15.12.11 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 7.jūnija nolikumā Nr.4 "Jūrmalas Sporta skolas nolikums"
23. nolikums 15.12.11 - Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums
24. nolikums 29.12.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta nolikumā Nr.44 "Izglītības konsultatīvās padomes nolikums"
25. nolikums 29.12.11 Sākotnējā redakcija Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" nolikums
25. nolikums 29.12.11 Spēkā esošā redakcija Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" nolikums

Rezultāti atgriezti 0.25 sekundēs.