Saistošie noteikumi (53) - 2011. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. saistošie noteikumi 06.01.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
2. saistošie noteikumi 06.01.11 Nav stājies spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"
3. saistošie noteikumi 20.01.11 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu
4. saistošie noteikumi 27.01.11 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0209 un Bražciems 0302 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
5. saistošie noteikumi 27.01.11 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 14 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
6. saistošie noteikumi 27.01.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 "Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi"
7. saistošie noteikumi 17.02.11 Nav spēkā Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
7. saistošie noteikumi 17.02.11 Nav spēkā Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
8. saistošie noteikumi 17.02.11 - Par detālplānojuma Jaunķemeru glābšanas stacijai Jūrmalā, Brīzes ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
9. saistošie noteikumi 17.02.11 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Līču ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
10. saistošie noteikumi 17.02.11 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
11. saistošie noteikumi 03.03.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu"
12. saistošie noteikumi 17.03.11 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību"
13. saistošie noteikumi 31.03.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu"
14. saistošie noteikumi 31.03.11 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību
15. saistošie noteikumi 31.03.11 Nav spēkā Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem
15. saistošie noteikumi 31.03.11 Nav spēkā Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem
16. saistošie noteikumi 31.03.11 Nav spēkā Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas teritorijā publiskās vietās tiek organizēta ielu tirdzniecība un sniegti sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi
17. saistošie noteikumi 21.04.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu"
18. saistošie noteikumi 21.04.11 Sākotnējā redakcija Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā
18. saistošie noteikumi 21.04.11 Spēkā esošā redakcija Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā
19. saistošie noteikumi 12.05.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu"
20. saistošie noteikumi 12.05.11 - Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 111/113 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
21. saistošie noteikumi 12.05.11 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lielupe 5901 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
22. saistošie noteikumi 02.06.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu"
23. saistošie noteikumi 30.06.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu
24. saistošie noteikumi 30.06.11 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Bražciems 0501 un Bražciems 0502 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
25. saistošie noteikumi 30.06.11 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 31 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
26. saistošie noteikumi 21.07.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu"
27. saistošie noteikumi 21.07.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
28. saistošie noteikumi 21.07.11 Sākotnējā redakcija Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
28. saistošie noteikumi 21.07.11 Spēkā esošā redakcija Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
29. saistošie noteikumi 21.07.11 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 49 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
30. saistošie noteikumi 21.07.11 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 9.augusta saistošo noteikumu Nr.28 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem"
31. saistošie noteikumi 11.08.11 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtību"
32. saistošie noteikumi 11.08.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 "Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā"
33. saistošie noteikumi 11.08.11 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija saistošajos noteikumos Nr.47 "Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, t.sk. izpildshēmu un aizsargjoslu kārtību Jūrmalas pilsētā"
34. saistošie noteikumi 11.08.11 - Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
35. saistošie noteikumi 08.09.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu"
36. saistošie noteikumi 08.09.11 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Upes ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
37. saistošie noteikumi 29.09.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu"
38. saistošie noteikumi 29.09.11 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 6A projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
39. saistošie noteikumi 29.09.11 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rubeņu ielā 67 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
40. saistošie noteikumi 20.10.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu"
41. saistošie noteikumi 10.11.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu"
42. saistošie noteikumi 09.12.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
43. saistošie noteikumi 15.12.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada budžeta apstiprināšanu"
44. saistošie noteikumi 15.12.11 Nav spēkā Par vienreizējo pašvaldības pabalstu pamatvajadzību nodrošināšanai ekonomiskās krīzes situācijā
45. saistošie noteikumi 15.12.11 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
46. saistošie noteikumi 15.12.11 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Stigas ielā 2 un Stigas ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
47. saistošie noteikumi 29.12.11 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā
47. saistošie noteikumi 29.12.11 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā
48. saistošie noteikumi 29.12.11 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 "Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi"

Rezultāti atgriezti 0.0625 sekundēs.