Nolikumi (29) - 2012. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. nolikums 26.01.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.23 "Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas nolikums"
2. nolikums 16.02.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 29.janvāra nolikumā Nr.10 "Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums"
3. nolikums 08.03.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs"
4. nolikums 08.03.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.7 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" nolikums"
5. nolikums 05.04.12 - Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja amata zīme
6. nolikums 05.04.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.marta nolikumā Nr.8 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums"
7. nolikums 07.06.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums"
8. nolikums 07.06.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvārī nolikumā Nr.2 "Jūrmalas peldēšanas un futbola skolas nolikums"
9. nolikums 28.06.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 "Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" nolikums"
10. nolikums 19.07.12 - Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvās padomes
11. nolikums 19.07.12 - Par ūdenstilpju nomas noteikumiem un iznomāšanas kārtību
12. nolikums 19.07.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14 "Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums"
13. nolikums 19.07.12 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas Izglītības konsultatīvās padomes nolikums
14. nolikums 09.08.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs"
15. nolikums 30.08.12 Nav spēkā Jūrmalas Sabiedriskās padomes nolikums
16. nolikums 30.08.12 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums
16. nolikums 30.08.12 - Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums
17. nolikums 30.08.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 "Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums"
18. nolikums 11.10.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs"
19. nolikums 11.10.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.73 ,,Jūrmalas pilsētas speciālās pirmsskolas Izglītības iestādes "Podziņa" nolikums"
20. nolikums 22.11.12 Sākotnējā redakcija Jūrmalas pilsētas Jauniešu domes nolikums
20. nolikums 22.11.12 Spēkā esošā redakcija Jūrmalas pilsētas Jauniešu domes nolikums
21. nolikums 22.11.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2 "Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas nolikums"
22. nolikums 20.12.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2 "Jūrmalas sporta centra nolikums"
23. nolikums 20.12.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.13 ,,Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" nolikums"
24. nolikums 20.12.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 "Jūrmalas pilsētas speciālās internātpamatskolas nolikums"
25. nolikums 20.12.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 "Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" nolikums"
26. nolikums 20.12.12 - Koku vērtēšanas komisijas nolikums
27. nolikums 20.12.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums"

Rezultāti atgriezti 0.0625 sekundēs.