Instrukcijas (5) - 2012. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. instrukcija 16.02.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijā Nr.2 "Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem"
2. instrukcija 07.06.12 - Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas iznomāšanas kārtība
3. instrukcija 07.06.12 - Instrukcija pašvaldības kapitālsabiedrības kustamas mantas atsavināšanai par iespējami augstāko cenu
4. instrukcija 30.08.12 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 8.septembra instrukcijas Nr.2 "Par brīvpusdienu piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārizglītojošo skolu skolēniem
5. instrukcija 22.11.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija instrukcijā Nr.1 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība"

Rezultāti atgriezti 0 sekundēs.