Lēmumi (805) - 2012. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. lēmums 26.01.12 - Par dalību Latvijas un Šveices sadarbības programmas projektā "Skola un sabiedrība čigānu bērnu iekļaušanai"
2. lēmums 26.01.12 - Par papildus speciālās pirmsskolas grupas atvēršanu Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē "Podziņa"
3. lēmums 26.01.12 - Par nomas maksājumiem 2012.gadā
4. lēmums 26.01.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.658 "Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju"
5. lēmums 26.01.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 "Par privatizācijas komisiju"
6. lēmums 26.01.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām"
7. lēmums 26.01.12 - Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu
8. lēmums 26.01.12 - Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu
9. lēmums 26.01.12 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2012.-2014.gadam
10. lēmums 26.01.12 - Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības stratēģijas 2007.-2018.gadam aktualizētu programmu 2012.-2016.gadam apstiprināšanu
11. lēmums 26.01.12 Sākotnējā redakcija Grozījumi 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.454 "Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020.gadam izstrādes uzsākšanu"
11. lēmums 26.01.12 Spēkā esošā redakcija Grozījumi 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.454 "Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020.gadam izstrādes uzsākšanu"
12. lēmums 26.01.12 - Par dalību Latvijas Republikas Valsts Reģionālas attīstības aģentūras projektā "Publisko interneta pieejas punktu attīstība"
13. lēmums 26.01.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumā Nr.505 "Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda projektā "Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/Kolkas iela) izbūve
14. lēmums 26.01.12 Sākotnējā redakcija Par dalību aktīvās nodarbinātības pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi"
14. lēmums 26.01.12 Spēkā esošā redakcija Par dalību aktīvās nodarbinātības pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi"
15. lēmums 26.01.12 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
16. lēmums 26.01.12 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
17. lēmums 26.01.12 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Buļļupes ielā 1
18. lēmums 26.01.12 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 26 a
19. lēmums 26.01.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Burtnieku ielā 14
20. lēmums 26.01.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ikšķiles ielā 4
21. lēmums 26.01.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Konkordijas ielā 66
22. lēmums 26.01.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Puķu ielā 1
23. lēmums 26.01.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vasaras ielā 52/54
24. lēmums 26.01.12 - Par zemes vienības Dāvja ielā 8, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
25. lēmums 26.01.12 - Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Ausekļa ielā 2, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.
26. lēmums 26.01.12 - Par zemes vienību apvienošanu Oļu ielā 3, Jūrmalā, Oļu ielā 3A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
27. lēmums 26.01.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 2016 Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 11
28. lēmums 26.01.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Slokas ielā 3 (zemes kadastra apzīmējums 1300 010 1502)
29. lēmums 26.01.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 5805 Jūrmalā, Turaidas ielā 61
30. lēmums 26.01.12 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17. jūnija lēmumā Nr.459 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 30A (kadastra apzīmējums 1300 005 1115)"
31. lēmums 26.01.12 - Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Kalēju ielā 5, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
32. lēmums 26.01.12 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Pļavu ielā 4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
33. lēmums 26.01.12 Nav spēkā Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38
34. lēmums 26.01.12 - Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dīķu ielā 30 un detālplānojuma izstrādi zemesgabaliem Jūrmalā, Dīķu ielā 30A un Dīķu ielā 30B
35. lēmums 26.01.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 48 apstiprināšanu
36. lēmums 26.01.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4 apstiprināšanu
37. lēmums 26.01.12 - Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabala daļai Jūrmalā, 36.līnija 1202
38. lēmums 26.01.12 - Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeri 1114
39. lēmums 26.01.12 Sākotnējā redakcija Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu par pārbūvēto namīpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37
39. lēmums 26.01.12 Spēkā esošā redakcija Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu par pārbūvēto namīpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37
40. lēmums 26.01.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no P.K.
41. lēmums 26.01.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 daļas nomāšanu no I.S.
42. lēmums 26.01.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 82 daļas nomāšanu
43. lēmums 26.01.12 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.A.
43. lēmums 26.01.12 Spēkā esošā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.A.
44. lēmums 26.01.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 001 īres līgumu noslēgšanu ar L.K.
45. lēmums 26.01.12 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar S.M.
45. lēmums 26.01.12 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar S. M.
46. lēmums 26.01.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar I.S.
47. lēmums 26.01.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar T.K.
48. lēmums 26.01.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 īres līguma pagarināšanu ar A.S.
49. lēmums 26.01.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr.498 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 daļas īres līguma pagarināšanu"
50. lēmums 26.01.12 - Par dzīvojamās ēkas liters 2 un zemesgabala, kadastra numurs 1300 015 2304, 37/100 domājamo daļu Jūrmalā, Piekrastes ielā 19 trešās izsoles uzskatīšanu par nenotikušu
51. lēmums 26.01.12 - Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Miera ielā 10 k-1 pirkumu
52. lēmums 26.01.12 - Par apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 1a 6/42 domājamo daļu nodošanu atsavināšanai
53. lēmums 26.01.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.234 "Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai"
54. lēmums 26.01.12 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.235 "Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai"
55. lēmums 26.01.12 - Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai
56. lēmums 26.01.12 - Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai
57. lēmums 26.01.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums"
58. lēmums 26.01.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Tukuma ielā 8/10 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums"
59. lēmums 26.01.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Konkordijas ielā 66 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums"
60. lēmums 26.01.12 - Par 2011.gada 11.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/347 pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "B-40"
61. lēmums 26.01.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 17 iznomāšanu
62. lēmums 26.01.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kļavu ielā 13 daļas iznomāšanu
63. lēmums 26.01.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Drosmes ielā 7 iznomāšanu
64. lēmums 26.01.12 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Rūpniecības ielā 19 iznomāšanu
64. lēmums 26.01.12 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Rūpniecības ielā 19 iznomāšanu
65. lēmums 26.01.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Talsu šosejā 31, k-25 iznomāšanu
66. lēmums 14.02.12 - Par iepriekšreģistrētās informācijas izmaiņu apstiprināšanu
67. lēmums 16.02.12 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.531 "Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē" pielikumā
68. lēmums 16.02.12 Nav spēkā Par kritērijiem maksas samazināšanai par ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs
68. lēmums 16.02.12 Nav spēkā Par kritērijiem maksas samazināšanai par ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs
69. lēmums 16.02.12 - Par dāvanu karšu saņēmēju mērķa grupu noteikšanu un dāvinājuma pieņemšanu
70. lēmums 16.02.12 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
71. lēmums 16.02.12 - Par dzīvojamās mājas Jaunā ielā 60A, Jūrmalā, atzīšanu par dzīvošanai nederīgu
72. lēmums 16.02.12 - Par dzīvokļu jautājumiem
73. lēmums 16.02.12 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
74. lēmums 16.02.12 Sākotnējā redakcija Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dzīvojamās mājās Jūrmalā, Līču ielā 2 un Līču ielā 2, k-1
74. lēmums 16.02.12 Spēkā esošā redakcija Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu dzīvojamās mājās Jūrmalā, Līču ielā 2 un Līču ielā 2, k-1
75. lēmums 16.02.12 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Buļļupes ielā 3
76. lēmums 16.02.12 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Dārzkopības ielā 11
77. lēmums 16.02.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras iela 32 A
78. lēmums 16.02.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Līgatnes ielā 2
79. lēmums 16.02.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķemeru ielā 76/84
80. lēmums 16.02.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piekrastes ielā 34
81. lēmums 16.02.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rītupes ielā 11
82. lēmums 16.02.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sloka 7124
83. lēmums 16.02.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 11
84. lēmums 16.02.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 15 un Turaidas ielā 17
85. lēmums 16.02.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Upes ielā 1
86. lēmums 16.02.12 - Par zemes vienības sadali Kalēju ielā 61/65, Jūrmalā
87. lēmums 16.02.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmumā Nr.357 "Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 61/65 un adreses piešķiršanu"
88. lēmums 16.02.12 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežsargu ielā 45, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
89. lēmums 16.02.12 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.551 "Par zemesgabala ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kalēju ielā 49, Jūrmalā un adreses piešķiršanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
90. lēmums 16.02.12 - Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6004, Jūrmalā, Rīgas ielā 7
91. lēmums 16.02.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1014 Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 33
92. lēmums 16.02.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 007 2403 Jūrmalā, Bulduru prospektā 40
93. lēmums 16.02.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 1402 Jūrmalā, Rūdolfa Blaumaņa ielā 22
94. lēmums 16.02.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 2305 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 15
95. lēmums 16.02.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 1801 Jūrmalā, Ernesta Birznieka-Upīša ielā 13
96. lēmums 16.02.12 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4704 Jūrmalā, Meža prospektā 103A
96. lēmums 16.02.12 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4704 Jūrmalā, Meža prospektā 103A
97. lēmums 16.02.12 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.801 "Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1505 Jūrmalā, Baznīcas ielā 2"
98. lēmums 16.02.12 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.676 "Par būvju Jūrmalā Vārnukroga ceļš 13 kadastra Nr.1300 001 1124 sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
99. lēmums 16.02.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Amatas ielā 2A
100. lēmums 16.02.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Zvīņu ielā 2 un Kolkas ielā 21
101. lēmums 16.02.12 - Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51
102. lēmums 16.02.12 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmuma Nr.943 "Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, Mellužu prospektā 19" atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 19
103. lēmums 16.02.12 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55B nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
104. lēmums 16.02.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 103 apstiprināšanu
105. lēmums 16.02.12 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1042 "Par zemes lietošanas mērķu maiņu" un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu Jūrmalā, Jelgavas ielā 5
106. lēmums 16.02.12 - Par nodomu protokola noslēgšanu ar biedrību "Futbola centrs "JŪRMALA""
107. lēmums 16.02.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-7, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8, Jūrmalā, Ludzas ielā 2-9 un Jūrmalā, Ludzas ielā 2-10 atsavināšanu
108. lēmums 16.02.12 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 otrās izsoles rīkošanu
108. lēmums 16.02.12 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 otrās izsoles rīkošanu
109. lēmums 16.02.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 trešās izsoles rīkošanu
110. lēmums 16.02.12 - Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 trešās izsoles rīkošanu
111. lēmums 16.02.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Cīruļu ielā 113 nomas līguma pagarināšanu ar akciju sabiedrību "Fēnikss"
112. lēmums 16.02.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, "Dzintari 2308" nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bramaņu centrs"
113. lēmums 16.02.12 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Dzeldas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas celtnieks pluss"
113. lēmums 16.02.12 Spēkā esošā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Dzeldas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas celtnieks pluss"
114. lēmums 16.02.12 - Par izmaiņām pludmales nogabala Jūrmalā, no Mālpils ielas ass Rūjienas ielas virzienā nomas līgumā
115. lēmums 16.02.12 - Par nomas maksas apmaksu 2012.gadā
116. lēmums 08.03.12 Sākotnējā redakcija Par sadarbības līguma noslēgšanu 2012.gadā
116. lēmums 08.03.12 Spēkā esošā redakcija Par sadarbības līguma noslēgšanu 2012.gadā
117. lēmums 08.03.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 "Par Lielupes ostas pārvaldes valdi"
118. lēmums 08.03.12 - Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu
119. lēmums 08.03.12 - Grozījumi 2011.gada 29.septembra Jūrmalas pilsētas domes lēmumā Nr.417 "Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā"
120. lēmums 08.03.12 Nav spēkā Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
120. lēmums 08.03.12 Nav spēkā Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
121. lēmums 08.03.12 - Par Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 28.decembra lēmuma Nr.1601 "Par diennakts grupas atvēršanu pirmsskolas iestādē "Pienenīte" un bērnudārzā "Lācītis"" un 1996.gada 27.jūnija lēmuma Nr.573 "Par bērnu uzturēšanu bērnudārza "Lācītis" sociālās aprūpes grupā" atzīšanu par spēku zaudējušiem
122. lēmums 08.03.12 - Par bērnu ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Madara"
123. lēmums 08.03.12 - Par sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu
124. lēmums 08.03.12 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu
125. lēmums 08.03.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16
126. lēmums 08.03.12 - Par zemes vienību Bulduru prospektā 131, Jūrmalā, Bulduru prospektā 133, Jūrmalā apvienošanas apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
127. lēmums 08.03.12 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3112 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 12
127. lēmums 08.03.12 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3112 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 12
128. lēmums 08.03.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 7.augusta lēmumā Nr.701 "Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Alauksta ielā 3"
129. lēmums 08.03.12 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Jūrmalā, Meža prospektā 83 un Meža prospektā 85
130. lēmums 08.03.12 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Jūrmalā, Mežmalas ielā 7 un Ežu ielā 8
131. lēmums 08.03.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 apstiprināšanu
132. lēmums 08.03.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 75 nodošanu pašvaldības īpašumā
133. lēmums 08.03.12 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 30.jūlija lēmuma Nr.592 "Par adreses noteikšanu transformatoru ēkai Jūrmalā, Bišu ielā 4716" atcelšanu
134. lēmums 08.03.12 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.februāra lēmumā Nr.93 "Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 4.februāra lēmumā Nr.105"
135. lēmums 08.03.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 1/16 domājamās daļas nomas līguma pagarināšanu ar I.P.
136. lēmums 08.03.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Rīgas ielā 2A daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Ararat"
137. lēmums 08.03.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L.P
138. lēmums 08.03.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar K.I.
139. lēmums 08.03.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar G.R.
140. lēmums 08.03.12 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar Larisu Poļačkovu
140. lēmums 08.03.12 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar Larisu Poļačkovu
141. lēmums 08.03.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L.A.
142. lēmums 08.03.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar L.R.
143. lēmums 08.03.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.45 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar S.M."
144. lēmums 08.03.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar J.K.
145. lēmums 08.03.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar N.K.
146. lēmums 08.03.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar I.S.
147. lēmums 08.03.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 002 īres līguma pagarināšanu ar A.S.
148. lēmums 08.03.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 004 īres līguma pagarināšanu ar J.A.
149. lēmums 08.03.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 005 īres līguma pagarināšanu ar I.P.
150. lēmums 08.03.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 006 īres līguma pagarināšanu ar L.B.
151. lēmums 08.03.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 007 īres līguma pagarināšanu ar J.A.
152. lēmums 08.03.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ģertrūdes prospektā 31 ar kadastra apzīmējumu 1300 014 7007 008 īres līguma pagarināšanu ar E.T.
153. lēmums 08.03.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas nodošanu privatizācijai
154. lēmums 08.03.12 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Paula Stradiņa ielas ass līdz 15.līnijas asij iznomāšanu
155. lēmums 08.03.12 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 4.līnijas ass līdz 3.līnijas asij iznomāšanu
156. lēmums 08.03.12 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu
157. lēmums 08.03.12 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Piestātnes ielas ass līdz Drustu ielas asij iznomāšanu
158. lēmums 08.03.12 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Āraišu ielas ass līdz Bērzaunes ielas asij iznomāšanu
159. lēmums 08.03.12 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā iznomāšanu
160. lēmums 08.03.12 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Kapteiņa Zolta ielas ass Vaivaru virzienā iznomāšanu
161. lēmums 08.03.12 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Brīzes ielas ass Jaunķemeru ceļa virzienā iznomāšanu
162. lēmums 08.03.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.64 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Rūpniecības ielā 19 iznomāšanu"
163. lēmums 08.03.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Bulduri 004-4 ar kadastra numuru 1300 007 4908 daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Geto un genocīda Ebreju Vēstures biedrība"
164. lēmums 05.04.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 "Par zemes komisiju"
165. lēmums 05.04.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 "Par privatizācijas komisiju"
166. lēmums 05.04.12 - Grozījumi 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
167. lēmums 05.04.12 - Par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dubultu Šķelda" pamatkapitālā
168. lēmums 05.04.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.207 "Par maksas pakalpojumiem"
169. lēmums 05.04.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.817 "Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas maksas pakalpojumiem"
170. lēmums 05.04.12 - Par privātā kapitāla piesaistes izvērtēšanu pašvaldības kapitālsabiedrībai sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas Siltums"
171. lēmums 05.04.12 Nav spēkā Par minimālo dividendēs izmaksājamo peļņas daļu noteikšanu
172. lēmums 05.04.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
173. lēmums 05.04.12 - Par atzinības izteikšanu ūdens motosportistam Ņ.L.
174. lēmums 05.04.12 - Par atzinības izteikšanu dambretistam G.V.
175. lēmums 05.04.12 - Par atzinības izteikšanu hokejistam A.V.V.
176. lēmums 05.04.12 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu
177. lēmums 05.04.12 Nav spēkā Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajiem maksas pakalpojumiem
178. lēmums 05.04.12 - Par ēdināšanas maksas apstiprināšanu Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē "Podziņa"
179. lēmums 05.04.12 - Par dalību projektu konkursā "Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai"
180. lēmums 05.04.12 - Par dalību programmas "Jaunatne darbībā" projektu konkursā
181. lēmums 05.04.12 - Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas izstrādes uzsākšanu
182. lēmums 05.04.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piekrastes ielā 3
183. lēmums 05.04.12 - Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Tērvetes ielā 2, Jūrmalā
184. lēmums 05.04.12 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kurzemes ielā 1, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
185. lēmums 05.04.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18
186. lēmums 05.04.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16
187. lēmums 05.04.12 - Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1
188. lēmums 05.04.12 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 16.marta lēmuma Nr.297 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 14" atzīšanu par spēku zaudējušu
189. lēmums 05.04.12 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 7 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
190. lēmums 05.04.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2 apstiprināšanu
191. lēmums 05.04.12 - Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu apstiprināšanu
192. lēmums 05.04.12 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmuma Nr.669 "Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Rubeņu ielā 35 un Rubeņu ielā 37 galīgās redakcijas apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
193. lēmums 05.04.12 - Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai
194. lēmums 05.04.12 - Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 25
195. lēmums 05.04.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 11.decembra lēmumā Nr.1088 "Par adreses noteikšanu nedzīvojamo telpu grupai un noliktavas ēkai Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46"
196. lēmums 05.04.12 - Par ēku (būvju) nekustama īpašuma Jūrmalā, Ruļļi pirkumu
197. lēmums 05.04.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Satiksmes ielā 1 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā
198. lēmums 05.04.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 otrās izsoles rīkošanu
199. lēmums 05.04.12 - Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4 atsavināšanu
200. lēmums 05.04.12 - Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 atsavināšanu
201. lēmums 05.04.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 13 korpuss -1 nodošanu privatizācijai
202. lēmums 05.04.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12 k-1 garāžas ēkas Nr.6 nodošanu privatizācijai
203. lēmums 05.04.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jomas ielā 17 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu
204. lēmums 05.04.12 - Par pilnvarojuma līguma noslēgšanu
205. lēmums 05.04.12 Nav spēkā Par neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, Meža prospektā 38, Meža prospektā 38B un "Bulduri 4506" iznomāšanu
206. lēmums 05.04.12 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no L.Š.
206. lēmums 05.04.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no L.Š.
207. lēmums 05.04.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Viktorijas iela 59A nomas līguma noslēgšanu ar A. K.
208. lēmums 05.04.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.J.
209. lēmums 05.04.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.P.
210. lēmums 05.04.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar V.G.
211. lēmums 05.04.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā ar 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar A.Ž.
212. lēmums 05.04.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar Z.D.
213. lēmums 05.04.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā ar 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar M.P.
214. lēmums 05.04.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā ar 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 001 īres līguma pagarināšanu ar K.Z.
215. lēmums 05.04.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.140 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar L.P."
216. lēmums 05.04.12 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij iznomāšanu
217. lēmums 05.04.12 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu
218. lēmums 05.04.12 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Jaunķemeru ceļa Brīzes ielas virzienā iznomāšanu
219. lēmums 05.04.12 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.novembra lēmumā Nr.1040 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma 2009.-2021.gadam darba uzdevuma apstiprināšanu, līguma slēgšanu un sabiedriskās apspriešanas procesa organizēšanu" un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.565 "Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanu" atcelšanu
220. lēmums 05.04.12 - Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma otrās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
221. lēmums 03.05.12 - Par Jūrmalas pilsētas domes Revīzijas un audita nodaļas vadītāja iecelšanu amatā
222. lēmums 03.05.12 - Grozījumi 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
223. lēmums 03.05.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
224. lēmums 03.05.12 - Par maksas pakalpojumu cenām Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijā
225. lēmums 03.05.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 11.augusta lēmumā Nr.358 "Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas muzejā un muzeja filiālēs – Aspazijas mājā un Jūrmalas brīvdabas muzejā"
226. lēmums 03.05.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.815 "Par maksas pakalpojumiem sākumskolā "Taurenītis""
227. lēmums 03.05.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11. novembra lēmumā Nr. 744 "Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas Valsts ģimnāzijā"
228. lēmums 03.05.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.816 "Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolā"
229. lēmums 03.05.12 - Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu
230. lēmums 03.05.12 - Par atzinības izteikšanu Ziemas peldētājai S.G.
231. lēmums 03.05.12 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.531 "Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē" pielikumā
232. lēmums 03.05.12 Sākotnējā redakcija Par dalību projektā "Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS"
232. lēmums 03.05.12 Spēkā esošā redakcija Par dalību projektā "Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS"
233. lēmums 03.05.12 Sākotnējā redakcija Par dalību ABLV Charitable Faundation programmas "Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 – 2014" finansējuma konkursā
233. lēmums 03.05.12 Spēkā esošā redakcija Par dalību ABLV Charitable Faundation programmas "Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 – 2014" finansējuma konkursā
234. lēmums 03.05.12 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
235. lēmums 03.05.12 - Par dzīvokļu jautājumiem
236. lēmums 03.05.12 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Bulduru prospektā 105
237. lēmums 03.05.12 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Dāvja ielā 48
238. lēmums 03.05.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 70
239. lēmums 03.05.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ernesta Birznieka – Upīša ielā 21
240. lēmums 03.05.12 - Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamā īpašuma nodokļu aprēķināšanai un kadastrālās vērtēšanas vajadzībām Emīlijas ielā 15, Jūrmalā
241. lēmums 03.05.12 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10
241. lēmums 03.05.12 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10
242. lēmums 03.05.12 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 004 6702 001) Jūrmalā, Saldus ielā 7
242. lēmums 03.05.12 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 004 6702 001) Jūrmalā, Saldus ielā 7
243. lēmums 03.05.12 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu *** Jūrmalā, Viktorijas ielā 15
243. lēmums 03.05.12 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu *** Jūrmalā, Viktorijas ielā 15
244. lēmums 03.05.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 7306 Jūrmalā, Viktorijas ielā 59
245. lēmums 03.05.12 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.847 (protokols Nr.20, 43.punkts) "Par būvju Jūrmalā Baltās kāpas ielā 8, (kadastra Nr.1300 001 1319) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
246. lēmums 03.05.12 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija lēmumā Nr.384 (protokols Nr.11, 18.punkts) "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 22A (kadastra Nr.1300 009 4216)"
247. lēmums 03.05.12 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Skolas ielā 47, Jūrmalā un Stūres ielā 2, Jūrmalā
248. lēmums 03.05.12 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rojas ielā 4, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
249. lēmums 03.05.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Raiņa ielā 55 un Kauņas ielai posmā starp Skolas ielu un Raiņa ielu
250. lēmums 03.05.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Sporta ielā 1/3
251. lēmums 03.05.12 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
252. lēmums 03.05.12 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 2 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
253. lēmums 03.05.12 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
254. lēmums 03.05.12 - Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai apstiprināšanu
255. lēmums 03.05.12 Nav spēkā Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B apstiprināšanu
256. lēmums 03.05.12 - Par Jūrmalas pilsētas domes dzīvojamo māju privatizācijas komisijas 2011.gada 26.oktobra lēmuma Nr.4-1 "Par dzīvojamās mājas Jasmīnu ielā 18, lit 4, Jūrmalā privatizācijas ierosinājuma izskatīšanu" apstrīdēšanas iesniegumu
257. lēmums 03.05.12 - Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 62-11 pirkumu
258. lēmums 03.05.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 50 korpuss 1, dzīvoklis Nr.6 īres līguma pagarināšanu ar Z.T.
259. lēmums 03.05.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 ar kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma pagarināšanu ar G.M.
260. lēmums 03.05.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 40 daļas iznomāšanu
261. lēmums 03.05.12 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no A.F.
261. lēmums 03.05.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no A.F.
262. lēmums 03.05.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu
263. lēmums 03.05.12 - Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala daļas Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu
264. lēmums 03.05.12 - Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala daļas Jūrmalā Jelgavas ielā 5 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu
265. lēmums 03.05.12 - Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala daļas Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu
266. lēmums 03.05.12 - Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala daļas Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 nosacītās cenas un privatizācijas paziņojuma apstiprināšanu
267. lēmums 03.05.12 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 10.līnijas ass līdz 9.līnijas asij iznomāšanu
268. lēmums 03.05.12 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 12.līnijas ass līdz 11.līnijas asij iznomāšanu
269. lēmums 03.05.12 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, 50 metrus aiz Gončarova ielas Parka ielas virzienā iznomāšanu
270. lēmums 07.06.12 - Par Jūrmalas pašvaldības 2011.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
271. lēmums 07.06.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumā Nr.51 "Par nomas maksas noteikšanas metodiku" (Par īres maksas noteikšanas metodiku)
272. lēmums 07.06.12 - Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu
273. lēmums 07.06.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.116 "Par sadarbības līguma noslēgšanu 2012.gadā"
274. lēmums 07.06.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
275. lēmums 07.06.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.452 "Par dalību Eiropas Sociālā Fonda projektu konkursa 1.5.2.2.3. apakšaktivitātē "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"
276. lēmums 07.06.12 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.531 "Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē" pielikumā
277. lēmums 07.06.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.68 "Par kritērijiem maksas samazināšanai par ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs"
278. lēmums 07.06.12 - Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra dalību Eiropas Komisijas programmas "Jaunatne darbībā" projektā
279. lēmums 07.06.12 - Par dalību projektu konkursā " Resursu punktu jauniešiem izveide pašvaldībās sadarbībā ar jaunatnes organizācijām un biedrībām, kas veic darbu ar jaunatni"
280. lēmums 07.06.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597 "Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem"
281. lēmums 07.06.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.173 "Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem"
282. lēmums 07.06.12 - Par maksas apstiprināšanu Jūrmalas Alternatīvās skolas darbinieku ēdināšanai
283. lēmums 07.06.12 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu
284. lēmums 07.06.12 - Par dzīvokļu jautājumiem
285. lēmums 07.06.12 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
286. lēmums 07.06.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 18.septembra lēmumā Nr.811 "Par projekta Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība" II kārtas realizāciju"
287. lēmums 07.06.12 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.532 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību " Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" dalību ES Kohēzijas fondā un galvojuma sniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai"
288. lēmums 07.06.12 - Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību " Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība "Piejūra"" par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā "Janvāri"
289. lēmums 07.06.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Avotu ielā 7
290. lēmums 07.06.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 52
291. lēmums 07.06.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 50
292. lēmums 07.06.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Konkordijas ielā 12
293. lēmums 07.06.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Siguldas ielā 9a
294. lēmums 07.06.12 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmuma Nr.1025 "Par adreses noteikšanu divām dzīvojamām mājām Jūrmalā, Bulduru prospektā 43" atcelšanu
295. lēmums 07.06.12 - Par zemes vienību Jūrmalā, Silu ielā 5A, Jūrmalā, Mellužu prospektā 63, Jūrmalā, Mellužu prospektā 61, Jūrmalā, Mellužu prospektā 59, Jūrmalā, Mellužu prospektā 57, robežu maiņas apstiprināšanu
296. lēmums 07.06.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4404 Jūrmalā, Meža prospektā 30
297. lēmums 07.06.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.772 "Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11 (kadastra Nr.1300 001 1404) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
298. lēmums 07.06.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.802 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Ūdru ielā 5 (kadastra numurs 1300 003 0807)"
299. lēmums 07.06.12 - Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanuSlokas ielā 11, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
300. lēmums 07.06.12 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanuVentspils šosejā 36, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
301. lēmums 07.06.12 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībā Dzintari 1513, Jūrmalā, Carnikavas iela 2215, Jūrmalā un Turaidas ielā 19A, Jūrmalā
302. lēmums 07.06.12 - Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projektu zemes vienībai Jūrmalā, Burtnieku ielā 24
303. lēmums 07.06.12 - Par detālplānojuma grozījumu pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
304. lēmums 07.06.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Tērbatas ielā 35 nodošanu privatizācijai
305. lēmums 07.06.12 - Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 1
306. lēmums 07.06.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 18.februāra lēmumā Nr.151 "Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Rīgas ielā 98"
307. lēmums 07.06.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 17.novembra lēmumā Nr.791 "Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Nometņu ielā 2A"
308. lēmums 07.06.12 - Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
309. lēmums 07.06.12 - Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Kalnciema ielā 20-5 pirkumu
310. lēmums 07.06.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ludzas ielā 2-8 pirkumu
311. lēmums 07.06.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 pirkumu
312. lēmums 07.06.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jasmīnu ielā 20 atsavināšanu
313. lēmums 07.06.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tirgus ielā 8B atsavināšanu
314. lēmums 07.06.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Asaru prospektā 64 k-2 trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu
315. lēmums 07.06.12 - Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 47-7 atsavināšanu
316. lēmums 07.06.12 - Par nekustama īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 13 korpuss-1 izsoles noteikumu apstiprināšanu
317. lēmums 07.06.12 - Par nekustama īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas izsoles noteikumu apstiprināšanu
318. lēmums 07.06.12 Sākotnējā redakcija Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas namsaimnieks" privatizācijas pamatprincipiem
318. lēmums 07.06.12 Spēkā esošā redakcija Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas namsaimnieks" privatizācijas pamatprincipiem
319. lēmums 07.06.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma pagarināšanu ar I.K.
320. lēmums 07.06.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 nomas maksu
321. lēmums 07.06.12 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 18.līnijas ass līdz 17.līnijas asij iznomāšanu
322. lēmums 07.06.12 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, aiz Upes ielas ass Gaujas ielas virzienā iznomāšanu
323. lēmums 07.06.12 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij iznomāšanu
324. lēmums 07.06.12 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ainažu ielas ass līdz Alūksnes ielas asij iznomāšanu
325. lēmums 07.06.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumā Nr.964 "Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā"
326. lēmums 07.06.12 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.novembra pilnvarojuma līguma Nr.01-16/1190 grozījumiem
327. lēmums 07.06.12 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 28.februāra pilnvarojuma līguma Nr.1.1-16/207 grozījumiem
328. lēmums 07.06.12 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 2.janvāra pilnvarojuma līguma Nr.17 grozījumiem
329. lēmums 07.06.12 - Par pirmpirkuma tiesībām uz namīpašuma 1/5 domājamo daļu Jūrmalā, Krimuldas ielā 7
330. lēmums 28.06.12 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada publisko pārskatu
331. lēmums 28.06.12 - Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu
332. lēmums 28.06.12 - Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai"
333. lēmums 28.06.12 Sākotnējā redakcija Par dalību Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā finansējuma saņemšanai no "LIFE+" programmas
333. lēmums 28.06.12 Spēkā esošā redakcija Par dalību Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā finansējuma saņemšanai no "LIFE+" programmas
334. lēmums 28.06.12 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu
335. lēmums 28.06.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.decembra lēmumā Nr.66 "Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā"
336. lēmums 28.06.12 Sākotnējā redakcija Par maksas pakalpojumiem sākumskolā "Taurenītis"
336. lēmums 28.06.12 Spēkā esošā redakcija Par maksas pakalpojumiem sākumskolā "Taurenītis"
337. lēmums 28.06.12 Nav spēkā Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas maksas pakalpojumiem
338. lēmums 28.06.12 Nav spēkā Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem
339. lēmums 28.06.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.174 "Par Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas maksas pakalpojumiem"
340. lēmums 28.06.12 - Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļā
341. lēmums 28.06.12 Nav spēkā Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajiem maksas pakalpojumiem
342. lēmums 28.06.12 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu
342. lēmums 28.06.12 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas sastāvu
343. lēmums 28.06.12 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Olgas ielā 39
344. lēmums 28.06.12 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Skautu ielā 43a
345. lēmums 28.06.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Grāvju ielā 4
346. lēmums 28.06.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Edinburgas prospektā 53
347. lēmums 28.06.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ikšķiles ielā 1
348. lēmums 28.06.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 41a
349. lēmums 28.06.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 015 1404 Jūrmalā, Aveņu ielā 7
350. lēmums 28.06.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 006 1403 Jūrmalā, Babītes ielā 3
351. lēmums 28.06.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kazeņu ielā 3 (kadastra apzīmējums 1300 015 2008)
352. lēmums 28.06.12 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 014 Jūrmalā, Juglas ielā 2/4
352. lēmums 28.06.12 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 014 Jūrmalā, Juglas ielā 2/4
353. lēmums 28.06.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu biroju ēkā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4008 001 Jūrmalā, Lienes ielā 7
354. lēmums 28.06.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 8818 Jūrmalā, Puķu ielā 73
355. lēmums 28.06.12 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr.37 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra numurs 1300 009 6320)"
356. lēmums 28.06.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.783 "Par būvju Jūrmalā Vārnukroga ceļš 11 (kadastra Nr.1300 001 1123) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
357. lēmums 28.06.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 57, Asaru prospektā 59 un Vēju ielā 7
358. lēmums 28.06.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 37
359. lēmums 28.06.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 93
360. lēmums 28.06.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14
361. lēmums 28.06.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 4
362. lēmums 28.06.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 5
363. lēmums 28.06.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49B
364. lēmums 28.06.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 59A
365. lēmums 28.06.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 3
366. lēmums 28.06.12 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Amatas ielā 2A nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
367. lēmums 28.06.12 - Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem otrās redakcijas un vides pārskata pilnveidošanu un galīgās redakcijas sagatavošanu
368. lēmums 28.06.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 apstiprināšanu
369. lēmums 28.06.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2 apstiprināšanu
370. lēmums 28.06.12 - Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Straumes ielā 2
371. lēmums 28.06.12 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 18.februāra lēmumā Nr.148 "Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Liedaga ielā 12"
372. lēmums 28.06.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101 saimniecības ēkas nodošanu privatizācija
373. lēmums 28.06.12 - Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, "Priedaine 2208" privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu
374. lēmums 28.06.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12 k-1 garāžas ēkas Nr.6 izsoles noteikumu apstiprināšanu
375. lēmums 28.06.12 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 0119 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0119 nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Jurmala Racing Team
375. lēmums 28.06.12 Spēkā esošā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 0119 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0119 nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Jurmala Racing Team
376. lēmums 05.07.12 - Par atļauju atvērt kazino un organizēt azartspēles Jomas ielā 47/49, Jūrmalā
377. lēmums 05.07.12 - Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgās redakcijas apstiprināšanu
378. lēmums 19.07.12 - Grozījumi 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
379. lēmums 19.07.12 Sākotnējā redakcija Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā
379. lēmums 19.07.12 Spēkā esošā redakcija Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā
380. lēmums 19.07.12 - Noteikumi par kompensācijas mācību izdevumu segšanai un mācību atvaļinājuma piešķiršanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā
381. lēmums 19.07.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu"
382. lēmums 19.07.12 - Par papildus speciālās pirmsskolas grupas atvēršanu Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē "Podziņa"
383. lēmums 19.07.12 - Par dalību Nordplus programmā
384. lēmums 19.07.12 - Par dalību Igaunijas –Latvijas -Krievijas pārrobežu sadarbības programmā Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības ietvaros
385. lēmums 19.07.12 Nav spēkā Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi
385. lēmums 19.07.12 Nav spēkā Par Jūrmalas uzņēmēju konsultatīvo padomi
386. lēmums 19.07.12 - Par ūdenstilpes nomas maksas apmēru un samaksas kārtību
387. lēmums 19.07.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 "Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju"
388. lēmums 19.07.12 - Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādē "Sprīdītis"
389. lēmums 19.07.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ceriņu ielā 22
390. lēmums 19.07.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 16
391. lēmums 19.07.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā Jūrmalā, Baznīcas ielā 30
392. lēmums 19.07.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4618 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 18
393. lēmums 19.07.12 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6321 Jūrmalā, Rīgas ielā 21
393. lēmums 19.07.12 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6321 Jūrmalā, Rīgas ielā 21
394. lēmums 19.07.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.549 (protokols Nr.24, 35.punkts) "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1414 Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20"
395. lēmums 19.07.12 - Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu Kalnu ielā 16/18, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
396. lēmums 19.07.12 Sākotnējā redakcija Par zemes vienību Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Jūrmalā, Slokas ielā 69B robežu maiņas apstiprināšanu
396. lēmums 19.07.12 Spēkā esošā redakcija Par zemes vienību Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Jūrmalā, Slokas ielā 69B robežu maiņas apstiprināšanu
397. lēmums 19.07.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmumā Nr.566 "Par zemesgabala apvienošanas apstiprināšanu Jūrmalā, Amatas ielā 1 un Jūrmalā, Amatas ielā 3"
398. lēmums 19.07.12 Nav spēkā Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kļavu ielā 5
399. lēmums 19.07.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Otīlijas ielā 3
400. lēmums 19.07.12 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmuma Nr.583 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2" atzīšanu par spēku zaudējušu un par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2
401. lēmums 19.07.12 - Par detālplānojuma grozījumu pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
402. lēmums 19.07.12 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6, kadastra apzīmējums 1300 007 5504 001, daļas nomas līguma pagarināšanu ar Valdi Bušu
402. lēmums 19.07.12 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6, kadastra apzīmējums 1300 007 5504 001, daļas nomas līguma pagarināšanu ar Valdi Bušu
403. lēmums 19.07.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6, kadastra apzīmējums 1300 007 5504 001, daļas nomas līguma pagarināšanu ar I.S.
404. lēmums 19.07.12 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma pagarināšanu ar akciju sabiedrību "Fēnikss"
404. lēmums 19.07.12 Spēkā esošā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma pagarināšanu ar akciju sabiedrību "Fēnikss"
405. lēmums 19.07.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, "Sloka 0011" daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bleste"
406. lēmums 19.07.12 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 30.decembra nekustamā īpašuma patapinājuma līguma Nr.1.1-16/953 grozījumiem
407. lēmums 19.07.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Slokas ielā 6 iznomāšanu
408. lēmums 19.07.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.375 "Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 0119 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 0119 nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai - biedrībai "Jurmala Racing Team""
409. lēmums 19.07.12 - Par nekustamo īpašumu Jūrmalā, Ludzas ielā 2-6, Ludzas ielā 2-7, Ludzas ielā 2-9 un Ludzas ielā 2-10 otrās izsoles rīkošanu
410. lēmums 19.07.12 - Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra iela 2-3, Jūrmala, atsavināšanu
411. lēmums 19.07.12 - Par dzīvokļa īpašuma Mārupes iela 7-3, Jūrmala, atsavināšanu
412. lēmums 19.07.12 - Par nekustamā īpašuma Jelgavas iela 3-600, Jūrmala, atsavināšanu
413. lēmums 01.08.12 - Par tehniskas kļūdas precizējumu Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem galīgajā redakcijā
414. lēmums 01.08.12 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas Siltums" pamatkapitālā
415. lēmums 01.08.12 - Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas Siltums" pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
416. lēmums 01.08.12 - Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 pirkumu
417. lēmums 01.08.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.469 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 atsavināšanu"
418. lēmums 01.08.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.108 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 otrās izsoles rīkošanu"
419. lēmums 09.08.12 - Par ēdināšanas pakalpojuma maksu sākumskolā "Taurenītis"
420. lēmums 09.08.12 - Par dalību aktivitātes "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" 4.kārtā
421. lēmums 09.08.12 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/ restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā
421. lēmums 09.08.12 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/ restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā
422. lēmums 09.08.12 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā
422. lēmums 09.08.12 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā
423. lēmums 09.08.12 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju – muzejs Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā
423. lēmums 09.08.12 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju – muzejs Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā
424. lēmums 09.08.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.417 "Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā"
425. lēmums 09.08.12 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu
426. lēmums 09.08.12 - Par istabu tipa dienesta viesnīcas izveidošanu
427. lēmums 09.08.12 - Par dzīvokļu jautājumiem
428. lēmums 09.08.12 Sākotnējā redakcija Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
428. lēmums 09.08.12 Spēkā esošā redakcija Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
429. lēmums 09.08.12 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā 23.līnija 3610
430. lēmums 09.08.12 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Burtnieku ielā 14
431. lēmums 09.08.12 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Ezeru ielā 52
432. lēmums 09.08.12 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Rīgas ielā 51
433. lēmums 09.08.12 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Rīgas ielā 49
434. lēmums 09.08.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Teātra ielā 65
435. lēmums 09.08.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Priežu ielā 15
436. lēmums 09.08.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 39
437. lēmums 09.08.12 Sākotnējā redakcija Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā
437. lēmums 09.08.12 Spēkā esošā redakcija Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā
438. lēmums 09.08.12 - Par zemes vienības Gaujas ielā 2, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
439. lēmums 09.08.12 - Par zemes vienību apvienošanu Dzintaru prospektā 50, Jūrmalā, Dzintari 0104, Jūrmalā
440. lēmums 09.08.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.96 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4704 Jūrmalā, Meža prospektā 103A"
441. lēmums 09.08.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maijā lēmumā Nr.217 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8013 Jūrmalā, Jaunā ielā 88 un Jaunā ielā 88A"
442. lēmums 09.08.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumā Nr.121 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4604 Jūrmalā, Bulduru prospektā 110"
443. lēmums 09.08.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.829 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Viktorijas ielā 41 (zemes kadastra apzīmējums 1300 009 6501)"
444. lēmums 09.08.12 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
445. lēmums 09.08.12 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
446. lēmums 09.08.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 2 apstiprināšanu
447. lēmums 09.08.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 apstiprināšanu
448. lēmums 09.08.12 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55B apstiprināšanu
449. lēmums 09.08.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, "Miera iela 4510" daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.A. un E.A.
450. lēmums 09.08.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, "Dzintari 1513" daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bramaņu centrs"
451. lēmums 09.08.12 - Par 2010.gada 30.decembra nekustamā īpašuma patapinājuma līguma Nr.1.1-16/945 grozījumiem
452. lēmums 09.08.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 "Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā"
453. lēmums 09.08.12 - Par 2008.gada 2.janvāra pirkuma līguma Nr.1.1-16.1/1 pārjaunošanu ar P.M.
454. lēmums 09.08.12 - Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4 otrās izsoles rīkošanu
455. lēmums 09.08.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 trešās izsoles rīkošanu
456. lēmums 09.08.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 7.jūnija lēmumā Nr.318 "Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas namsaimnieks" privatizācijas pamatprincipiem"
457. lēmums 09.08.12 - Par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu
458. lēmums 30.08.12 - Par kavējuma naudas dzēšanu
459. lēmums 30.08.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.379 "Noteikumi par veselības apdrošināšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
460. lēmums 30.08.12 - Grozījumi 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
461. lēmums 30.08.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 ,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
462. lēmums 30.08.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 "Par pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu"
463. lēmums 30.08.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu"
464. lēmums 30.08.12 - Par Jūrmalas pilsētas domes 1993.gada 27.maija lēmuma Nr.233 "Par pirmsskolas iestādes "Sniegbaltīte" likvidāciju" 2.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu
465. lēmums 30.08.12 - Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Lācītis"
466. lēmums 30.08.12 - Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Katrīna"
467. lēmums 30.08.12 - Par bērnu un darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Pienenīte"
468. lēmums 30.08.12 - Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Mārīte"
469. lēmums 30.08.12 - Par darbinieku pusdienu maksu Jūrmalas speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē "Podziņa"
470. lēmums 30.08.12 - Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Namiņš"
471. lēmums 30.08.12 - Par darbinieku ēdināšanas maksas apmēra noteikšanu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Bitīte"
472. lēmums 30.08.12 - Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Madara"
473. lēmums 30.08.12 - Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pilsētas sākumskolā "Ābelīte"
474. lēmums 30.08.12 - Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Saulīte"
475. lēmums 30.08.12 - Par maksas apstiprināšanu pašvaldības aģentūras Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" darbinieku ēdināšanai
476. lēmums 30.08.12 - Par darbinieku ēdināšanas maksu Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādē "Zvaniņš"
477. lēmums 30.08.12 - Par zemes vienības Kāpu ielā 103, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
478. lēmums 30.08.12 - Par zemes vienību apvienošanu Sēravotu ielā 9, Jūrmalā un Rucavas ielā 6, Jūrmalā
479. lēmums 30.08.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.396 "Par zemes vienību Jūrmalā, Slokas ielā 69A, Jūrmalā, Slokas ielā 69B robežu maiņas apstiprināšanu"
480. lēmums 30.08.12 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Avotu ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
481. lēmums 30.08.12 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Ernesta ielā 6A, Jūrmalā un Ernesta ielā 8, Jūrmalā
482. lēmums 30.08.12 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Viktorijas ielā 47, Jūrmalā un Turaidas ielā 44A, Jūrmalā
483. lēmums 30.08.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14
484. lēmums 30.08.12 - Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Salaspils ielā 4
485. lēmums 30.08.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra lēmumā Nr.575 "Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 14/16"
486. lēmums 30.08.12 Sākotnējā redakcija Par neprivatizēto dzīvojamo telpu īres un dzīvojamo māju neprivatizētās daļas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem
486. lēmums 30.08.12 Spēkā esošā redakcija Par neprivatizēto dzīvojamo telpu īres un dzīvojamo māju neprivatizētās daļas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumiem
487. lēmums 30.08.12 - Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 30, Jūrmalā iegūšanu pašvaldības īpašumā
488. lēmums 30.08.12 - Par neapbūvētu zemesgabalu Jūrmalā, Meža prospektā 38, Meža prospektā 38B un Bulduri 4506 turpmāku izmantošanu
489. lēmums 30.08.12 - Par zemesgabala Dzintari 0160, Jūrmalā, nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "DZINTARA PROJEKTI"
490. lēmums 30.08.12 - Par zemesgabala Cīruļu ielā 90, Jūrmalā nomas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "AKME BŪVE"
491. lēmums 30.08.12 - Par zemesgabala Friča Brīvzemnieka ielā 7, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.G.
492. lēmums 30.08.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.404 "Par zemesgabala Jūrmalā, Jomas ielā 26 nomas līguma pagarināšanu ar akciju sabiedrību "Fēnikss""
493. lēmums 30.08.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 13 noliktavas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3207 002 pirkumu
494. lēmums 04.09.12 Nav spēkā Par Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā finansēšanu
495. lēmums 17.09.12 - Par dalību LIFE+ projektā "Klimata pārmaiņu un ar tām saistītā plūdu riska novērtēšana Rīgas plānošanas reģionā"
496. lēmums 17.09.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.333 "Par dalību Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā finansējuma saņemšanai no "LIFE+" programmas
497. lēmums 17.09.12 - Par dalību Valsts izglītības attīstības aģentūras aktivitātē "Inovāciju īstenošana izglītībā"
498. lēmums 17.09.12 - Par 43.Pasaules Ārstu tenisa čempionāta organizēšanu Jūrmalā
499. lēmums 17.09.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
500. lēmums 17.09.12 - Par dzīvokļu jautājumiem
501. lēmums 17.09.12 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
502. lēmums 17.09.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vidus prospektā 16
503. lēmums 17.09.12 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A
503. lēmums 17.09.12 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A
504. lēmums 17.09.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 012 1211 Jūrmalā, Iecavas ielā 5
505. lēmums 17.09.12 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3314 Jūrmalā, Kaudzīšu ielā 12
505. lēmums 17.09.12 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3314 Jūrmalā, Kaudzīšu ielā 12
506. lēmums 17.09.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.847 "Par būvju Jūrmalā Baltās kāpas ielā 8 (kadastra Nr.1300 001 1319) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
507. lēmums 17.09.12 Sākotnējā redakcija Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 22a
507. lēmums 17.09.12 Spēkā esošā redakcija Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 22a
508. lēmums 17.09.12 Sākotnējā redakcija Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19
508. lēmums 17.09.12 Spēkā esošā redakcija Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19
509. lēmums 17.09.12 Sākotnējā redakcija Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3
509. lēmums 17.09.12 Spēkā esošā redakcija Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3
510. lēmums 17.09.12 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Zvīņu ielā 2 un Kolkas ielā 21 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
511. lēmums 17.09.12 Sākotnējā redakcija Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" apstiprinātajā detālplānojumā zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11
511. lēmums 17.09.12 Spēkā esošā redakcija Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" apstiprinātajā detālplānojumā zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11
512. lēmums 17.09.12 - Par nekustamā īpašuma Jasmīnu ielā 20, Jūrmalā pirkumu
513. lēmums 17.09.12 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2240 002 pirkumu
513. lēmums 17.09.12 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2240 002 pirkumu
514. lēmums 17.09.12 - Par dzīvokļa īpašuma Dzirnavu ielā 47-7, Jūrmalā pirkumu
515. lēmums 17.09.12 - Par kultūrvēsturisko mantojumu
516. lēmums 17.09.12 - Par kūrorta resursu saglabāšanu
517. lēmums 17.09.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas pirkumu
518. lēmums 17.09.12 - Par dzīvojamo māju renovāciju
519. lēmums 11.10.12 - Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" vadītāja amatu
520. lēmums 11.10.12 - Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" vadītāja amatu
521. lēmums 11.10.12 - Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" vadītāja amatu
522. lēmums 11.10.12 - Par Memoranda par sadraudzības pilsētām noslēgšanu starp Jūrmalu un Ašdodu (Izraēla)
523. lēmums 11.10.12 - Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā
524. lēmums 11.10.12 - Par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu Latvijas III Olimpiādes 1. – 3.vietu ieguvējiem un to treneriem
525. lēmums 11.10.12 - Par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu jūrmalniecei L.I. un viņas trenerim A.A.
526. lēmums 11.10.12 - Par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu jūrmalniekam pludmales volejbolistam A.S. un viņa trenerim G.S.
527. lēmums 11.10.12 - Par Jūrmalas pilsētas domes pilnvarojumu izpilddirektoram
528. lēmums 11.10.12 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību " Jūrmalas televīzijas sabiedrība" kapitāla daļu pārdošanu
529. lēmums 11.10.12 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību " SPORTREHS" kapitāla daļu pārdošanu
530. lēmums 11.10.12 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību " Jūrmalas ātrā palīdzība" kapitāla daļu pārdošanu
530. lēmums 11.10.12 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību " Jūrmalas ātrā palīdzība" kapitāla daļu pārdošanu
531. lēmums 11.10.12 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmuma Nr.68 "Par kritērijiem maksas samazināšanai par ēdināšanas pakalpojumu Jūrmalas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs un pirmsskolas izglītības grupās pie izglītības iestādēm" atzīšanu par spēku zaudējušu
532. lēmums 11.10.12 Sākotnējā redakcija Par ESF projekta "Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei" īstenošanu
532. lēmums 11.10.12 Spēkā esošā redakcija Par ESF projekta "Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei" īstenošanu
533. lēmums 11.10.12 - Par dalību Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā "Comenius"
534. lēmums 11.10.12 - Par dalību Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā "Comenius"
535. lēmums 11.10.12 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
536. lēmums 11.10.12 - Par dāvanu karšu saņēmēju mērķa grupu noteikšanu
537. lēmums 11.10.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 1
538. lēmums 11.10.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 23/25
539. lēmums 11.10.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 113
540. lēmums 11.10.12 - Par atļauju izsniegšanu būves nojaukšanai Jūrmalā, Kļavu ielā 14
541. lēmums 11.10.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ozolu ielā 15
542. lēmums 11.10.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Viktorijas ielā 17
543. lēmums 11.10.12 - Par ēku un būvju nojaukšanu Jūrmalā, Kolkas ielā 2
544. lēmums 11.10.12 - Par zemes vienības Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
545. lēmums 11.10.12 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Alkšņu ielā 4, Jūrmalā un Alkšņu ielā 6, Jūrmalā
546. lēmums 11.10.12 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Lienes ielā 36, Jūrmalā Lienes ielā 38, Jūrmalā
547. lēmums 11.10.12 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Pērļu ielā 21, Jūrmalā un Rūpniecības ielā 3, Jūrmalā
548. lēmums 11.10.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 8203 Jūrmalā, Buru ielā 3A
549. lēmums 11.10.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1323 Jūrmalā, Kleistes ielā 16
550. lēmums 11.10.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 2804 Jūrmalā, Pīlādžu iela 1
551. lēmums 11.10.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 8103 002 Jūrmalā, Viļņu ielā 4
552. lēmums 11.10.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maijā lēmumā Nr.241 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10"
553. lēmums 11.10.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932 "Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21"
554. lēmums 11.10.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.242 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 004 6702 001 Jūrmalā, Saldus ielā 7"
555. lēmums 11.10.12 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
556. lēmums 11.10.12 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 37 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
557. lēmums 11.10.12 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
558. lēmums 11.10.12 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Mencu ielā 5 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
559. lēmums 11.10.12 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 3 nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
560. lēmums 11.10.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Amatas ielā 2A apstiprināšanu
561. lēmums 11.10.12 - Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 apstiprināšanu
562. lēmums 11.10.12 - Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu
563. lēmums 11.10.12 - Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalā Jūrmalā, Majori 8001
564. lēmums 11.10.12 - Par Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošu zemesgabalu Buļļupes iela 1201, Jūrmalā, Kleistes iela 1304, Jūrmalā, Baltās kāpas iela 1304, Jūrmalā, Baltās kāpas iela 1201, Jūrmalā, Kantora iela 1201, Jūrmalā pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
565. lēmums 11.10.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 23.aprīļa lēmumā Nr.308 "Par adreses noteikšanu telpu grupām Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48A"
566. lēmums 11.10.12 - Par objekta privatizācijas pabeigšanu
567. lēmums 11.10.12 - Par nekustamā īpašuma Tirgus ielā 8B, Jūrmalā pirkumu
568. lēmums 11.10.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Baznīcas ielā 2A iznomāšanu
569. lēmums 11.10.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.F.
570. lēmums 11.10.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.Č.
571. lēmums 11.10.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Dubultu prospekts 2526 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Decoline"
572. lēmums 11.10.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no D.K.
573. lēmums 11.10.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no O.G.
574. lēmums 11.10.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no A.P.
575. lēmums 11.10.12 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no G.L.
575. lēmums 11.10.12 Spēkā esošā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no G.L.
576. lēmums 11.10.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 "Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā"
577. lēmums 01.11.12 Nav spēkā Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" II kārta
578. lēmums 01.11.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.751 "Par dalību Eiropas Reģionālās Attīstības Fonda atklātā projektu konkursā"
579. lēmums 01.11.12 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu
580. lēmums 01.11.12 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Daugavas ielā 22
581. lēmums 01.11.12 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalā Jūrmalā, Rīgas ielā 57
582. lēmums 01.11.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 30
583. lēmums 01.11.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Poruka prospektā 85
584. lēmums 01.11.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 58
585. lēmums 01.11.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 64
586. lēmums 01.11.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Teātra ielā 7
587. lēmums 01.11.12 - Par zemes vienību Jomas ielā 23, Jūrmalā un Jomas ielā 25, Jūrmalā apvienošanu
588. lēmums 01.11.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.396 "Par zemes vienību Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Jūrmalā, Slokas ielā 69B robežu maiņas apstiprināšanu"
589. lēmums 01.11.12 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Egļu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
590. lēmums 01.11.12 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Raunas ielā 3505, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
591. lēmums 01.11.12 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4104 004 Jūrmalā, Meža prospektā 18
591. lēmums 01.11.12 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4104 004 Jūrmalā, Meža prospektā 18
592. lēmums 01.11.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4107 002 Jūrmalā, 4.līnijā 12
593. lēmums 01.11.12 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Robežu ielā 33 (kadastra apzīmējums 1300 026 1502)
593. lēmums 01.11.12 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Robežu ielā 33 (kadastra apzīmējums 1300 026 1502)
594. lēmums 01.11.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.772 "Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 11 (kadastra Nr.1300 001 1404) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
595. lēmums 01.11.12 - Par nekustamā īpašuma Ludzas ielā 2-6, Jūrmalā pirkumu
596. lēmums 01.11.12 - Par nekustamā īpašuma Ludzas ielā 2-7, Jūrmalā pirkumu
597. lēmums 01.11.12 - Par nekustamā īpašuma Ludzas ielā 2-9, Jūrmalā pirkumu
598. lēmums 01.11.12 - Par nekustamā īpašuma Ludzas ielā 2-10, Jūrmalā pirkumu
599. lēmums 01.11.12 - Par bezmantinieka mantas – dzīvokļa īpašuma Nr.33, Tērbatas ielā 41, Jūrmalā un dzīvokļa īpašuma Nr.53, Skolas ielā 28, Jūrmalā, nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
600. lēmums 01.11.12 - Par objektu privatizācijas pabeigšanu
601. lēmums 01.11.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 16.oktobra lēmumā Nr.901 "Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma pārtraukšanu ar V.D. un noslēgšanu ar J.S."
602. lēmums 01.11.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.810 "Par zemesgabala Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas nomas līguma noslēgšanu ar N.I."
603. lēmums 01.11.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.513 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 darbnīcas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 014 2240 002 pirkumu"
604. lēmums 01.11.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.43 "Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.A."
605. lēmums 01.11.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma noslēgšanu ar J.I.L.
606. lēmums 01.11.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1006 daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.K. un G.R.
607. lēmums 01.11.12 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 – 1A, Jūrmalā atsavināšanu
607. lēmums 01.11.12 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 – 1A, Jūrmalā atsavināšanu
608. lēmums 01.11.12 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 – 4A, Jūrmalā atsavināšanu
608. lēmums 01.11.12 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 – 4A, Jūrmalā atsavināšanu
609. lēmums 01.11.12 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 – 7A, Jūrmalā atsavināšanu
610. lēmums 01.11.12 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-3 – 9A, Jūrmalā atsavināšanu
611. lēmums 01.11.12 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-3 – 14A, Jūrmalā atsavināšanu
612. lēmums 01.11.12 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-3 – 15A, Jūrmalā atsavināšanu
613. lēmums 01.11.12 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-3 – 17A, Jūrmalā atsavināšanu
614. lēmums 01.11.12 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-4 – 21A, Jūrmalā atsavināšanu
615. lēmums 01.11.12 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-4 – 22A, Jūrmalā atsavināšanu
616. lēmums 01.11.12 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-6 – 29A, Jūrmalā atsavināšanu
617. lēmums 01.11.12 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-6 – 38A, Jūrmalā atsavināšanu
618. lēmums 01.11.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr.575 "Par zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanu no G.L."
619. lēmums 22.11.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) saraksta apstiprināšanu"
620. lēmums 22.11.12 - Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pagarināšanu
621. lēmums 22.11.12 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības dzīvojamā fonda attīstības programmas 2012.–2015.gadam apstiprināšanu
622. lēmums 22.11.12 - Par projekta "Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcija-restaurācija" iesniegšanu darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātē "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana"
623. lēmums 22.11.12 - Par dalību darbības programmā "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.4.3.2.aktivitātē "Sociālekonomiski nozīmīgu kultūras mantojuma objektu atjaunošana" finansējuma saņemšanai projektam "Ķemeru parka ar arhitektūru rekonstrukcijai un renovācijai Jūrmalas pilsētā".
624. lēmums 22.11.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.415 "Par dalību ES atbalstītā projektā "Ilgtspējīgs Pilsētas Attīstības Projekts""
625. lēmums 22.11.12 - Par sporta veida pievienošanu
626. lēmums 22.11.12 - Par Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes automašīnas atsavināšanu
627. lēmums 22.11.12 - Par atzinumu meža zemes transformācijai zemesgabalos Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 1304, Buļļupes ielā 1201, Kantora ielā 1201, Kleistes ielā 1304, Baltās kāpas ielā 1201
628. lēmums 22.11.12 - Par zemes ierīcības projekta un zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Turaidas ielā 19 un Jūrmalā, Turaidas ielā 5005
629. lēmums 22.11.12 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kalēju ielā 38 (kadastra apzīmējums 1300 014 7509)
629. lēmums 22.11.12 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kalēju ielā 38 (kadastra apzīmējums 1300 014 7509)
630. lēmums 22.11.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 2403 Jūrmalā, Ātrā ielā 5
631. lēmums 22.11.12 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 7405 001 Jūrmalā, Ķemeru ielā 55
632. lēmums 22.11.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumā Nr.576 "Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 16 (kadastra Nr.1300 001 1323) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
633. lēmums 22.11.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.127 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3112 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 12"
634. lēmums 22.11.12 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 01.oktobra lēmumā Nr.731 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kāpu ielā 61"
635. lēmums 22.11.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bērzaunes ielā 1
636. lēmums 22.11.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 137
637. lēmums 22.11.12 - Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 22a
638. lēmums 22.11.12 - Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19
639. lēmums 22.11.12 - Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma grozījumu izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3
640. lēmums 22.11.12 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Otīlijas ielā 3 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
641. lēmums 22.11.12 - Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma grozījumu projekta izstrādei ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra saistošajiem noteikumiem Nr.66 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" apstiprinātajā detālplānojumā zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11
642. lēmums 22.11.12 - Par tematiskā plānojuma "Ķemeru attīstības vīzija" izstrādes uzsākšanu
643. lēmums 22.11.12 - Par fitnesa centra jaunbūves ieceri Jūrmalā, Kauguri 3121
644. lēmums 22.11.12 - Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Tallinas ielā 20, kadastra apzīmējumi 1300 020 6501 001, 1300 020 6501 002, 1300 020 6501 003, 1300 020 6501 004
645. lēmums 22.11.12 - Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Rīgas ielā 5, kadastra apzīmējums 1300 009 6003 003
646. lēmums 22.11.12 Nav spēkā Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Miera ielā 31, kadastra apzīmējumi 1300 008 8406 001, 1300 008 8406 002
647. lēmums 22.11.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.766 "Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 15.jūnija lēmuma Nr.559 "Par zemes lietošanas mērķu maiņu zemesgabaliem Jūrmalā, Dzintari 2805, Jūrmalā, Dzintari 2908, Jūrmalā, Dzintari 3005, Jūrmalā, Dzintari 3105, Jūrmalā, Dzintari 3208, Jūrmalā, Dzintari 3306, Jūrmalā, Dzintari 3405" atzīšanu par spēku zaudējušu"
648. lēmums 22.11.12 Sākotnējā redakcija Par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373 un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu
648. lēmums 22.11.12 Spēkā esošā redakcija Par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373 un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu
649. lēmums 22.11.12 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dzirnavu ielā 19-601 trešās izsoles atzīšanu par nenotikušu
650. lēmums 22.11.12 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 62 daļas nodošanu patapinājumā
650. lēmums 22.11.12 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 62 daļas nodošanu patapinājumā
651. lēmums 22.11.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 "Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā"
652. lēmums 20.12.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 "Par privatizācijas komisiju"
653. lēmums 20.12.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 "Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra"
654. lēmums 20.12.12 - Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu
655. lēmums 20.12.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.120 "Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi"
656. lēmums 20.12.12 - Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē
657. lēmums 20.12.12 Nav spēkā Par Jūrmalas sporta centra (Majoru vidusskolas sporta laukums (Rīgas iela 1)) maksas pakalpojumiem
658. lēmums 20.12.12 - Par Jūrmalas Kultūras centra dalību programmā "Rīga- Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014.gadā
659. lēmums 20.12.12 - Par šaubīgā debitoru parāda norakstīšanu no Jūrmalas pilsētas muzeja bilances
660. lēmums 20.12.12 - Par debitoru parādu norakstīšanu
661. lēmums 20.12.12 - Par debitoru parādu norakstīšanu
662. lēmums 20.12.12 - Par debitoru parādu norakstīšanu
663. lēmums 20.12.12 - Par debitoru parādu norakstīšanu
664. lēmums 20.12.12 - Par priekšfinansējuma piešķiršanu projektam "Pavadoņa pakalpojumu izveide un ieviešana Jūrmalā"
665. lēmums 20.12.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.650 "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 62, daļas nodošanu patapinājumā"
666. lēmums 20.12.12 - Par dzīvokļu jautājumiem
667. lēmums 20.12.12 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
668. lēmums 20.12.12 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu un noslēgšanu
669. lēmums 20.12.12 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2013.-2015.gadam
670. lēmums 20.12.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.454 "Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014 -2020.gadam izstrādes uzsākšanu
671. lēmums 20.12.12 - Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014. – 2020.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
672. lēmums 20.12.12 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" pamatkapitālā
672. lēmums 20.12.12 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" pamatkapitālā
673. lēmums 20.12.12 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30
674. lēmums 20.12.12 - Par kapitālsabiedrību izvērtēšanu, kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība
675. lēmums 20.12.12 Nav spēkā Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu
676. lēmums 20.12.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.523 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (ēkas rekonstrukcijai ar funkcijas maiņu par sociālās aprūpes ēku ar publiski pieejamām telpām 1.stāvā, Skolas ielā 44)"
677. lēmums 20.12.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju - muzejs Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā"
678. lēmums 20.12.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.422 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā"
679. lēmums 20.12.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33
680. lēmums 20.12.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 103
681. lēmums 20.12.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 11
682. lēmums 20.12.12 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vienības prospektā 34
683. lēmums 20.12.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Jūrmalā, Dubulti 3520
684. lēmums 20.12.12 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 61
685. lēmums 20.12.12 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
686. lēmums 20.12.12 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Sporta ielā 1/3 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
687. lēmums 20.12.12 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 5 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
688. lēmums 20.12.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 7 apstiprināšanu
689. lēmums 20.12.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 23 apstiprināšanu
690. lēmums 20.12.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganu ielā 3 apstiprināšanu
691. lēmums 20.12.12 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141 apstiprināšanu
692. lēmums 20.12.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mencu ielā 5 apstiprināšanu
693. lēmums 20.12.12 - Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Brocēnu ielā 25, kadastra apzīmējumi 1300 026 1318 001, 1300 026 1318 002, 1300 026 1318 003, 1300 026 1318 004, 1300 026 1318 005
694. lēmums 20.12.12 - Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Dzintaru prospektā 44, kadastra apzīmējums 1300 008 1705 004
695. lēmums 20.12.12 - Par vidi degradējošo būvi Jūrmalā, Dzintaru prospektā 47 k-2, kadastra apzīmējums 1300 008 1401 002
696. lēmums 20.12.12 - Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Durbes ielā 2, kadastra apzīmējumi 1300 026 2503 001 un 1300 026 2503 002
697. lēmums 20.12.12 Nav spēkā Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Bulduru prospektā 22, kadastra apzīmējums 1300 007 2105 002
698. lēmums 20.12.12 - Par vidi degradējošo būvi Jūrmalā, Bišu ielā 10, kadastra apzīmējums 1300 026 5502 004
699. lēmums 20.12.12 - Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Dzirnavu ielā 48a k-1, kadastra apzīmējums 1300 021 9305 002
700. lēmums 20.12.12 - Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Edinburgas prospektā 41A, kadastra apzīmējums 1300 008 2808 001
701. lēmums 20.12.12 - Par vidi degradējošo būvi Jūrmalā, Gleznotāja Miervalža Ķemera gatvē 5, kadastra apzīmējums 1300 026 2614 001
702. lēmums 20.12.12 - Par vidi degradējošo būvi Jūrmalā, Jūras ielā 46, kadastra apzīmējums 1300 009 3001 001
703. lēmums 20.12.12 - Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Kārklu ielā 9, kadastra apzīmējums 1300 016 4721 001
704. lēmums 20.12.12 - Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Konkordijas ielā 19, kadastra apzīmējums 1300 009 4623 001
705. lēmums 20.12.12 - Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Leona Paegles ielā 30, kadastra apzīmējums 1300 021 8603 001
706. lēmums 20.12.12 - Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Mellužu prospektā 10, kadastra apzīmējumi 1300 014 2216 001, 1300 014 2216 002, 1300 014 2216 005
707. lēmums 20.12.12 - Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Vidus prospektā 60, kadastra apzīmējumi 1300 004 5301 001, 1300 004 5301 002
708. lēmums 20.12.12 - Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Tūristu ielā 12/14, ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 6006 001; 1300 026 6006 002; 1300 026 6006 003; 1300 026 6006 004; 1300 026 6006 006
709. lēmums 20.12.12 - Par vidi degradējošo būvi Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 42, kadastra apzīmējums 1300 011 2303 001
710. lēmums 20.12.12 - Par vidi degradējošām būvēm Jūrmalā, Sloka 7125 , kadastra apzīmējumi 1300 021 7125 001 un 1300 021 7125 002
711. lēmums 20.12.12 - Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Sloka 7150, kadastra apzīmējums 1300 021 7150 001
712. lēmums 20.12.12 - Par vidi degradējošu būvi Jūrmalā, Tukuma ielā 26, kadastra apzīmējums 1300 026 4707 001
713. lēmums 20.12.12 - Par vidi degradējošo būvi Jūrmalā, Robežu ielā 15A, kadastra apzīmējums 1300 026 3304 001
714. lēmums 20.12.12 Sākotnējā redakcija Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē
714. lēmums 20.12.12 Spēkā esošā redakcija Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē
715. lēmums 20.12.12 - Par nekustama īpašuma Kaugurciema ielā 46-2, Jūrmalā atsavināšanu
716. lēmums 20.12.12 - Par nekustama īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu
717. lēmums 20.12.12 - Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu
718. lēmums 20.12.12 - Par dzīvokļa īpašuma Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4 trešās izsoles rīkošanu
719. lēmums 20.12.12 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 3601 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
719. lēmums 20.12.12 Spēkā esošā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 3601 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
720. lēmums 20.12.12 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Druvciems 0101 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
720. lēmums 20.12.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Druvciems 0101 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
721. lēmums 20.12.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Dīķu ielā 28 ("Kauguri 3901") daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
722. lēmums 20.12.12 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Jaundubulti 3401 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
722. lēmums 20.12.12 Spēkā esošā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Jaundubulti 3401 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
723. lēmums 20.12.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Ķemeri 6111 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
724. lēmums 20.12.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Nometņu ielā 21 ("Kauguri 1602") daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
725. lēmums 20.12.12 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 3301 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
725. lēmums 20.12.12 Spēkā esošā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 3301 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
726. lēmums 20.12.12 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Sēravotu iela 6217 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
726. lēmums 20.12.12 Spēkā esošā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Sēravotu iela 6217 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
727. lēmums 20.12.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Stirnurags 1120 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
728. lēmums 20.12.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Tukuma ielā 32 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
729. lēmums 20.12.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Vikingu ielā 40A daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
730. lēmums 20.12.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra lēmumā Nr.192 "Pludmales nogabalu iznomāšanas kārtība"
731. lēmums 20.12.12 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Tallinas ielā 46 nomas līguma noslēgšanu ar I.D.
731. lēmums 20.12.12 Spēkā esošā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Tallinas ielā 46 nomas līguma noslēgšanu ar I.D.
732. lēmums 20.12.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1006 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.Ņ.
733. lēmums 20.12.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, "Jomas iela 2619" daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "KUP"
734. lēmums 20.12.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.113 "Par zemesgabala Jūrmalā, Dzeldas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas celtnieks pluss"
735. lēmums 20.12.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.236 "Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu"
736. lēmums 20.12.12 - Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu
737. lēmums 20.12.12 Nav spēkā Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jūrmalā, Babītes ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
738. lēmums 20.12.12 Nav spēkā Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas namsaimnieks" privatizācijas komisijas izveidošanu
739. lēmums 20.12.12 - Par dalību ERAF projektu konkursā atbalsta programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" 2.3.1.1.1. apakš aktivitātē "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings"
740. lēmums 20.12.12 - Par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu Latvijas III Olimpiādes 1. – 3.vietu ieguvējiem un to treneriem

Rezultāti atgriezti 0.8281 sekundēs.