Saistošie noteikumi (64) - 2012. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. saistošie noteikumi 26.01.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
2. saistošie noteikumi 26.01.12 - Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2012.gadā

3. saistošie noteikumi 26.01.12 - Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību 2012.gadā
4. saistošie noteikumi 26.01.12 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu
5. saistošie noteikumi 26.01.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 48 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
6. saistošie noteikumi 26.01.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Birzes ielā 4 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
7. saistošie noteikumi 16.02.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu"
8. saistošie noteikumi 16.02.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 103 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
9. saistošie noteikumi 08.03.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2012.gadā"
10. saistošie noteikumi 08.03.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
11. saistošie noteikumi 05.04.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
12. saistošie noteikumi 05.04.12 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu
13. saistošie noteikumi 05.04.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu"
14. saistošie noteikumi 05.04.12 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei
14. saistošie noteikumi 05.04.12 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei
15. saistošie noteikumi 05.04.12 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem"
16. saistošie noteikumi 05.04.12 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.15 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" publiskiem maksas pakalpojumiem"
17. saistošie noteikumi 05.04.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Āraišu ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
18. saistošie noteikumi 05.04.12 - Par detālplānojuma teritorijai Jūrmalā, pie Mellužu prospekta, starp Silu ielu un Mežsargu ielu projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
19. saistošie noteikumi 05.04.12 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.19 "Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Viņķu ielā 28, Jūrmalā, Rubeņu ielā 35 un Jūrmalā, Rubeņu ielā 37 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem
20. saistošie noteikumi 03.05.12 Nav spēkā Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā
20. saistošie noteikumi 03.05.12 Nav spēkā Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā
21. saistošie noteikumi 03.05.12 - Par detālplānojuma Jūrmalā, zemesgabaliem Kļavu ielā 1A, Rūdolfa Blaumaņa ielā 15A un piegulošai kāpu teritorijai projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
22. saistošie noteikumi 03.05.12 Nav spēkā Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
23. saistošie noteikumi 07.06.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu"
24. saistošie noteikumi 28.06.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 1 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

25. saistošie noteikumi 28.06.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Gaujas ielā 2 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
26. saistošie noteikumi 19.07.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu"
27. saistošie noteikumi 19.07.12 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu
27. saistošie noteikumi 19.07.12 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu
28. saistošie noteikumi 09.08.12 Sākotnējā redakcija Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos
28. saistošie noteikumi 09.08.12 Spēkā esošā redakcija Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos
29. saistošie noteikumi 09.08.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu"
30. saistošie noteikumi 09.08.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 33 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
31. saistošie noteikumi 09.08.12 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 51 un Slokas ielā 55B projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
32. saistošie noteikumi 30.08.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu"
33. saistošie noteikumi 30.08.12 Nav spēkā Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs
33. saistošie noteikumi 30.08.12 Nav spēkā Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs
34. saistošie noteikumi 17.09.12 - Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim
35. saistošie noteikumi 17.09.12 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā
35. saistošie noteikumi 17.09.12 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā
36. saistošie noteikumi 17.09.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu"
37. saistošie noteikumi 11.10.12 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
37. saistošie noteikumi 11.10.12 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību
38. saistošie noteikumi 11.10.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu"
39. saistošie noteikumi 11.10.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs"
40. saistošie noteikumi 11.10.12 Sākotnējā redakcija Par īpašumiem, atzīstot ģimeni vai atsevišķi dzīvojošu personu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jūrmalas pašvaldībā
40. saistošie noteikumi 11.10.12 Spēkā esošā redakcija Par īpašumiem, atzīstot ģimeni vai atsevišķi dzīvojošu personu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jūrmalas pašvaldībā
41. saistošie noteikumi 11.10.12 Nav stājies spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība"
42. saistošie noteikumi 11.10.12 - Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
43. saistošie noteikumi 01.11.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu"
44. saistošie noteikumi 22.11.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada budžeta apstiprināšanu""
45. saistošie noteikumi 22.11.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei"
46. saistošie noteikumi 22.11.12 Sākotnējā redakcija Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība
46. saistošie noteikumi 22.11.12 Spēkā esošā redakcija Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība
47. saistošie noteikumi 20.12.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.35 "Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā 2013.gadā"
48. saistošie noteikumi 20.12.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību"
49. saistošie noteikumi 20.12.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei"
50. saistošie noteikumi 20.12.12 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu
51. saistošie noteikumi 20.12.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Ganu ielā 3 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
52. saistošie noteikumi 20.12.12 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Kāpu ielā 139 un Kāpu ielā 141 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
53. saistošie noteikumi 20.12.12 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Mencu ielā 5 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu
54. saistošie noteikumi 20.12.12 Nav spēkā Par garantēto minimālo ienākumu līmeni Jūrmalas pašvaldībā
55. saistošie noteikumi 20.12.12 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām"

Rezultāti atgriezti 0.3438 sekundēs.