Nolikumi (13) - 2013. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. nolikums 24.01.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.32 "Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes nolikums"
2. nolikums 21.02.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.15 "Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikums"
3. nolikums 03.04.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14 "Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums"
4. nolikums 03.04.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums "
5. nolikums 04.04.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 10.septembra nolikumā Nr.64 "Jūrmalas pilsētas domes Kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļas nolikums"
6. nolikums 18.04.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25
"Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" nolikums""
7. nolikums 16.05.13 Sākotnējā redakcija Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā
7. nolikums 16.05.13 Spēkā esošā redakcija Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā
8. nolikums 16.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.12 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Madara" nolikums"
9. nolikums 16.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11 "Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums"
10. nolikums 30.05.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.23 "Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļas nolikums"
11. nolikums 30.05.13 Nav spēkā Kārtība, kādā tiek izīrēti sociālie dzīvokļi un dzīvojamās telpas sociālajās mājās Jūrmalas pilsētā
12. nolikums 30.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra nolikumā Nr.31 "Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas nolikums"

Rezultāti atgriezti 0.1562 sekundēs.