Lēmumi (419) - 2013. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. lēmums 24.01.13 Sākotnējā redakcija Par dalību Eiropas Savienības programmas "Jaunatne darbībā" projektu finansēšanas konkursā
1. lēmums 24.01.13 Spēkā esošā redakcija Par dalību Eiropas Savienības programmas "Jaunatne darbībā" projektu finansēšanas konkursā
2. lēmums 24.01.13 Sākotnējā redakcija Par dalību Eiropas Savienības programmas "Jaunatne darbībā" projektu finansēšanas konkursā
2. lēmums 24.01.13 Spēkā esošā redakcija Par dalību Eiropas Savienības programmas "Jaunatne darbībā" projektu finansēšanas konkursā
3. lēmums 24.01.13 - Par atļauju amatu savienošanai
4. lēmums 24.01.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
5. lēmums 24.01.13 - Par sadarbības līguma noslēgšanu 2013.gadā
6. lēmums 24.01.13 - Par Majoru muižas kompleksa attīstību
7. lēmums 24.01.13 - Par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu jūrmalniekam G. V.
8. lēmums 24.01.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.656 "Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē" pielikumā
9. lēmums 24.01.13 - Par licencētās makšķerēšanas organizēšanu Varkaļu kanālā
10. lēmums 24.01.13 Sākotnējā redakcija Par dalību Eiropas Komisijas projektā "SportCityNet"
10. lēmums 24.01.13 Spēkā esošā redakcija Par dalību Eiropas Komisijas projektā "SportCityNet"
11. lēmums 24.01.13 Sākotnējā redakcija Par atbalstu kūrorta statusa piešķiršanai Jūrmalas pilsētai
11. lēmums 24.01.13 Spēkā esošā redakcija Par atbalstu kūrorta statusa piešķiršanai Jūrmalas pilsētai
12. lēmums 24.01.13 - Par vides objekta "Raiņa priedes" mākslinieciskās idejas risinājuma apstiprināšanu
13. lēmums 24.01.13 - Par šaubīgā debitora parāda norakstīšanu no Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Sprīdītis" bilances
14. lēmums 24.01.13 - Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" pamatkapitāla samazināšanu, dzēšot Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļas
15. lēmums 24.01.13 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
16. lēmums 24.01.13 Sākotnējā redakcija Par Koku vērtēšanas komisiju
16. lēmums 24.01.13 Sākotnējā redakcija Par Koku vērtēšanas komisiju
17. lēmums 24.01.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ērgļu iela 2
18. lēmums 24.01.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dagdas ielā 2
19. lēmums 24.01.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dārzu ielā 35
20. lēmums 24.01.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Gaujas iela 2
21. lēmums 24.01.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Priežu ielā 20
22. lēmums 24.01.13 - Par adreses maiņu zemes vienībai Bulduri 1206, Jūrmala un adrešu piešķiršanu
23. lēmums 24.01.13 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1330 Jūrmalā, Kleistes ielā 12
24. lēmums 24.01.13 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6902 Jūrmalā, Straumes ielā 6
25. lēmums 24.01.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.242 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 004 6702 001) Jūrmalā, Saldus ielā 7"
26. lēmums 24.01.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr.37 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra numurs 1300 009 6320)"
27. lēmums 24.01.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Lāču ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
28. lēmums 24.01.13 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 57, Asaru prospektā 59 un Vēju ielā 7 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
29. lēmums 24.01.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 151
30. lēmums 24.01.13 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciems 22a nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
31. lēmums 24.01.13 - Par detālplānojuma pirmās redakcijas zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 4 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
32. lēmums 24.01.13 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 grozījumu pirmās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
33. lēmums 24.01.13 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 3 apstiprināšanu
34. lēmums 24.01.13 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 37 apstiprināšanu
35. lēmums 24.01.13 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Zvīņu ielā 2 un Kolkas ielā 21 apstiprināšanu
36. lēmums 24.01.13 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 1A apstiprināšanu
37. lēmums 24.01.13 - Par nekustamā īpašuma - ēkas Valtera prospektā 54, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā
38. lēmums 24.01.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.39 "Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu par pārbūvēto namīpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37" atzīšanu par spēku zaudējušu daļā
39. lēmums 24.01.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgus ielā 10A nomas līguma noslēgšanu ar A. N.
40. lēmums 24.01.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Liepājas ielā 1 nomas līguma noslēgšanu ar A. S.
41. lēmums 24.01.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 3 daļas nomas līguma pagarināšanu ar V. M.
42. lēmums 24.01.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Tirgoņu ielā 29 daļas nomāšanu no P.K.
43. lēmums 24.01.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Muižas ielā 7 daļas nomāšanu no I.Z.
44. lēmums 24.01.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.261 "Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no A.F."
45. lēmums 24.01.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumā Nr.206 "Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no L.Š."
46. lēmums 24.01.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 11-601 patapinājuma līguma pagarināšanu ar Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldi
47. lēmums 24.01.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Raiņa ielā 110 daļas iznomāšanu
48. lēmums 24.01.13 - Par 2010.gada 5.novembra zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/786 pārjaunošanu ar I. L.
49. lēmums 24.01.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.175 "Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Uzvaras ielā 3b nomas līguma pagarināšanu ar J. K."
50. lēmums 24.01.13 - Par 2010.gada 14.septembra būves Jūrmalā, "Kauguri 3118" nomas līguma un 2011.gada 14.jūnija grozījumu pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi
51. lēmums 24.01.13 Sākotnējā redakcija Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi
51. lēmums 24.01.13 Spēkā esošā redakcija Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi
52. lēmums 24.01.13 Sākotnējā redakcija Par 2012.gada 18.jūnija zemesgabala Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi
52. lēmums 24.01.13 Spēkā esošā redakcija Par 2012.gada 18.jūnija zemesgabala Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi
53. lēmums 24.01.13 Sākotnējā redakcija Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi
53. lēmums 24.01.13 Spēkā esošā redakcija Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi
54. lēmums 24.01.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas maksājumu par faktisko lietošanu piemērošanu
55. lēmums 24.01.13 Nav spēkā Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2B atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu
56. lēmums 24.01.13 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.648 "Par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373 un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu"
57. lēmums 21.02.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A precizēšanu
58. lēmums 21.02.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
59. lēmums 21.02.13 - Par izglītības iestāžu vadītāju amata likmju finansēšanu no valsts mērķdotācijas
60. lēmums 21.02.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 1.oktobra lēmumā Nr.716 "Par Lielupes ostas pārvaldes valdi"
61. lēmums 21.02.13 - Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu
62. lēmums 21.02.13 - Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas attīstības projekti" pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
63. lēmums 21.02.13 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30
64. lēmums 21.02.13 Nav spēkā Par daudzstāvu dzīvojamo māju ar sociālajiem dzīvokļiem būvniecībai Jūrmalā, Dīķu ielā 30 finansēšanu
65. lēmums 21.02.13 - Par sadarbības līguma noslēgšanu
66. lēmums 21.02.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.656 "Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē" pielikumā
67. lēmums 21.02.13 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvību biedrībā "Latvijas kūrortpilsētu asociācija"
67. lēmums 21.02.13 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvību biedrībā "Latvijas kūrortpilsētu asociācija"
68. lēmums 21.02.13 - Par pilnvarojumu parakstīt Eiropas Pilsētu mēru paktu
69. lēmums 21.02.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr.532 "Par ESF projekta "Speciālistu piesaiste Jūrmalas pilsētas domei" īstenošanu"
70. lēmums 21.02.13 - Par dalību Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius skolu partnerības apakšprogrammas projektu finansēšanas konkursā
71. lēmums 21.02.13 - Par dalību Eiropas Savienības programmas "Jaunatne darbībā" projektu finansēšanas konkursā
72. lēmums 21.02.13 - Par dalību projektu konkursā "Atbalsts jauniešu centru labiekārtošanai un to darbības nodrošināšanai pašvaldībās, attīstot jaunatnes informācijas punktu pieejamību, kā arī pilnveidojot infrastruktūru jauniešu veselīgā un lietderīgā brīvā laika pavadīšanai"
73. lēmums 21.02.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta lēmumā Nr.597 "Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra maksas pakalpojumiem"
74. lēmums 21.02.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Burtnieku ielā 22
75. lēmums 21.02.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 12
76. lēmums 21.02.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slocenes ielā 2
77. lēmums 21.02.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Strēlnieku prospektā 38
78. lēmums 21.02.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 28.februāra lēmuma Nr.162 "Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Siguldas ielā 7 un adreses piešķiršanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
79. lēmums 21.02.13 - Par zemes vienības Caunu ielā 1/3, Jūrmalā sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu
80. lēmums 21.02.13 Sākotnējā redakcija Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jomas ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
80. lēmums 21.02.13 Spēkā esošā redakcija Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jomas ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
81. lēmums 21.02.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rūpniecības ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
82. lēmums 21.02.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Oļu ielā 5, Jūrmalā Oļu ielā 3, Jūrmalā
83. lēmums 21.02.13 - Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Kāpu ielā 141 Jūrmalā un Kāpu ielā 139, Jūrmalā
84. lēmums 21.02.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.433 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 4423 Jūrmalā, Teātra ielā 25"
85. lēmums 21.02.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 2.jūnija lēmumā Nr.254 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 1306 Jūrmalā, Āraišu ielā 2"
86. lēmums 21.02.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.464 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8009 Jūrmalā, Jaunā ielā 82"
87. lēmums 21.02.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 17.jūnija lēmumā Nr.459 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 30A (kadastra apzīmējums 1300 005 1115)"
88. lēmums 21.02.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.243 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 3307 002 Jūrmalā, Viktorijas ielā 15"
89. lēmums 21.02.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr. 854 "Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 7 (kadastra Nr. 1300 001 1420) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
90. lēmums 21.02.13 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5105 Jūrmalā, Brīvības prospektā 110
90. lēmums 21.02.13 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 5105 Jūrmalā, Brīvības prospektā 110
91. lēmums 21.02.13 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8206 Jūrmalā, Nomales ielā 11
91. lēmums 21.02.13 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8206 Jūrmalā, Nomales ielā 11
92. lēmums 21.02.13 - Par būvniecības turpināšanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 3307 Jūrmalā, Slokas ielā 44
93. lēmums 21.02.13 - Par atteikumu uzsākt detālplānojuma projekta izstrādi zemesgabalam Jūrmalā, Pētera ielā 31A
94. lēmums 21.02.13 - Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
95. lēmums 21.02.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 precizēšanu atbilstoši izstrādes vadītāja atzinumam
96. lēmums 21.02.13 - Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Mežotnes ielā 5
97. lēmums 21.02.13 Nav spēkā Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51
98. lēmums 21.02.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.714 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" objektu pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē"
99. lēmums 21.02.13 - Par funkcijas maiņu ēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 020 5003 001un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Skolas ielā 27C, Jūrmalā
100. lēmums 21.02.13 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa iela 4 – 7A, Jūrmala, pirkumu
101. lēmums 21.02.13 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-3 – 9A, Jūrmalā pirkumu
102. lēmums 21.02.13 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-3 – 15A, Jūrmalā pirkumu
103. lēmums 21.02.13 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-3 – 17A, Jūrmalā pirkumu
104. lēmums 21.02.13 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa iela 4 k-4 – 22A, Jūrmala, pirkumu
105. lēmums 21.02.13 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-6 – 29A, Jūrmalā pirkumu
106. lēmums 21.02.13 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-6 – 38A, Jūrmalā otrās izsoles rīkošanu
107. lēmums 21.02.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 51 daļas pirkuma samaksas termiņa pagarināšanu
108. lēmums 21.02.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra lēmumā Nr.648 "Par 2010.gada 31.augusta telpu nomas līguma Nr.373 un 2012.gada 23.februāra vienošanās pārjaunošanu"
109. lēmums 21.02.13 - Par 2007.gada 1.augusta ēkas Jūrmalā, Skolas ielā 27C nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi
110. lēmums 21.02.13 - Par 2009.gada 19.jūnija nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 nomas līguma Nr.09/09 pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi
111. lēmums 21.02.13 - Par 2007.gada 13.novembra telpu Jūrmalā, Tērbatas ielā 46A nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi
112. lēmums 21.02.13 Nav spēkā Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un 2010.gada 4.janvāra vienošanās un 2010.gada 29.maija vienošanās pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi
113. lēmums 21.02.13 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Leona Paegles ielā 38 nomas līguma noslēgšanu ar A. T.
113. lēmums 21.02.13 Spēkā esošā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Leona Paegles ielā 38 nomas līguma noslēgšanu ar A. T.
114. lēmums 21.02.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Rītupes ielā 32 nomas līguma noslēgšanu ar A. L.
115. lēmums 21.02.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no I.M.
116. lēmums 21.02.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 31/25 daļas nomāšanu no M.F.
117. lēmums 21.02.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Dūņu ceļš 2 daļas patapinājuma līguma noslēgšanu ar Sociālās integrācijas valsts aģentūru
118. lēmums 21.02.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā no Paula Stradiņa ielas ass līdz 15.līnijas asij iznomāšanu
119. lēmums 21.02.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Piestātnes ielas ass līdz Drustu ielas asij iznomāšanu
120. lēmums 21.02.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ērgļu ielas ass Dubultu virzienā iznomāšanu
121. lēmums 21.02.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, aiz Upes ielas ass Salacas ielas virzienā iznomāšanu
122. lēmums 21.02.13 - Par pieteikuma iesniegšanu Latvijas Republikas Satversmes tiesā
123. lēmums 02.04.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja atbrīvošanu no ieņemamā amata
124. lēmums 03.04.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.657 "Par Jūrmalas pilsētas civilās aizsardzības komisiju"
125. lēmums 03.04.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 "Par privatizācijas komisiju"
126. lēmums 03.04.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 "Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra"
127. lēmums 03.04.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 "Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju"
128. lēmums 03.04.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 ,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
129. lēmums 03.04.13 - Par dzīvokļu jautājumiem
130. lēmums 03.04.13 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
131. lēmums 03.04.13 - Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Dzirnavu ielā 34 atzīšanu par dzīvošanai nederīgu
132. lēmums 03.04.13 - Par istabu tipa dienesta viesnīcas izveidošanu
133. lēmums 03.04.13 - Par LMT mobilo sakaru bāzes stacijas "Kauguri" Staiceles ielā 5, Jūrmalā būvniecības ieceri.
134. lēmums 03.04.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Baznīcas ielā 7
135. lēmums 03.04.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 139
136. lēmums 03.04.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 85a
137. lēmums 03.04.13 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6210 Jūrmalā, Konkordijas ielā 36
137. lēmums 03.04.13 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6210 Jūrmalā, Konkordijas ielā 36
138. lēmums 03.04.13 - Par patvaļīgās būvniecības rezultātā radīto seku novēršanu Jūrmalā, Engures ielā 5-165
139. lēmums 03.04.13 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra numuru 1300 007 6602 002 Jūrmalā, Vienības prospektā 26A
139. lēmums 03.04.13 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra numuru 1300 007 6602 002 Jūrmalā, Vienības prospektā 26A
140. lēmums 03.04.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 21.septembra lēmumā Nr.930 "Par būvju Jūrmalā, Buļļupes ielā 2 (kadastra Nr.1300 001 1204) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
141. lēmums 03.04.13 - Par zemes vienību apvienošanu Viktorijas ielā 16, Jūrmalā un Viktorijas ielā 18, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
142. lēmums 03.04.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 48, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
143. lēmums 03.04.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gulbju ielā 85A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
144. lēmums 03.04.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Melitas ielā 2A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
145. lēmums 03.04.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Mežmalas ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
146. lēmums 03.04.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Tirzas ielā 10, Jūrmalā un Tirzas ielā 12, Jūrmalā
147. lēmums 03.04.13 - Par grozījumiem dabas parka "Ragakāpa" individuālajos noteikumos
148. lēmums 03.04.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35
149. lēmums 03.04.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Jūras ielā 57 un Majori 1809
150. lēmums 03.04.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.janvāra lēmuma Nr.4 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā, starp Strēlnieku prospektu, Upes ielu, Dubultu prospektu un zemesgabalu Dubultu prospektā 104" atzīšanu par spēku zaudējušu
151. lēmums 03.04.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 1.decembra lēmuma Nr.819 "Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu Jūrmalā, teritorijai starp Fabrikas ielu un Lielupi" atzīšanu par spēku zaudējušu
152. lēmums 03.04.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 27.decembra lēmuma Nr.1133 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 galīgās redakcijas apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
153. lēmums 03.04.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101
154. lēmums 03.04.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmuma Nr.255 "Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
155. lēmums 03.04.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 69
156. lēmums 03.04.13 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
157. lēmums 03.04.13 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Lašu ielā 11 grozījumu apstiprināšanu
158. lēmums 03.04.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.97 "Par atteikumu apstiprināt detālplānojumu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51" atzīšanu par spēku zaudējušu
159. lēmums 03.04.13 - Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Rīgas ielā 51 apstiprināšanu
160. lēmums 03.04.13 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 19 apstiprināšanu
161. lēmums 03.04.13 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8902, kadastra numurs 1300 008 8902
162. lēmums 03.04.13 - Par piesaistāmo platību noteikšanu valsts nozīmes arhitektūras piemineklim Jūrmalā, Pilsoņu ielā 7/9, ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2803 002
163. lēmums 03.04.13 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Pumpuri 1702, kadastra numurs 1300 012 1702
164. lēmums 03.04.13 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-3 – 14A, Jūrmalā pirkumu
165. lēmums 03.04.13 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-4 – 21A, Jūrmalā pirkumu
166. lēmums 03.04.13 Sākotnējā redakcija Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā atsavināšanu
166. lēmums 03.04.13 Spēkā esošā redakcija Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā atsavināšanu
167. lēmums 03.04.13 - Par nekustamā īpašuma Slokas ielā 6, Jūrmalā atsavināšanu
168. lēmums 03.04.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101 saimniecības ēkas nosacītās cenas apstiprināšanu
169. lēmums 03.04.13 - Par neprivatizētā dzīvokļa Nr.4 valsts dzīvojamajā mājā Edinburgas prospektā 6, Jūrmalā nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
170. lēmums 03.04.13 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6 domājamo daļu nomāšanu
170. lēmums 03.04.13 Spēkā esošā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6 domājamo daļu nomāšanu
171. lēmums 03.04.13 Sākotnējā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma pagarināšanu ar J.R.
171. lēmums 03.04.13 Spēkā esošā redakcija Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma pagarināšanu ar J.R.
172. lēmums 03.04.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Aizputes ielā 11 daļas īres līguma pagarināšanu ar R.K.
173. lēmums 03.04.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Darba ielā 16 daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.B.
174. lēmums 03.04.13 - Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, "Dzelzceļa iela 0033" daļas nomas līguma noslēgšanu ar K.D.
175. lēmums 03.04.13 - Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, "Dreiliņu iela 0008" daļas nomas līguma pagarināšanu ar Z.Z.
176. lēmums 03.04.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.731 "Par zemesgabala Jūrmalā, Tallinas ielā 46 nomas līguma noslēgšanu ar I.Dz."
177. lēmums 03.04.13 - Par 2009.gada 10.jūnija nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/529 pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "RICCO"
178. lēmums 03.04.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 10.līnijas ass līdz 9.līnijas asij iznomāšanu
179. lēmums 03.04.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 2.līnijas ass līdz 1.līnijas asij iznomāšanu
180. lēmums 03.04.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 1.līnijas ass Krišjāņa Barona ielas virzienā iznomāšanu
181. lēmums 03.04.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Krišjāņa Barona ielas ass 1.līnijas virzienā iznomāšanu
182. lēmums 03.04.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Krišjāņa Barona ielas ass līdz Ainažu ielas asij iznomāšanu
183. lēmums 03.04.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ainažu ielas ass līdz Alūksnes ielas asij iznomāšanu
184. lēmums 03.04.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Āraišu ielas ass līdz Bērzaunes ielas asij iznomāšanu
185. lēmums 03.04.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, aiz Salacas ielas ass Upes ielas virzienā iznomāšanu
186. lēmums 03.04.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Gaidas ielas ass līdz Vēju ielas asij iznomāšanu
187. lēmums 03.04.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Jaunķemeru ceļa Brīzes ielas virzienā iznomāšanu
188. lēmums 03.04.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu
189. lēmums 04.04.13 - Par izšķirošās ietekmes saglabāšanu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums"
190. lēmums 09.04.13 - Par pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību " Jūrmalas ātrā palīdzība" pamatkapitāla samazināšanu un pamatkapitālā ieguldītā nekustamā īpašuma iegūšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
191. lēmums 18.04.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 120A pirmpirkuma tiesību izmantošanu
192. lēmums 18.04.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.408 "Par patstāvīgajām deputātu komitejām"
193. lēmums 18.04.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 27.maija lēmumā Nr.409 "Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra"
194. lēmums 18.04.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 "Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību"
195. lēmums 18.04.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.658 "Par Jūrmalas pilsētas domes administratīvo komisiju"
196. lēmums 18.04.13 Sākotnējā redakcija Par Lielupes ostas pārvaldes valdi
196. lēmums 18.04.13 Spēkā esošā redakcija Par Lielupes ostas pārvaldes valdi
197. lēmums 18.04.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.67 "Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvību biedrībā "Latvijas kūrortpilsētu asociācija"
198. lēmums 18.04.13 - Par aizdevumu procentu likmēm
199. lēmums 18.04.13 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai bez apjoma palielināšanas Dūņu ceļā 2, Jūrmalā)
199. lēmums 18.04.13 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai bez apjoma palielināšanas Dūņu ceļā 2, Jūrmalā)
200. lēmums 18.04.13 Sākotnējā redakcija Par projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība" III kārtas īstenošanu
200. lēmums 18.04.13 Spēkā esošā redakcija Par projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība" III kārtas īstenošanu
201. lēmums 18.04.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra lēmumā Nr.530 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību " Jūrmalas ātrā palīdzība" kapitāla daļu pārdošanu"
202. lēmums 18.04.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumā Nr.454 "Par Jūrmalas pilsētas attīstības programmas 2014-2020.gadam izstrādes uzsākšanu"
203. lēmums 18.04.13 - Par dalību Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas projektu konkursā "Sporta inventāra iegādei mācību priekšmeta "Sports" standarta īstenošanai izglītības iestādēs"
204. lēmums 18.04.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra lēmumā Nr.569 "Par Izglītības konsultatīvās padomes sastāvu"
205. lēmums 18.04.13 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.233 "Par dalību ABLV Charitable Foundation programmas "Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 – 2014" finansējuma konkursā"
206. lēmums 18.04.13 - Par dzīvokļu jautājumiem
207. lēmums 18.04.13 Sākotnējā redakcija Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
207. lēmums 18.04.13 Spēkā esošā redakcija Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
208. lēmums 18.04.13 - Par sociālo dzīvokļu statusa piešķiršanu
209. lēmums 18.04.13 - Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu
210. lēmums 18.04.13 - Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" 2012.gada darba plāna izpildi un 2013.gada darba plāna apstiprināšanu
211. lēmums 18.04.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Induļa ielā 2
212. lēmums 18.04.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 107
213. lēmums 18.04.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Meža prospektā 14
214. lēmums 18.04.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 32
215. lēmums 18.04.13 - Par būvju ar kadastra apzīmējumiem 1300 020 6501 001, 1300 020 6501 002, 1300 020 6501 003 un 1300 020 6501 004 nojaukšanu Tallinas ielā 20, Jūrmalā
216. lēmums 18.04.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija lēmuma Nr.630 "Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 8 un adreses piešķiršanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
217. lēmums 18.04.13 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 011 1801 Jūrmalā, Dubultu prospektā 44
218. lēmums 18.04.13 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4406 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 101 un zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 4404 Meža prospektā 30, Jūrmalā
219. lēmums 18.04.13 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5902 001 Jūrmalā, Rīgas ielā 1A
220. lēmums 18.04.13 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6615 Jūrmalā, Rīgas ielā 12
220. lēmums 18.04.13 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6615 Jūrmalā, Rīgas ielā 12
221. lēmums 18.04.13 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 5002 001 Jūrmalā, Turaidas ielā 20
222. lēmums 18.04.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 21.jūnija lēmumā Nr.577 "Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 3 (kadastra numurs Nr.1300 001 1321) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
223. lēmums 18.04.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 29.aprīļa lēmumā Nr.303 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Baznīcas ielā 2 (kadastra apzīmējums 1300 010 1505)
224. lēmums 18.04.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maijā lēmumā Nr.217 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8013 Jūrmalā, Jaunā ielā 88 un Jaunā ielā 88A"
225. lēmums 18.04.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 10.augusta lēmumā Nr.779 "Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 9 (kadastra numurs Nr.1300 001 1331) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
226. lēmums 18.04.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Vārpu ielā 7, Jūrmalā Selgas ielā 8, Jūrmalā
227. lēmums 18.04.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 14, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
228. lēmums 18.04.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ķemeru ielā 16A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
229. lēmums 18.04.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 2102
230. lēmums 18.04.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 39A
231. lēmums 18.04.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Jūrmalā, Vikingu ielā 12, Vikingu ielā 14/16 un piegulošajai krasta un ūdens teritorijai
232. lēmums 18.04.13 - Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135
233. lēmums 18.04.13 - Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 20.līnijā 2
234. lēmums 18.04.13 - Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Bažciems 0112
235. lēmums 18.04.13 - Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabaliem Jūrmalā, Bažciems 0109, Bažciems 0110 un Bažciems 0111
236. lēmums 18.04.13 - Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojuma izstrādei zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81
237. lēmums 18.04.13 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Bērzaunes ielā 1 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
238. lēmums 18.04.13 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
239. lēmums 18.04.13 - Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Asaru prospektā 57, Asaru prospektā 59 un Vēju ielā 7 apstiprināšanu
240. lēmums 18.04.13 - Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas televīzijas sabiedrība" kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu
241. lēmums 18.04.13 Nav spēkā Par pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SPORTREHS" kapitāla daļu pārdošanas noteikumu apstiprināšanu
242. lēmums 18.04.13 - Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" privatizācijas ierosinājumu noraidīšanu
243. lēmums 18.04.13 - Par pašvaldībai piederošu sociālo ēku ar publiski pieejamām telpām Jūrmalā, Skolas ielā 44
244. lēmums 18.04.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 44 daļas nodošanu patapinājumā ( Pašvaldības aģentūrai "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs")
245. lēmums 18.04.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Skolas ielā 44 daļas nodošanu patapinājumā ( Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei)
246. lēmums 18.04.13 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 - 1A, Jūrmalā otrās izsoles rīkošana
247. lēmums 18.04.13 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 - 4A, Jūrmalā otrās izsoles rīkošana
248. lēmums 18.04.13 - Par nekustamā īpašuma Jomas ielā 1/5 daļas iznomāšanu
249. lēmums 18.04.13 - Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, "Rotas iela 2304" daļas nomas līguma noslēgšanu ar R.K.
250. lēmums 18.04.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 13.novembra lēmumā Nr.997 "Par zemesgabala Jūrmalā, Babītes ielā 1 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.M."
251. lēmums 18.04.13 - Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jūrmalā, Babītes ielā 1 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
252. lēmums 02.05.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.662 "Par iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisiju"
253. lēmums 02.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
254. lēmums 02.05.13 - Par dzīvokļu jautājumiem
255. lēmums 02.05.13 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
256. lēmums 02.05.13 Sākotnējā redakcija Par dzīvojamo telpu rezervēšanu
256. lēmums 02.05.13 Spēkā esošā redakcija Par dzīvojamo telpu rezervēšanu
257. lēmums 02.05.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Indras ielā 3
258. lēmums 02.05.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Turaidas ielā 14
259. lēmums 02.05.13 - Par būves ar kadastra apzīmējumu 1300 026 1318 001 konservāciju un būvju ar kadastra apzīmējumiem 1300 026 1318 002, 1300 026 1318 003, 1300 026 1318 004, 1300 026 1318 005 nojaukšanu Brocēnu ielā 25, Jūrmalā
260. lēmums 02.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 3.marta lēmumā Nr.104 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Zemeņu ielā 73"
261. lēmums 02.05.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Slokas ielā 92, Jūrmalā un Slokas ielā 92A, Jūrmalā
262. lēmums 02.05.13 Sākotnējā redakcija Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
262. lēmums 02.05.13 Spēkā esošā redakcija Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
263. lēmums 02.05.13 - Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 22A apstiprināšanu
264. lēmums 02.05.13 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošās zemes vienības Lienes ielā 2, Jūrmalā nodošanu Latvijas valsts īpašumā Satiksmes ministrijas personā bez atlīdzības
265. lēmums 02.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jelgavas ielā 3-600, Jūrmalā pirkumu
266. lēmums 02.05.13 - Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-3, Jūrmalā pirkumu
267. lēmums 02.05.13 - Par dzīvokļa īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 2-4, Jūrmalā pirkumu
268. lēmums 02.05.13 Sākotnējā redakcija Par pludmales nogabala Jūrmalā no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij iznomāšanu
268. lēmums 02.05.13 Spēkā esošā redakcija Par pludmales nogabala Jūrmalā no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij iznomāšanu
269. lēmums 02.05.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā no 3.līnijas ass līdz 4.līnijas asij iznomāšanu
270. lēmums 02.05.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā no 11.līnijas ass līdz 12.līnijas asij iznomāšanu
271. lēmums 02.05.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, 50m aiz Gončarova ielas ass Parka ielas virzienā iznomāšanu
272. lēmums 02.05.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Dārzu ielas ass līdz Krūmu ielas asij iznomāšanu
273. lēmums 02.05.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Dzelmes ielā 19 daļas nomas līguma noslēgšanu ar T.B.
274. lēmums 02.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 īres līguma noslēgšanu ar V.R.
275. lēmums 02.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 īres līguma noslēgšanu ar A.S.
276. lēmums 02.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar S.M.
277. lēmums 02.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar A.Ž.
278. lēmums 02.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33, kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar G.M.
279. lēmums 02.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu L.R.
280. lēmums 02.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar M.P.
281. lēmums 02.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar Z.D.
282. lēmums 02.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar L.P.
283. lēmums 02.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar K.I.
284. lēmums 02.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar L.P.
285. lēmums 02.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar I.K.
286. lēmums 02.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar G.R.
287. lēmums 02.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 002 īres līguma noslēgšanu ar L.A.
288. lēmums 02.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 001 īres līguma noslēgšanu ar L.K.
289. lēmums 02.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 001 īres līguma noslēgšanu ar K.Z.
290. lēmums 02.05.13 - Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Skolas ielā 65B pārvaldīšanas tiesību nodošanu
291. lēmums 02.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 20 daļas nodošanu patapinājumā
292. lēmums 16.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
293. lēmums 16.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
294. lēmums 16.05.13 - Par Jūrmalas pašvaldības 2012.gada finanšu un budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
295. lēmums 16.05.13 Nav spēkā Par līgumsaistībām
296. lēmums 16.05.13 - Par sadarbības vienošanās noslēgšanu starp Jūrmalas pilsētas domi un Turkmenbaši pilsētas hjakimliku (Turkmenistāna)
297. lēmums 16.05.13 - Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam
298. lēmums 16.05.13 - Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam
299. lēmums 16.05.13 Nav spēkā Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes "Kauguriņš 2013" dalībniekam
299. lēmums 16.05.13 Nav spēkā Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes "Kauguriņš 2013" dalībniekam
300. lēmums 16.05.13 - Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam
301. lēmums 16.05.13 - Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam
302. lēmums 16.05.13 - Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam Pumpuru vidusskolā
303. lēmums 16.05.13 - Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam
304. lēmums 16.05.13 - Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam
305. lēmums 16.05.13 - Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras sporta nometnes dalībniekam
306. lēmums 16.05.13 - Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam
307. lēmums 16.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmumā Nr.817 "Par Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas maksas pakalpojumiem"
308. lēmums 16.05.13 - Par Jūrmalas pilsētas Jaunatnes darba stratēģijas 2013.-2017.gadam apstiprināšanu
309. lēmums 16.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.2 "Par dalību Eiropas Savienības programmas "Jaunatne darbībā" projektu finansēšanas konkursā"
310. lēmums 16.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.1 "Par dalību Eiropas Savienības programmas "Jaunatne darbībā" projektu finansēšanas konkursā"
311. lēmums 16.05.13 - Par Eiropas Sociālā fonda projekta "Dienas nodarbinātības centrs – specializētā darbnīca" ilgtspējas nodrošināšanu
312. lēmums 16.05.13 - Par Akas ielas, Jūrmalā nosaukuma maiņu
313. lēmums 16.05.13 - Par adreses piešķiršanu vasarnīcai Baltās kāpas ielā 29, Jūrmalā
314. lēmums 16.05.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mežsargu ielā 19
315. lēmums 16.05.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kronvalda ielā 6
316. lēmums 16.05.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 64a
317. lēmums 16.05.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Stirnu ielā 2
318. lēmums 16.05.13 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 0503 Jūrmalā, Lielajā prospektā 9
319. lēmums 16.05.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumā Nr.121 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4604 Jūrmalā, Bulduru prospektā 110"
320. lēmums 16.05.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.127 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3112 Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 12"
321. lēmums 16.05.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
322. lēmums 16.05.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
323. lēmums 16.05.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
324. lēmums 16.05.13 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Buļļuciems 2325, kadastra numurs 1300 002 2325
325. lēmums 16.05.13 - Par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.40 Raiņa ielā 50, Jūrmalā pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
326. lēmums 16.05.13 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Pumpuri 1702, Jūrmalā, atsavināšanu
327. lēmums 16.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.171 "Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma pagarināšanu ar J.R."
328. lēmums 16.05.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintaru prospektā 1 daļas nomas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Lauris Restaurant Service"
329. lēmums 16.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 "Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā"
330. lēmums 16.05.13 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Dzintari 2012, Jūrmalā, atsavināšanu
331. lēmums 16.05.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmuma Nr.55 "Par zemesgabala Jūrmalā, Plūdu ielā 2B atsavināšanu un maiņas līguma noslēgšanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
332. lēmums 16.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 8.marta lēmumā Nr.120 "Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi"
333. lēmums 30.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
334. lēmums 30.05.13 - Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu
335. lēmums 30.05.13 - Par nodomu protokola parakstīšanu starp Šenjanas pilsētu (Ķīnas Tautas Republiku) un Jūrmalas pilsētu (Latvijas Republika) par pilsētu draudzīgu un sadarbības attiecību nodibināšanu
336. lēmums 30.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.233 "Par dalību ABLV Charitable Faundation programmas "Palīdzēsim izaugt! Bērnu vasaras nometnes 2012 – 2014" finansējuma konkursā"
337. lēmums 30.05.13 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Veselības un sociālās aprūpes centrs-Sloka" un "Jūrmalas ātrā palīdzība" reorganizācijas uzsākšanu
338. lēmums 30.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.672 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma ieguldīšanu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens" pamatkapitālā
339. lēmums 30.05.13 - Par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un zemes zem tiem pārņemšanu pašvaldības valdījumā
340. lēmums 30.05.13 - Par veselības veicināšanas plāna Jūrmalas pilsētai 2013.-2020.gadam apstiprināšanu
341. lēmums 30.05.13 - Par dzīvokļu jautājumiem
342. lēmums 30.05.13 Sākotnējā redakcija Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
342. lēmums 30.05.13 Spēkā esošā redakcija Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
343. lēmums 30.05.13 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu
343. lēmums 30.05.13 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu
344. lēmums 30.05.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14
345. lēmums 30.05.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Līgatnes ielā 4
346. lēmums 30.05.13 - Par zemes vienību sadales un robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Asaru prospektā 57, Jūrmalā, Asaru prospektā 59, Jūrmalā un Vēju ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
347. lēmums 30.05.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kāpu ielā 76, Jūrmalā >un adreses piešķiršanu
348. lēmums 30.05.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vasaras ielā 3, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
349. lēmums 30.05.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu zemes vienībām Kauņas ielā 5110, Jūrmalā Raiņa ielā 55, Jūrmalā
350. lēmums 30.05.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Stacijas ielā 3, Jūrmalā, Stacijas ielā 5, Jūrmalā, Stacijas ielā 5A, Jūrmalā
351. lēmums 30.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.80 "Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Jomas ielā 10, Jūrmalā un adreses piešķiršanu"
352. lēmums 30.05.13 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1008 Jūrmalā, Buļļupes ielā 11
353. lēmums 30.05.13 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 1303 Jūrmalā, Spilves ielā 11
354. lēmums 30.05.13 - Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali un darba uzdevuma apstiprināšanu
355. lēmums 30.05.13 - Par nekustamā īpašuma Kaugurciema ielā 46-2, Jūrmalā, pirkumu
356. lēmums 30.05.13 Nav spēkā Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 nodošanu privatizācijai
357. lēmums 30.05.13 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, atsavināšanu
358. lēmums 30.05.13 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 16 k-2, Jūrmalā, atsavināšanu
359. lēmums 30.05.13 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss iela 3/5, Jūrmalā, atsavināšanu
359. lēmums 30.05.13 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss iela 3/5, Jūrmalā, atsavināšanu
360. lēmums 30.05.13 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, atsavināšanu
360. lēmums 30.05.13 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, atsavināšanu
361. lēmums 30.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar N.K.
362. lēmums 30.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar J.K.
363. lēmums 30.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar I.S.
364. lēmums 30.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 003 īres līguma noslēgšanu ar T.K.
365. lēmums 30.05.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas prospektā 33 kadastra apzīmējumu 1300 008 2604 004 īres līguma noslēgšanu ar A.S.
366. lēmums 30.05.13 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.112 "Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un 2010.gada 4.janvāra vienošanās un 2010.gada 29.maija vienošanās pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi" atzīšanu par spēku zaudējušu
366. lēmums 30.05.13 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmuma Nr.112 "Par 2004.gada 1.aprīļa telpu Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma un 2010.gada 4.janvāra vienošanās un 2010.gada 29.maija vienošanās pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi" atzīšanu par spēku zaudējušu
367. lēmums 30.05.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.K.
368. lēmums 30.05.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, "Dzintari 1513" daļas nomas līguma pagarināšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bramaņu centrs"
369. lēmums 30.05.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 7816 daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.J.
370. lēmums 30.05.13 - Par 2005.gada 11.marta nomas līguma Nr.1.1-16.3/308 pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "GAN Ltd"
371. lēmums 30.05.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Alūksnes ielas ass līdz Āraišu ielas asij iznomāšanu
372. lēmums 30.05.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 18.līnijas ass līdz 17.līnijas asij iznomāšanu
373. lēmums 30.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.maija lēmumā Nr.268 "Par pludmales nogabala Jūrmalā, no 2.līnijas ass līdz 3.līnijas asij iznomāšanu"
374. lēmums 30.05.13 - Par 2013.gada 19.marta pludmales nogabala nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/287 pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "MN Group"
375. lēmums 30.05.13 - Par pludmales nogabala Jūrmalā, no Ogres ielas ass līdz Amulas ielas asij nodošanu apsaimniekošanā
376. lēmums 30.05.13 - Par zemes vienības Jūrmalā, "Buļļuciems 2303" daļas nomas līgumu noslēgšanu
377. lēmums 30.05.13 - Par zemes vienības "Valteri 3401" daļas nomas līgumu noslēgšanu
378. lēmums 30.05.13 - Par zemes vienības "Bulduri 8003" ūdenstilpes daļas un zemesgabala "Tiltu iela 8108" daļas nomas līgumu noslēgšanu
379. lēmums 30.05.13 - Par zemes vienības Jūrmalā, "Lielupe 8302" ūdenstilpes daļas un zemesgabala Jūrmalā, "Tiltu iela 7707" daļas nomas līgumu noslēgšanu
380. lēmums 30.05.13 - Par zemes vienības "Dubulti 4003" ūdenstilpes daļas nomas līguma noslēgšanu
381. lēmums 30.05.13 - Par zemes gabala Jūrmalā, "Bulduri 7901" ūdenstilpes daļas nomas līguma noslēgšanu
382. lēmums 30.05.13 - Par 2004.gada 9.februāra zemes nomas līguma Nr.01-16.3/82 izbeigšanu un zemes nomas maksas parāda dzēšanu
383. lēmums 30.05.13 - Par noraidījumu zemesgabala Jūrmalā, Kolkas ielā 2 daļas nomāšanai no O.G.
384. lēmums 30.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.51 "Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi"
385. lēmums 30.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.52 "Par 2012.gada 18.jūnija zemesgabala Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi"
386. lēmums 30.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.53 "Par 2007.gada 19.februāra zemes Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līguma pārjaunošanu ar Jūrmalas pilsētas domi"
387. lēmums 30.05.13 - Par bezmantinieka mantas nepārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

Rezultāti atgriezti 2.4375 sekundēs.