Saistošie noteikumi (24) - 2013. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. saistošie noteikumi 24.01.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu"
2. saistošie noteikumi 24.01.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta saistošajos noteikumos Nr.14"Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību"
3. saistošie noteikumi 24.01.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs"
4. saistošie noteikumi 21.02.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu"
5. saistošie noteikumi 21.02.13 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstiem"
6. saistošie noteikumi 21.02.13 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.8 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālo palīdzību"
7. saistošie noteikumi 21.02.13 - Par 2012.gada 11.oktobra saistošo noteikumu Nr.42 "Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" daļas atcelšanu
8. saistošie noteikumi 03.04.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu"

9. saistošie noteikumi 03.04.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 27.decembra saistošo noteikumu Nr.80 "Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 101 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

10. saistošie noteikumi 03.04.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošo noteikumu Nr.22 "Par detālplānojuma zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 69A un Slokas ielā 69B projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem

11. saistošie noteikumi 04.04.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
12. saistošie noteikumi 18.04.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
13. saistošie noteikumi 18.04.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu"
14. saistošie noteikumi 18.04.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs"
15. saistošie noteikumi 18.04.13 Sākotnējā redakcija Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai
15. saistošie noteikumi 18.04.13 Spēkā esošā redakcija Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai
16. saistošie noteikumi 18.04.13 Nav stājies spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 "Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi"
17. saistošie noteikumi 02.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā"
18. saistošie noteikumi 16.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu"
19. saistošie noteikumi 16.05.13 Nav spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošajos noteikumos Nr.15 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" publiskiem maksas pakalpojumiem"
20. saistošie noteikumi 30.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu"
21. saistošie noteikumi 30.05.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.27 "Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes daļas izmantošanu"
22. saistošie noteikumi 30.05.13 Nav stājies spēkā Par veselības veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pašvaldībā
23. saistošie noteikumi 30.05.13 Nav stājies spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Personu, kurām nepieciešama palīdzība dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība"

Rezultāti atgriezti 0.4375 sekundēs.