Nolikumi (37) - 2013. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
13. nolikums 20.06.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums"
14. nolikums 25.07.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.27 "Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums"
15. nolikums 08.08.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009. gada 29. janvāra nolikumā Nr.10 "Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums"
16. nolikums 08.08.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.8 "Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums"
17. nolikums 12.09.13 Nav spēkā Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums
17. nolikums 12.09.13 Nav spēkā Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums
18. nolikums 12.09.13 Sākotnējā redakcija Īpašumu pārvaldes nolikums
18. nolikums 12.09.13 Spēkā esošā redakcija Īpašumu pārvaldes nolikums
19. nolikums 12.09.13 Sākotnējā redakcija Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums
19. nolikums 12.09.13 Spēkā esošā redakcija Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums
20. nolikums 12.09.13 Sākotnējā redakcija Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes nolikums
20. nolikums 12.09.13 Spēkā esošā redakcija Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes nolikums
21. nolikums 12.09.13 Sākotnējā redakcija Attīstības pārvaldes nolikums
21. nolikums 12.09.13 Spēkā esošā redakcija Attīstības pārvaldes nolikums
22. nolikums 12.09.13 Sākotnējā redakcija Pilsētplānošanas nodaļas nolikums
22. nolikums 12.09.13 Spēkā esošā redakcija Pilsētplānošanas nodaļas nolikums
23. nolikums 12.09.13 Sākotnējā redakcija Kultūras nodaļas nolikums
23. nolikums 12.09.13 Spēkā esošā redakcija Kultūras nodaļas nolikums
24. nolikums 12.09.13 Nav spēkā Tūrisma nodaļas nolikums
25. nolikums 12.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.8 ,,Jūrmalas Pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" nolikums"
26. nolikums 26.09.13 - Jūrmalas pilsētas kultūras pieminekļu saglabāšanas līdzfinansējuma piešķiršanas konkursa nolikums
27. nolikums 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums"
28. nolikums 07.11.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta nolikumā Nr.16 "Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums"
29. nolikums 28.11.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums"
30. nolikums 28.11.13 - Dzimtsarakstu nodaļas nolikums
31. nolikums 28.11.13 - Centralizētās grāmatvedības nolikums
32. nolikums 28.11.13 - Budžeta nodaļas nolikums
33. nolikums 28.11.13 - Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas nolikums
34. nolikums 28.11.13 - Revīzijas un audita nodaļas nolikums
35. nolikums 28.11.13 Nav spēkā Izglītības nodaļas nolikums
36. nolikums 28.11.13 Nav spēkā Sporta nodaļas nolikums
37. nolikums 28.11.13 - Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja biroja nolikums
38. nolikums 28.11.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.22 "Pilsētplānošanas nodaļas nolikums"
39. nolikums 28.11.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 "Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums"
40. nolikums 27.12.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011. gada 31.marta nolikumā Nr.7 "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs"
41. nolikums 27.12.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 27.februāra nolikumā Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums"
42. nolikums 27.12.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 31.augusta nolikumā Nr.14 "Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas nolikums"

Rezultāti atgriezti 0.375 sekundēs.