Lēmumi (383) - 2013. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
388. lēmums 20.06.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja ievēlēšanu
389. lēmums 20.06.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu
390. lēmums 20.06.13 Sākotnējā redakcija Par pastāvīgajām deputātu komitejām
390. lēmums 20.06.13 Spēkā esošā redakcija Par pastāvīgajām deputātu komitejām
391. lēmums 27.06.13 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada publisko pārskatu
392. lēmums 27.06.13 - Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"
393. lēmums 27.06.13 - Par valsts budžeta līdzfinansēta projekta "Sporta inventāra iegāde Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēm" īstenošanu
394. lēmums 27.06.13 - Par izpirkšanas priekšlikumu
395. lēmums 04.07.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja iecelšanu amatā
396. lēmums 04.07.13 - Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Zvaniņš" vadītāja iecelšanu amatā
397. lēmums 04.07.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.11 "Par atbalstu kūrorta statusa piešķiršanai Jūrmalas pilsētai"
398. lēmums 04.07.13 - Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas atklātajā projektu konkursā "Ikgadējā monitoringa ietvaros izstrādātā jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana pašvaldībās jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai"
399. lēmums 04.07.13 - Par ēdināšanas maksas apmēru bērnu vasaras nometnes dalībniekam
400. lēmums 04.07.13 - Par finansējuma piešķiršanu Jūrmalas pilsētas vispārējās izglītības iestādēm mācību līdzekļu iegādei
401. lēmums 04.07.13 - Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu
402. lēmums 04.07.13 - Par valsts nodevu par ziņu izsniegšanu no Iedzīvotāju reģistra
403. lēmums 04.07.13 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 k-6 – 38A, Jūrmalā, pirkumu
404. lēmums 04.07.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101 saimniecības ēkas pirkuma līguma noslēgšanu
405. lēmums 04.07.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Tukuma ielā 11 nomas līguma pagarināšanu
406. lēmums 04.07.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Straumes ielā 1A nodošanu apsaimniekošanā
407. lēmums 04.07.13 - Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā
408. lēmums 04.07.13 - Par 2008.gada 25.aprīļa pirkuma līguma Nr.1.1-16.1/492 saistību izbeigšanu
409. lēmums 25.07.13 - Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju
410. lēmums 25.07.13 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra
410. lēmums 25.07.13 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisiju pašvaldības iepirkumu veikšanā, kad paredzēts konkurss vai sarunu procedūra
411. lēmums 25.07.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 24.janvāra lēmumā Nr.16 "Par Koku vērtēšanas komisiju"
412. lēmums 25.07.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.jūlija lēmumā Nr.187 "Par Rakšanas atļauju izsniegšanas komisiju"
413. lēmums 25.07.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 27.augusta lēmumā Nr.666 "Par Zemes komisiju"
414. lēmums 25.07.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 "Par Pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību"
415. lēmums 25.07.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 30.maija lēmumā Nr.343 "Par Jūrmalas pilsētas ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas sastāvu"
416. lēmums 25.07.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju - muzejs Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā"
417. lēmums 25.07.13 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Ķemeru kompleksa iegādei
418. lēmums 25.07.13 - Par "Latvijas Jaunatnes Olimpiādes 2013" Jūrmalas olimpiskās komandas sportistu – medaļu ieguvēju un viņu treneru prēmēšanu
419. lēmums 25.07.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.67 "Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvību biedrībā "Latvijas kūrortpilsētu asociācija""
420. lēmums 25.07.13 - Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014 – 2020 gadam aktualizētas 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai
421. lēmums 25.07.13 - Par Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas projekta "Songs Make Impossible Look Easy" īstenošanu
422. lēmums 25.07.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Čiekuru ielā 8
423. lēmums 25.07.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Jūras ielā 46
424. lēmums 25.07.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Lašu ielā 10 a
425. lēmums 25.07.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 30
426. lēmums 25.07.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Mellužu prospektā 64
427. lēmums 25.07.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Piekrastes iela 32
428. lēmums 25.07.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Rēzeknes Pulka ielā 50
429. lēmums 25.07.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Silu ielā 14 b
430. lēmums 25.07.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Undīnes ielā 7
431. lēmums 25.07.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Upes iela 25
432. lēmums 25.07.13 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 4901, Jūrmalā, Zemeņu ielā 25
433. lēmums 25.07.13 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kalēju ielā 5a (kadastra apzīmējums 1300 014 0220)
434. lēmums 25.07.13 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6618, Jūrmalā, Rīgas ielā 10A
435. lēmums 25.07.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 3.jūlija lēmumā Nr.551 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Meža prospektā 103 (zemes gabala kadastra apzīmējums 1300 004 4705)"
436. lēmums 25.07.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.septembra lēmumā Nr.432 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 5904 Jūrmalā, Pētera ielā 29"
437. lēmums 25.07.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra lēmumā Nr.87 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 3618, Jūrmalā, Slokas ielā 74 un zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 3617 Jūrmalā, Slokas ielā 74B"
438. lēmums 25.07.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumā Nr.549 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 001 1414, Jūrmalā, Vārnukroga ceļš 20"
439. lēmums 25.07.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oskara Kalpaka prospektā 30, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
440. lēmums 25.07.13 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 4.decembra lēmumā Nr.931 "Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Brīvības prospektā 74"
441. lēmums 25.07.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Bulduru prospektā 86, Jūrmalā un Bulduru prospektā 88, Jūrmalā
442. lēmums 25.07.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Konkordijas ielā 71, Jūrmalā, Kalnciema ielā 11, Jūrmalā
443. lēmums 25.07.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Turaidas ielā 27, Jūrmalā, Turaidas ielā 27A, Jūrmalā
444. lēmums 25.07.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Vilhelma Purvīša ielā 19, Jūrmalā un Jāņa Rozentāla ielā 23, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.
445. lēmums 25.07.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Aveņu ielā 15, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.
446. lēmums 25.07.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ķemeru ielā 48B, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
447. lēmums 25.07.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Bražciems 0207, Jūrmalā, Bražciems 0208, Jūrmalā, Bražciems 0303, Jūrmalā, Bražciems 0405, Jūrmalā Bražciems 0403, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu.
448. lēmums 25.07.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Bražciems 0901, Jūrmalā, Bražciems 1401, Jūrmalā, Bražciems 1608, Jūrmalā, Bražciems 1602, Bražciems 1607, Jūrmalā, Bražciems 1601, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu
449. lēmums 25.07.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Bražciems 0904, Jūrmalā, Bražciems 0802, Jūrmalā, Bražciems 0801 un Jūrmalā, Bražciems 0803 un nosaukuma piešķiršanu.
450. lēmums 25.07.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Ķemeri 6403, Jūrmalā, Ķemeri 6412, Jūrmalā, Ķemeru kapi, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu.
451. lēmums 25.07.13 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 2.maija lēmumā Nr.262 "Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Tirgoņu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu"
452. lēmums 25.07.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzegužu ielā 2
453. lēmums 25.07.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 93 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
454. lēmums 25.07.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 137 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
455. lēmums 25.07.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 151 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
456. lēmums 25.07.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 5 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
457. lēmums 25.07.13 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Skolas ielā 48, kadastra numurs 1300 020 0708
458. lēmums 25.07.13 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8908, kadastra numurs 1300 008 8908
459. lēmums 25.07.13 - Par dzīvojamās mājas Jūrmalā, Leona Paegles ielā 26 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
460. lēmums 25.07.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 3.aprīļa lēmumā Nr.170 "Par zemesgabala Jūrmalā, Paula Stradiņa ielā 6 domājamo daļu nomāšanu"
461. lēmums 25.07.13 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Pumpuri 1702, Jūrmalā pirkumu
462. lēmums 08.08.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
463. lēmums 08.08.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes pārstāvniecību Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomē
464. lēmums 08.08.13 - Par Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijas/restaurācijas Turaidas ielā 1, Jūrmalā finansēšanu
465. lēmums 08.08.13 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu nekustamā īpašuma Tukuma ielā 42, Jūrmalā iegādei
466. lēmums 08.08.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.199 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu (Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai bez apjoma palielināšanas Dūņu ceļā 2, Jūrmalā)"
467. lēmums 08.08.13 - Par bezkontakta bankas kartes ieviešanu
468. lēmums 08.08.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 11
469. lēmums 08.08.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.503 (protokols Nr.16, 12.punkts) "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5108 001 Jūrmalā, Bauskas ielā 2A"
470. lēmums 08.08.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumā Nr.593 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 026 1502 Jūrmalā, Robežu ielā 33"
471. lēmums 08.08.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 24.augusta lēmumā Nr.849 "Par būvju Jūrmalā, Kleistes ielā 12 (kadastra Nr.1300 001 1330) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
472. lēmums 08.08.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.932 "Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Vidus prospektā 21"
473. lēmums 08.08.13 - Par zemes vienību apvienošanu Turaidas ielā 15, Jūrmalā un Turaidas ielā 17, Jūrmalā un adreses piešķiršanu.
474. lēmums 08.08.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Puķu ielā 69/69A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
475. lēmums 08.08.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu zemes vienībām Vidus prospektā 10, Jūrmalā, Meža prospektā 9, Jūrmalā
476. lēmums 08.08.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību sadales apstiprināšanu Dzirnavu iela 117, Jūrmalā, Bažciems 0605, Jūrmalā, Bažciems 0611, Jūrmalā, Bažciems 0616, Jūrmalā, Dzirnavu iela 115, Jūrmalā, Dzirnavu iela 113, Jūrmalā, Dzirnavu iela 0136, Jūrmalā un nosaukuma piešķiršanu
477. lēmums 08.08.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 5
478. lēmums 08.08.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 146
479. lēmums 08.08.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Smiltenes ielā 1
480. lēmums 08.08.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Valtera prospektā 18 apstiprināšanu
481. lēmums 08.08.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Piestātnes ielā 6/14 apstiprināšanu
482. lēmums 08.08.13 - Par būvniecības publisko apspriešanu pareizticīgo baznīcas jaunbūvei Jūrmalā, Turaidas ielā 11 apstiprināšanu
483. lēmums 08.08.13 Sākotnējā redakcija Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas namsaimnieks" privatizācijas komisiju
483. lēmums 08.08.13 Spēkā esošā redakcija Par privatizējamās sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas namsaimnieks" privatizācijas komisiju
484. lēmums 08.08.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar V.K.
485. lēmums 08.08.13 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 - 1A, Jūrmalā, pirkumu
486. lēmums 08.08.13 - Par nekustamā īpašuma Emīla Dārziņa ielā 4 - 4A, Jūrmalā, pirkumu
487. lēmums 22.08.13 - Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanās termiņa pagarināšanu
488. lēmums 22.08.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 22.jūlija lēmuma Nr.557 "Par sadzīves atkritumu pārstrādi metāntenkos un biogāzes ražotnes rekonstrukciju Mežmalas ielā 43 kadastra numurs 13000180901 (bijušās Slokas papīrfabrikas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā)" atzīšanu par spēku zaudējušu
489. lēmums 22.08.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmuma Nr.656 "Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē" pielikumā
490. lēmums 22.08.13 - Par Izglītības un zinātnes ministrijas finansētā projekta "Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana" īstenošanu
491. lēmums 22.08.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.232 "Par dalību projektā "Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/ RIVERWAYS"
492. lēmums 22.08.13 Nav spēkā Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansētā projekta atklātā konkursā "Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai" III kārta
493. lēmums 22.08.13 Sākotnējā redakcija Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
493. lēmums 22.08.13 Spēkā esošā redakcija Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
494. lēmums 22.08.13 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
495. lēmums 22.08.13 - Par dzīvokļu jautājumiem
496. lēmums 22.08.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vasaras ielā 3
497. lēmums 22.08.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 55
498. lēmums 22.08.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 1802
499. lēmums 22.08.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 81 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
500. lēmums 22.08.13 - Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
501. lēmums 22.08.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Ķemeru ielā 26 apstiprināšanu
502. lēmums 22.08.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Peldu ielā 4 apstiprināšanu
503. lēmums 22.08.13 - Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Salacas ielā 3 apstiprināšanu
504. lēmums 22.08.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Majori 5106 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "MC TURAIDA PROPERTY"
505. lēmums 22.08.13 - Par 2008.gada 2.janvāra pirkuma līguma Nr.1.1-16.1/1 (2012.gada 21.septembra pārjaunojuma līguma Nr.1.1-16.1/829 un 2013.gada 20.marta vienošanās Nr.1.1-16.1/296) saistību izbeigšanu
506. lēmums 04.09.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmuma Nr.794 "Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu" pielikuma 10.punkta atzīšanu par spēku zaudējušu
507. lēmums 04.09.13 - Par dzīvojamās telpas dienesta viesnīcas izveidošanu
508. lēmums 04.09.13 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
509. lēmums 04.09.13 - Par dzīvokļu komisijas locekļu atbrīvošanu no amata
510. lēmums 12.09.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju
510. lēmums 12.09.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju
511. lēmums 12.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
512. lēmums 12.09.13 - Par Jūrmalas pilsētas vēlēšanu komisiju
513. lēmums 12.09.13 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei "Taurenītis" Jūrmalā
513. lēmums 12.09.13 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei "Taurenītis" Jūrmalā
514. lēmums 12.09.13 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvja mēnešalgu
515. lēmums 12.09.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumā Nr.505 "Par dalību Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektā "Jūrmalas pilsētas tranzītielas P128 (Talsu šoseja/ Kolkas iela) izbūve"
516. lēmums 12.09.13 Nav spēkā Par Jūrmalas sporta centra (Majoru vidusskolas sporta laukums Rīgas iela 1) maksas pakalpojumiem
517. lēmums 12.09.13 - Par Tūrisma un ārējo sakaru nodaļas maksas pakalpojumiem
518. lēmums 12.09.13 - Par sociālo dzīvokļu statusu piešķiršanu, sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu
519. lēmums 12.09.13 - Par pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos
520. lēmums 12.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 10.novembra lēmumā Nr.477 "Par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā "Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide""
521. lēmums 12.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem"
522. lēmums 12.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maijā lēmumā Nr.241 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10"
523. lēmums 12.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr. 802 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Ūdru ielā 5 (kadastra numuru 1300 003 0807)"
524. lēmums 12.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 16.februāra lēmumā Nr.96 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 4704 Jūrmalā, Meža prospektā 103A"
525. lēmums 12.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 17.septembra lēmumā Nr.505 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 3314 Jūrmalā, Kaudzīšu ielā 12"
526. lēmums 12.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 1.novembra lēmumā Nr.593 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 026 1503 Jūrmalā, Robežu ielā 33"
527. lēmums 12.09.13 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 7005 Jūrmalā, Ķemeru ielā 36
528. lēmums 12.09.13 Sākotnējā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 5424 Upes ielā 43, Jūrmalā
528. lēmums 12.09.13 Spēkā esošā redakcija Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 5424 Upes ielā 43, Jūrmalā
529. lēmums 12.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 28.novembra lēmumā Nr. 509 "Par iespēju turpināt dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 019 2504 001 rekonstrukciju Jūrmalā, Sputņika ielā 8"
530. lēmums 12.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 27.jūlija lēmumā Nr.721 "Par būvju Jūrmalā, Baltās kāpas ielā 19 (kadastra numurs Nr.1300 001 1410) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
531. lēmums 12.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 22.septembra lēmumā Nr.671 "Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, "Reņģītes""
532. lēmums 12.09.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dubultu prospektā 108/108A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
533. lēmums 12.09.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Rubeņu ielā 31, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
534. lēmums 12.09.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Jomas ielā 64A, Jūrmalā un Teātra ielā 25, Jūrmalā
535. lēmums 12.09.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 25.janvāra lēmuma Nr.58 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Turaidas ielā 19" atzīšanu par spēku zaudējušu
536. lēmums 12.09.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas – zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 49A nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
537. lēmums 12.09.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 44 apstiprināšanu
538. lēmums 12.09.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35 apstiprināšanu
539. lēmums 12.09.13 - Par valsts dzīvokļa īpašuma Nr.16 Tirzas ielā 44, Jūrmalā pārņemšanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā
540. lēmums 12.09.13 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Dzintaru prospektā 16 k-2, Jūrmalā, pirkumu
541. lēmums 12.09.13 - Par nekustamā īpašuma Dzirnavu ielā 19-601, Jūrmalā, atsavināšanu
542. lēmums 12.09.13 - Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar pirmsskolas izglītības iestādi "Katrīna"
543. lēmums 12.09.13 Sākotnējā redakcija Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu
543. lēmums 12.09.13 Spēkā esošā redakcija Par dzīvokļa īpašuma Krasta ielā 13-3, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu
544. lēmums 12.09.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 "Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā"
545. lēmums 19.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008. gada 18. septembra lēmumā Nr.811 "Par projekta "Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība" II kārtas realizāciju"
546. lēmums 26.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
547. lēmums 26.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 ,,Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
548. lēmums 26.09.13 - Par dalību Eiropas Savienības programmas "Jaunatne darbībā" projektu finansēšanas konkursā
549. lēmums 26.09.13 - Par dalību Eiropas Savienības programmas "Jaunatne darbībā" projektu finansēšanas konkursā
550. lēmums 26.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.196 "Par Lielupes ostas pārvaldes valdi"
551. lēmums 26.09.13 Nav spēkā Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
551. lēmums 26.09.13 Nav spēkā Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
552. lēmums 26.09.13 - Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam galīgās redakcijas un tās Stratēģiskas ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata apstiprināšanu
553. lēmums 26.09.13 - Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Auzu ielā 1, kadastra numurs 1300 023 0401
554. lēmums 26.09.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 108
555. lēmums 26.09.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Sesavas ielā 4
556. lēmums 26.09.13 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 008 3303 Jūrmalā, Edinburgas prospektā 63
557. lēmums 26.09.13 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 005 0503 Jūrmalā, Lielais prospekts 9
558. lēmums 26.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 28.jūnija lēmumā Nr.352 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 1104 014 Jūrmalā, Juglas ielā 2/4"
559. lēmums 26.09.13 - Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Prīmulu ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
560. lēmums 26.09.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Bulduru prospektā 71, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
561. lēmums 26.09.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ezeru ielā 23, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
562. lēmums 26.09.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oskara Kalpaka prospektā 15, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
563. lēmums 26.09.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Piekrastes ielā 38, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
564. lēmums 26.09.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintaru prospektā 19A apstiprināšanu
565. lēmums 26.09.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 151 apstiprināšanu
566. lēmums 26.09.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Sporta ielā 1/3 apstiprināšanu
567. lēmums 26.09.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Zigfrīda Meierovica prospektā 5 apstiprināšanu
568. lēmums 26.09.13 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu
569. lēmums 26.09.13 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības ēku (būvju) nekustamā īpašuma Atbalss ielā 3/5 k-1, Jūrmalā, otrās izsoles rīkošanu
570. lēmums 26.09.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Jaunā ielā 60A daļu nomas līgumu noslēgšanu ar R.J., J.P., A.K., I.Ž.
571. lēmums 17.10.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām"
572. lēmums 17.10.13 - Par ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei "Taurenītis" Jūrmalā finansēšanu.
573. lēmums 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510 "Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju"
574. lēmums 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
575. lēmums 17.10.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
576. lēmums 17.10.13 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem
577. lēmums 17.10.13 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem
577. lēmums 17.10.13 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem
578. lēmums 17.10.13 - Par sadarbības līguma noslēgšanu
579. lēmums 17.10.13 - Par atsevišķu kapitālsabiedrību izvērtēšanu, kurās kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība
580. lēmums 17.10.13 - Par dalību ERAF projektu konkursā 2.3.1.1.1. apakšaktivitātē "Ārējo tirgu apgūšana - ārējais mārketings"
581. lēmums 17.10.13 - Par 2012.gada ERAF projekta "Jūrmalas un Latvijas kūrortpilsētu dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs un gadatirgos", Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/11/32/011, līguma Nr.L-ĀTA-12-0824, noslēgumu
582. lēmums 17.10.13 - Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu.
583. lēmums 17.10.13 - Par dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai
584. lēmums 17.10.13 - Par vidi degradējošām būvēm Slokas ielā 64, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 010 3409 007, 1300 010 3409 011, 1300 010 3409 013, 1300 010 3409 014, 1300 010 3409 015, 1300 010 3409 022, 1300 010 3409 023, 1300 010 3409 024
585. lēmums 17.10.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr. 91 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 8206 Jūrmalā, Nomales ielā 11"
586. lēmums 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra lēmumā Nr.761 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Upmalas ielā 2 (zemes kadastra apzīmējumu 1300 005 0301)"
587. lēmums 17.10.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Bulduru prospektā 55 k.2
588. lēmums 17.10.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 23
589. lēmums 17.10.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Vāveru ielā 5
590. lēmums 17.10.13 - Par atteikumu uzsākt zemes ierīcības projekta izstrādi zemes vienībai Aglonas ielā 2, Jūrmalā
591. lēmums 17.10.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām Sūnu ielā 23, Jūrmalā Vasaras ielā 47, Jūrmalā
592. lēmums 17.10.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Ventspils šosejā 13A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
593. lēmums 17.10.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 22.februāra lēmuma Nr.172 "Par zemesgabala sadales apstiprināšanu Jūrmalā, Sūnu ielā 26 un adreses piešķiršanu" atzīšanu par spēku zaudējušu
594. lēmums 17.10.13 - Par zemes vienības sadales apstiprināšanu Valtera prospektā 18, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
595. lēmums 17.10.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Ventspils šosejā 26 un piegulošai Vēsmas ielas 7616 teritorijai
596. lēmums 17.10.13 - Par detālplānojuma grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Iecavas ielā 2
597. lēmums 17.10.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmuma Nr.33 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38" atzīšanu par spēku zaudējušu
598. lēmums 17.10.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Dzintari 8917 apstiprināšanu
599. lēmums 17.10.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 93 apstiprināšanu
600. lēmums 17.10.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Pils ielā 5 apstiprināšanu
601. lēmums 17.10.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabaliem Jūrmalā, Slokas ielā 49A un Dubulti 3520 detalizēti izstrādātās daļas zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 49A apstiprināšanu
602. lēmums 17.10.13 - Par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Jaunķemeru ceļš 2
603. lēmums 17.10.13 - Par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Oskara Kalpaka prospektā 12/14
604. lēmums 17.10.13 - Par atteikumu apstiprināt detālplānojuma projektu zemesgabalam Jūrmalā, Krišjāņa Valdemāra ielā 16
605. lēmums 17.10.13 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, atsavināšanu
605. lēmums 17.10.13 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Edinburgas prospektā 33, Jūrmalā, atsavināšanu
606. lēmums 17.10.13 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Dzintari 2012, Jūrmalā, pirkumu
607. lēmums 17.10.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 58C daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
608. lēmums 17.10.13 Nav spēkā Par zemesgabala Jūrmalā, Varoņu ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"
609. lēmums 17.10.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.722 "Par zemesgabala Jūrmalā, Jaundubulti 3401 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens""
610. lēmums 17.10.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.720 "Par zemesgabala Jūrmalā, Druvciems 0101 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens""
611. lēmums 17.10.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.719 "Par zemesgabala Jūrmalā, "Dubulti 3601" daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens""
612. lēmums 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.725 "Par zemesgabala Jūrmalā, Pumpuri 3301 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens""
613. lēmums 17.10.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Drosmes ielā 5 daļas nomas līguma noslēgšanu ar S.M.
614. lēmums 17.10.13 - Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, "Dubulti 2008" daļas īres līguma noslēgšanu ar J.R.
615. lēmums 17.10.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, "Oļģerta iela 2112" daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.R.
616. lēmums 17.10.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, "Puķu iela 0032" daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Millennium Investments"
617. lēmums 17.10.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Dzintari 1005 nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Cinevilla"
618. lēmums 17.10.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 21.februāra lēmumā Nr.113 "Par zemesgabala Jūrmalā, Leona Paegles ielā 38 nomas līguma noslēgšanu ar A.T."
619. lēmums 17.10.13 Sākotnējā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 daļas nodošanu pašvaldības īpašumā
619. lēmums 17.10.13 Spēkā esošā redakcija Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 28 daļas nodošanu pašvaldības īpašumā
620. lēmums 17.10.13 - Par 2008.gada 9.septembra nekustamā īpašuma nomas līguma Nr.1.1-16.3.2/1012 saistību izbeigšanu
621. lēmums 07.11.13 Sākotnējā redakcija Par Dzīvokļu komisiju
621. lēmums 07.11.13 Spēkā esošā redakcija Par Dzīvokļu komisiju
622. lēmums 07.11.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510 "Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju"
623. lēmums 07.11.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
624. lēmums 07.11.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta lēmumā Nr.116 "Par dalības maksām un maksas pakalpojumiem Jūrmalas Mākslas skolā"
625. lēmums 07.11.13 - Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu
626. lēmums 07.11.13 - Par dalību Eiropas Savienības programmas Intelligent Energy – Europe projektā "EURONET 50/50"
627. lēmums 07.11.13 - Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā "Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā"
628. lēmums 07.11.13 - Par vidi degradējošām būvēm Sloka 7118, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 021 7118 001, 1300 021 7118 002, 1300 021 7118 003, 1300 021 7118 004
629. lēmums 07.11.13 - Par vidi degradējošām būvēm Sloka 7131, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 021 7131 001, 1300 021 7131 002
630. lēmums 07.11.13 - Par vidi degradējošām būvēm Emīla Dārziņa ielā 15, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 026 4904 001, 1300 026 4904 002, 1300 026 4904 003, 1300 026 4904 004, 1300 026 4904 005
631. lēmums 07.11.13 - Par vidi degradējošu būvi Ceriņu ielā 3, Jūrmalā kadastra apzīmējums 1300 010 1401 001
632. lēmums 07.11.13 - Par vidi degradējošo būvi Viktorijas ielā 27, Jūrmalā kadastra apzīmējums 1300 009 4804 001
633. lēmums 07.11.13 - Par vidi degradējošo būvi Katedrāles ielā 7, Jūrmalā kadastra apzīmējums 1300 026 4809 001
634. lēmums 07.11.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Dzintaru prospektā 16 k.2
635. lēmums 07.11.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Kāpu ielā 99
636. lēmums 07.11.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Ķeguma ielā 7
637. lēmums 07.11.13 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 7005 Jūrmalā, Jasmīnu ielā 18
638. lēmums 07.11.13 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 010 2002 Jūrmalā, Slokas ielā 7
639. lēmums 07.11.13 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 004 7515 Jūrmalā, Stabu ielā 11
640. lēmums 07.11.13 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 7205 Jūrmalā, Stendes ielā 9A
641. lēmums 07.11.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 01.oktobra lēmumā Nr.731 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Jūrmalā, Kāpu ielā 61"
642. lēmums 07.11.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.220 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6615 Jūrmalā, Rīgas ielā 12"
643. lēmums 07.11.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.393 "Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 009 6321 Jūrmalā, Rīgas ielā 21"
644. lēmums 07.11.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra lēmumā Nr.45 "Par iespēju turpināt būvniecību Jūrmalā, Slokas ielā 7"
645. lēmums 07.11.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 13.jūlija lēmumā Nr.641 "Par būvju Jūrmalā Baltās kāpas ielā 12, (kadastra Nr.1300 001 1405) sakārtošanas uzsākšanu atbilstoši būvniecību reglamentējošo aktu noteiktajai kārtībai"
646. lēmums 07.11.13 - Par zemes vienību apvienošanu nekustamā īpašumā Jūrmalas apvedceļa posmā no Bražciema līdz Bažciemam, Jūrmalā.
647. lēmums 07.11.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dagdas ielā 2, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
648. lēmums 07.11.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Dāvja ielā 61, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
649. lēmums 07.11.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Upes ielā 54, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
650. lēmums 07.11.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kauguri 1602 (Nometņu ielā 21)
651. lēmums 07.11.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, 36.līnijā 1202
652. lēmums 07.11.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Talsu šosejā 39
653. lēmums 07.11.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Vārnukrogs 2005
654. lēmums 07.11.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2006.gada 3.maija lēmuma Nr.412 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 64/68" atzīšanu par spēku zaudējušu
655. lēmums 07.11.13 Sākotnējā redakcija Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par "Slokas darījumu parka" detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7
655. lēmums 07.11.13 Spēkā esošā redakcija Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par "Slokas darījumu parka" detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7
656. lēmums 07.11.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Jūras ielā 35 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
657. lēmums 07.11.13 - Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Rotas ielā 5 nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
658. lēmums 07.11.13 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma Kalsnavas ielā 1, Jūrmalā, izsoles atzīšanu par nenotikušu
659. lēmums 07.11.13 - Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Bražciems 0702, Jūrmalā, nodošanu atsavināšanai
660. lēmums 07.11.13 - Par grozījumiem un papildinājumiem 2010.gada 8.jūnija Pirkuma līgumā Nr.1.1-16.1/530
661. lēmums 07.11.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Meža prospektā 101 nomāšanu no K.V.G.
662. lēmums 07.11.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 2A daļas nomas līguma noslēgšanu ar M.S.
663. lēmums 07.11.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Smilšu ielā 12 daļas nomas līguma noslēgšanu ar L.D.
664. lēmums 28.11.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.510 "Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju"
665. lēmums 28.11.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
666. lēmums 28.11.13 - Par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas Kultūras centra darbiniekiem
667. lēmums 28.11.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.513 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu ēkas lit.002 rekonstrukcijai par Mākslas skolu Strēlnieku prospektā 30 un Jāņa Poruka prospekta izbūvei posmā no Friča Brīvzemnieka ielas līdz sporta zālei "Taurenītis" Jūrmalā"
668. lēmums 28.11.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju – muzejs, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā"
669. lēmums 28.11.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā"
670. lēmums 28.11.13 - Par dzīvokļu jautājumiem
671. lēmums 28.11.13 - Par priekšfinansējuma piešķiršanu projektam "Grupu dzīvokļa pakalpojuma izveide un nodrošināšana Jūrmalā"
672. lēmums 28.11.13 - Par debitoru parādu norakstīšanu
673. lēmums 28.11.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 19.jūlija lēmumā Nr.385 "Par Jūrmalas Uzņēmēju konsultatīvo padomi"
674. lēmums 28.11.13 - Par dalību "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana" neliela apjoma grantu shēmas "Kultūras mantojuma saglabāšana" atklātā konkursā
675. lēmums 28.11.13 - Par vidi degradējošu būvi Bulduru prospektā 136, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 5007 001
676. lēmums 28.11.13 - Par vidi degradējošu būvi Edinburgas prospektā 23, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 2502 001
677. lēmums 28.11.13 - Par vidi degradējošām būvēm Dzirnavu ielā 100, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 022 0702 001, 1300 022 0702 002, 1300 022 0702 003, 1300 022 0702 004, 1300 022 0702 005, 1300 022 0702 007, 1300 022 0702 009, 1300 022 0702 013, 1300 022 0702 014, 1300 022 0702 018, 1300 022 0702 019, 1300 022 0702 020
678. lēmums 28.11.13 - Par vidi degradējošo būvi Krāslavas ielā 3, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 3002 001
679. lēmums 28.11.13 - Par vidi degradējošu būvi Meža prospektā 73, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 004 4205 001
680. lēmums 28.11.13 - Par vidi degradējošu būvi Saules ielā 10, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 008 4304 001
681. lēmums 28.11.13 - Par vidi degradējošām būvēm Slokas ielā 58, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 010 3407 001, 1300 010 3407 002, 1300 010 3407 003, 1300 010 3407 004, 1300 010 3407 005, 1300 010 3407 006, 1300 010 3407 007, 1300 010 3407 008
682. lēmums 28.11.13 Nav spēkā Par vidi degradējošām būvēm Strēlnieku prospektā 64, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 012 2903 004, 1300 012 2903 005, 1300 012 2903 010
683. lēmums 28.11.13 - Par vidi degradējošo būvi Zigfrīda Meierovica prospektā 34, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2415 002
684. lēmums 28.11.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 3.decembra lēmumā Nr.945 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem"
685. lēmums 28.11.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumā Nr.1040 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem"
686. lēmums 28.11.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Slokas ielā 61
687. lēmums 28.11.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 21.augusta lēmumā Nr.757 "Par iespēju turpināt būvniecību zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 007 6405 Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 4-1"
688. lēmums 28.11.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.726 "Par zemesgabala Jūrmalā, Sēravotu iela 6217 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens""
689. lēmums 28.11.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra lēmuma Nr.608 "Par zemesgabala Jūrmalā, Varoņu ielā 11 daļas nomas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas ūdens"" atzīšanu par spēku zaudējušu
690. lēmums 28.11.13 - Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Dzirnavu ielā 5 nomu
691. lēmums 28.11.13 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas televīzijas sabiedrība" kapitāla daļu izsoles noteikumu apstiprināšanu
692. lēmums 28.11.13 - Par dzīvojamo māju Jūrmalā, Turaidas ielā 41 liters Nr.1, 2, 3, 4 pārvaldīšanas tiesību nodošanu
693. lēmums 28.11.13 - Par zemesgabala Jūrmalā, Talsu šosejā 39 daļas iegūšanu pašvaldības īpašumā
694. lēmums 28.11.13 - Par atteikumu izsniegt atļauju spēļu zāles atvēršanai Talsu šosejā 60, Jūrmalā
695. lēmums 28.11.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmumā Nr.799 "Par pašvaldības nekustamo īpašumu nodošanu apsaimniekošanā"
696. lēmums 03.12.13 - Par pašvaldības dalību izsolēs
697. lēmums 06.12.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 20.jūnija lēmumā Nr.390 "Par pastāvīgajām deputātu komitejām"
698. lēmums 12.12.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.621 "Par Dzīvokļu komisiju"
699. lēmums 12.12.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 13.augusta lēmumā Nr.655 "Par privatizācijas komisiju"
700. lēmums 12.12.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 21.oktobra lēmumā Nr.730 "Par pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību"
701. lēmums 12.12.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 5.augusta lēmumā Nr.568 "Par nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisiju"
702. lēmums 12.12.13 - Par sadarbības līguma noslēgšanu
703. lēmums 12.12.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra lēmumā Nr.551 "Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi"
704. lēmums 12.12.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
705. lēmums 12.12.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
706. lēmums 12.12.13 - Par Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas ēdināšanas pakalpojumu maksas apmēru izglītojamiem no piecu gadu vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai
707. lēmums 12.12.13 - Par atzinības izteikšanu pludmales volejbolistam A.S. un viņa trenerim G.S.
708. lēmums 12.12.13 - Par atzinības izteikšanu BMX riteņbraucējam G.O.
709. lēmums 12.12.13 - Par Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta "Jūrmalas kūrortpilsētas dalība ārvalstu starptautiskajās tūrisma izstādēs, gadatirgos un konferencēs – 2014" īstenošanu
710. lēmums 12.12.13 - Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē
711. lēmums 12.12.13 - Par dzīvojamās mājas Vecais ceļš 11, Jūrmalā, atzīšanu par cietušu stihiskā nelaimē
712. lēmums 12.12.13 - Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai Jūrmalā, Krišjāņa Barona ielā 27 un Krišjāņa Barona ielā 27a
713. lēmums 12.12.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Babītes ielā 19
714. lēmums 12.12.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Kapteiņa Zolta ielā 132
715. lēmums 12.12.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 24.aprīļa lēmuma Nr.377 "Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 6" atzīšanu par spēku zaudējušu
716. lēmums 12.12.13 - Par detālplānojuma projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Mellužu prospektā 6
717. lēmums 12.12.13 - Par detālplānojuma Jūrmalā, Bulduri 1001 grozījumu projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduri 1607
718. lēmums 12.12.13 - Par darba uzdevuma precizēšanu detālplānojumam Jūrmalā, Kāpu ielā 137 un detālplānojuma atkārtotu nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
719. lēmums 12.12.13 Sākotnējā redakcija Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.655 "Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par "Slokas darījumu parka" detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7"
719. lēmums 12.12.13 Spēkā esošā redakcija Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.655 "Par koģenerācijas stacijas būvniecības ieceri Jūrmalā, Meistaru ielā 7 un par "Slokas darījumu parka" detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Meistaru ielā 7"
720. lēmums 12.12.13 Sākotnējā redakcija Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
720. lēmums 12.12.13 Spēkā esošā redakcija Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 8, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
721. lēmums 12.12.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Caunu ielā 8A, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
722. lēmums 12.12.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Medņu ielā 76, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
723. lēmums 12.12.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Siguldas ielā 7, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
724. lēmums 12.12.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Vidus prospektā 12, Jūrmalā un adreses piešķiršanu
725. lēmums 12.12.13 - Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībāmLāču ielā 6, Jūrmalā Stirnu ielā 13, Jūrmalā
726. lēmums 12.12.13 - Par zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībāmZīlīšu ielā 4, Jūrmalā Skultes ielā 3, Jūrmalā
727. lēmums 12.12.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11.jūnija lēmuma Nr.442 "Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem saistībā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 11. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.47 "Par topogrāfiskās informācijas aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna, tai skaitā izpildshēmu un aizsargjoslu uzturēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā" atzīšanu par spēku zaudējušu
728. lēmums 12.12.13 - Par zemesgabala daļas Jūrmalā, Rēzeknes pulka ielā 28 nomāšanu no E.F.G.
729. lēmums 12.12.13 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības zemes gabala (zemes starpgabala) Bražciems 1309, Jūrmalā, atsavināšanu
730. lēmums 12.12.13 - Par apbūvēta zemes gabala Bražciems 0702, Jūrmalā pirkumu
731. lēmums 12.12.13 - Par atļauju organizēt totalizatoru un derības Jomas ielā 78, Jūrmalā
732. lēmums 27.12.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra lēmumā Nr.675 "Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu"
733. lēmums 27.12.13 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas investīciju plānu 2014.-2016.gadam
734. lēmums 27.12.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.423 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Aspazijas mājas Nr.002 restaurācijai un ēkas Nr.001 rekonstrukcijai, saglabājot funkciju – muzejs, Zigfrīda Meierovica prospektā 18/20, Jūrmalā"
735. lēmums 27.12.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.421 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā"
736. lēmums 27.12.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta lēmumā Nr.422 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā"
737. lēmums 27.12.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa lēmumā Nr.199 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra palielināšanu Mācību korpusa lit.002 rekonstrukcijai Dūņu ceļā 2, Jūrmalā"
738. lēmums 27.12.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.14 "Par dalību aktīvās nodarbinātības pasākumā "Algotie pagaidu sabiedriskie darbi""
739. lēmums 27.12.13 - Par debitoru parādu norakstīšanu
740. lēmums 27.12.13 - Par debitoru parādu norakstīšanu
741. lēmums 27.12.13 - Par debitoru parādu norakstīšanu
742. lēmums 27.12.13 Sākotnējā redakcija Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
742. lēmums 27.12.13 - Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
743. lēmums 27.12.13 Sākotnējā redakcija Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
743. lēmums 27.12.13 Spēkā esošā redakcija Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
744. lēmums 27.12.13 - Par vidi degradējošu būvi 4.līnijā 13, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 4202 001
745. lēmums 27.12.13 Nav spēkā Par vidi degradējošām būvēm Bulduru prospektā 131 un 131 k-1, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 2703 001, 1300 004 2704 001
746. lēmums 27.12.13 - Par vidi degradējošām būvēm Oskara Kalpaka prospektā 24, Jūrmalā, kadastra apzīmējumi 1300 004 6603 001 un 1300 004 6603 002
747. lēmums 27.12.13 - Par vidi degradējošo būvi Zigfrīda Meierovica prospektā 36, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 010 2416 001
748. lēmums 27.12.13 - Par vidi degradējošu būvi Vidus prospektā 22, Jūrmalā, kadastra apzīmējums 1300 007 3201 002
749. lēmums 27.12.13 - Par tiesas spriedumu izpildi un zemesgabalu ieskaitīšanu līdzvērtīgas zemes kompensācijas fondā
750. lēmums 27.12.13 - Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 014 3102 Mežsargu ielā 13, Jūrmalā.
751. lēmums 27.12.13 - Par detālplānojuma grozījumu projekta zemesgabalam Jūrmalā, Kāpu ielā 135 apstiprināšanu
752. lēmums 27.12.13 - Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu atļaujas izsniegšanai

Rezultāti atgriezti 1.2812 sekundēs.