Saistošie noteikumi (62) - 2013. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
24. saistošie noteikumi 20.06.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
25. saistošie noteikumi 04.07.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.54 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"
26. saistošie noteikumi 04.07.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 "Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi"
27. saistošie noteikumi 25.07.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu"
28. saistošie noteikumi 25.07.13 Sākotnējā redakcija Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
28. saistošie noteikumi 25.07.13 Spēkā esošā redakcija Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
29. saistošie noteikumi 25.07.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs"
30. saistošie noteikumi 08.08.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs"
31. saistošie noteikumi 08.08.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu"
32. saistošie noteikumi 22.08.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta saistošo noteikumu Nr.12 "Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome veic pašvaldības finansu resursu termiņa noguldījumus" atcelšanu
33. saistošie noteikumi 22.08.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu"
34. saistošie noteikumi 22.08.13 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
35. saistošie noteikumi 12.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
36. saistošie noteikumi 12.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
37. saistošie noteikumi 12.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu"
38. saistošie noteikumi 26.09.13 Sākotnējā redakcija Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem
38. saistošie noteikumi 26.09.13 Spēkā esošā redakcija Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem
39. saistošie noteikumi 26.09.13 - Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā
40. saistošie noteikumi 26.09.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību"
41. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu"
42. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 "Par speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšanu regulāro pasažieru pārvadājumu ar autobusiem un pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem veikšanai Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā"
43. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija saistošajos noteikumos Nr.20 "Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā"
44. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 9.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 "Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, attiecībā uz dzīvojamo telpu remontu"
45. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.78 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem"
46. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.79 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu politiski represētajām personām"
47. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.9 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu aizbildnim"
48. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.12 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim"
49. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 "Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei"
50. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā"
51. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.14 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu jaundzimušo aprūpei"
52. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr.28 "Par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas autobusu maršrutu tīkla maršrutos"
53. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.18 "Par pašvaldības nodevu par ielu tirdzniecību un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās Jūrmalā"

54. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošajos noteikumos Nr.46 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība"
55. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 18.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.15 "Kārtība, kādā piešķir Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējumu kultūras pieminekļu saglabāšanai"
56. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 10.augusta saistošajos noteikumos Nr.13 "Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu "
57. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 "Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā"
58. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 12.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku"
59. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlijā saistošajos noteikumos Nr.20 "Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi"
60. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 30.augusta saistošajos noteikumos Nr.33 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pašvaldības izglītības iestādēs"
61. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 8.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 "Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs"
62. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"
63. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu garā slimo rīcības nespējīgo personu aizgādnim"
64. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā"
65. saistošie noteikumi 17.10.13 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.40 "Par īpašumiem, atzīstot ģimeni vai atsevišķi dzīvojošu personu par trūcīgu vai maznodrošinātu Jūrmalas pašvaldībā"
66. saistošie noteikumi 17.10.13 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību
66. saistošie noteikumi 17.10.13 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību
67. saistošie noteikumi 17.10.13 Sākotnējā redakcija Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā
67. saistošie noteikumi 17.10.13 Spēkā esošā redakcija Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā
68. saistošie noteikumi 17.10.13 Nav stājies spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 "Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi"
69. saistošie noteikumi 17.10.13 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 22.augusta saistošo noteikumu Nr.34 "Par Jūrmalas pilsētas atpūtnieku un tūristu uzņemšanas nodevu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā" atzīšanu par spēku zaudējušiem
70. saistošie noteikumi 17.10.13 Nav spēkā Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi pie privātā pakalpojumu sniedzēja
70. saistošie noteikumi 17.10.13 Nav spēkā Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi pie privātā pakalpojumu sniedzēja
71. saistošie noteikumi 17.10.13 Nav spēkā Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.70 "Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas dome līdzfinansē bērna pirmsskolas izglītības programmas apguvi pie privātā pakalpojumu sniedzēja"
72. saistošie noteikumi 17.10.13 Nav stājies spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11.februāra saistošajos noteikumus Nr.11 "Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā"
73. saistošie noteikumi 17.10.13 Sākotnējā redakcija Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā
73. saistošie noteikumi 17.10.13 Spēkā esošā redakcija Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā
74. saistošie noteikumi 28.11.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā"
75. saistošie noteikumi 28.11.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.50 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada budžeta apstiprināšanu
76. saistošie noteikumi 12.12.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.20 "Par pašvaldības nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā "
77. saistošie noteikumi 27.12.13 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014. gada budžeta apstiprināšanu
78. saistošie noteikumi 27.12.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību"
79. saistošie noteikumi 27.12.13 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 "Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā"

Rezultāti atgriezti 0.2812 sekundēs.