Nolikumi (35) - 2014. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. nolikums 16.01.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 28.aprīļa nolikumā Nr.30 "Dzīvokļu komisijas nolikums"
2. nolikums 30.01.14 Nav spēkā Kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums
3. nolikums 30.01.14 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes veselības veicināšanas un veselības aprūpes pieejamības palielināšanas projektu vērtēšanas nolikums
4. nolikums 30.01.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 "Īpašumu pārvaldes nolikums"
5. nolikums 30.01.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 "Attīstības pārvaldes nolikums"
6. nolikums 20.02.14 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.8 ,,Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Austras koks" nolikums"
7. nolikums 20.02.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 31.janvāra nolikumā Nr.15 "Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums"
8. nolikums 13.03.14 Sākotnējā redakcija Labklājības pārvaldes nolikums
8. nolikums 13.03.14 Spēkā esošā redakcija Labklājības pārvaldes nolikums
9. nolikums 13.03.14 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes sabiedrības integrācijas projektu līdzfinansēšanas konkursa nolikums
10. nolikums 13.03.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.oktobra nolikumā Nr.26 "Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra nolikums"
11. nolikums 10.04.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 "Attīstības pārvaldes nolikums"
12. nolikums 10.04.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17 "Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums"
13. nolikums 12.06.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.33 "Jūrmalas pilsētas domes bērnu tiesību aizsardzības komisijas nolikums"
14. nolikums 10.07.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2011.gada 15.decembra nolikumā Nr.21 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums"
15. nolikums 07.08.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 "Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums"
16. nolikums 07.08.14 - Jūrmalas pilsētas domes Personāla nodaļas nolikums
17. nolikums 07.08.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 "Labklājības pārvaldes nolikums"
18. nolikums 04.09.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 22.maija nolikumā Nr.20 "Jūrmalas pašvaldības Civilās aizsardzības komisijas nolikums"
19. nolikums 09.10.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs"
20. nolikums 09.10.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 "Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums"
21. nolikums 09.10.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17 "Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums"
22. nolikums 09.10.14 Sākotnējā redakcija Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums
22. nolikums 09.10.14 Spēkā esošā redakcija Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums
23. nolikums 18.12.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 "Attīstības pārvaldes nolikums"
24. nolikums 18.12.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.19 "Jūrmalas domes Administratīvi juridiskās pārvaldes nolikums"
25. nolikums 18.12.14 - Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldes nolikums
26. nolikums 18.12.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.20 "Mārketinga, sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru pārvaldes nolikums"
27. nolikums 18.12.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.17 "Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums"
28. nolikums 18.12.14 Sākotnējā redakcija Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums
28. nolikums 18.12.14 Spēkā esošā redakcija Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums
29. nolikums 18.12.14 Sākotnējā redakcija Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums
29. nolikums 18.12.14 Spēkā esošā redakcija Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums
30. nolikums 18.12.14 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iedzīvotāju iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums
31. nolikums 18.12.14 Nav spēkā Projektu konkursa "Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā 2015.gadā" līdzfinansēšanas nolikums

Rezultāti atgriezti 0.3281 sekundēs.