Saistošie noteikumi (41) - 2014. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. saistošie noteikumi 16.01.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību"
2. saistošie noteikumi 16.01.14 Nav stājies spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 25.februāra saistošajos noteikumos Nr.13 "Jūrmalas pilsētas pludmales apsaimniekošanas, higiēnas un peldvietu ierīkošanas noteikumi"
3. saistošie noteikumi 16.01.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.51 "Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā"
4. saistošie noteikumi 20.02.14 Sākotnējā redakcija Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē
4. saistošie noteikumi 20.02.14 Spēkā esošā redakcija Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē
5. saistošie noteikumi 20.02.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 19.augusta saistošajos noteikumos Nr.54 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas"
6. saistošie noteikumi 25.03.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu"
7. saistošie noteikumi 10.04.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"

8. saistošie noteikumi 15.05.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu"
9. saistošie noteikumi 12.06.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu"
10. saistošie noteikumi 12.06.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 5.marta saistošo noteikumu Nr.1 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem
11. saistošie noteikumi 12.06.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 7.oktobra saistošo noteikumu Nr.7 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2000.gadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem
12. saistošie noteikumi 12.06.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.4 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas maksas maksātājiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem
13. saistošie noteikumi 12.06.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 8.februāra saistošo noteikumu Nr.1 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2001.gadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem
14. saistošie noteikumi 12.06.14 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 5.februāra saistošo noteikumu Nr.2 "Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2003.gadā" atzīšanu par spēku zaudējušiem
15. saistošie noteikumi 12.06.14 - Par Jūrmalas pilsētas pludmales un peldvietu izmantošanu
16. saistošie noteikumi 12.06.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.73 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
17. saistošie noteikumi 10.07.14 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
18. saistošie noteikumi 10.07.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu"
19. saistošie noteikumi 10.07.14 Sākotnējā redakcija Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs
19. saistošie noteikumi 10.07.14 Spēkā esošā redakcija Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs
20. saistošie noteikumi 10.07.14 Nav stājies spēkā Jūrmalas pilsētas teritorijas namīpašumu uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi
21. saistošie noteikumi 07.08.14 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
22. saistošie noteikumi 07.08.14 - Par pašvaldībai piederošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju (tās daļu) un pašvaldībai piekritīgo vai piederošo zemi, uz kuras šī māja atrodas nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību
23. saistošie noteikumi 07.08.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu"
24. saistošie noteikumi 04.09.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu"
25. saistošie noteikumi 04.09.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.19 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs"
26. saistošie noteikumi 04.09.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 20.maija saistošajos noteikumos Nr.28 "Par kārtību, kādā saskaņojama alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecība novietnēs"
27. saistošie noteikumi 04.09.14 Sākotnējā redakcija Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi
27. saistošie noteikumi 04.09.14 Spēkā esošā redakcija Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi
28. saistošie noteikumi 09.10.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
29. saistošie noteikumi 09.10.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību"
30. saistošie noteikumi 09.10.14 Nav spēkā Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs
31. saistošie noteikumi 13.11.14 - Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā"
32. saistošie noteikumi 13.11.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu"
33. saistošie noteikumi 13.11.14 - Par ielu nosaukuma plākšņu, ēku un telpu grupu numura zīmju, norāžu uz pilsētas publiskās infrastruktūras un tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Jūrmalas pilsētā
34. saistošie noteikumi 02.12.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra saistošajos noteikumos Nr.77 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada budžeta apstiprināšanu"
35. saistošie noteikumi 18.12.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
36. saistošie noteikumi 18.12.14 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību"
37. saistošie noteikumi 18.12.14 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu
38. saistošie noteikumi 18.12.14 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības pabalsta piešķiršanu personām ar izcilu mūža ieguldījumu Jūrmalas pilsētas attīstībā

Rezultāti atgriezti 0.3438 sekundēs.