Nolikumi (61) - 2015. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. nolikums 22.01.15 - Izglītības pārvaldes nolikums
2. nolikums 22.01.15 - Sporta pārvaldes nolikums
3. nolikums 19.02.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikumā Nr.2 "Jūrmalas sporta centra nolikums"
4. nolikums 19.02.15 Sākotnējā redakcija Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums
4. nolikums 19.02.15 Spēkā esošā redakcija Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums
5. nolikums 19.02.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.18 "Īpašumu pārvaldes nolikums"
6. nolikums 19.02.15 Sākotnējā redakcija Sākumskolas "Taurenītis" nolikums
6. nolikums 19.02.15 Spēkā esošā redakcija Sākumskolas "Taurenītis" nolikums
7. nolikums 19.02.15 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 "Jūrmalas pilsētas sākumskolas "Ābelīte" nolikums"
8. nolikums 19.02.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.15 "Jūrmalas pilsētas Ķemeru vidusskolas nolikums"
9. nolikums 19.02.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.13 "Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolas nolikums"
10. nolikums 19.02.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.11 "Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums "
11. nolikums 19.02.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.10 "Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskolas nolikums"
12. nolikums 19.02.15 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.16 "Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums"
13. nolikums 19.02.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 8.decembra nolikumā Nr.19 "Vaivaru pamatskolas nolikums"
14. nolikums 19.02.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.12 "Pumpuru vidusskolas nolikums"
15. nolikums 19.02.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.novembra nolikumā Nr.72 "Majoru vidusskolas nolikums"
16. nolikums 19.02.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikumā Nr.4 "Jūrmalas sākumskolas "Atvase" nolikums"
17. nolikums 19.02.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 8.maija nolikumā Nr.19 "Jūrmalas Valsts ģimnāzijas nolikums"
18. nolikums 19.02.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2008.gada 27.novembra nolikumā Nr.25 "Jūrmalas Alternatīvās skolas nolikums"
19. nolikums 19.02.15 - Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums
20. nolikums 19.02.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra nolikumā Nr.20 "Jūrmalas pilsētas jauniešu domes nolikums"
21. nolikums 05.03.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija nolikumā Nr. 7 "Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā"
22. nolikums 05.03.15 - Pilsētsaimniecības pārvaldes nolikums
23. nolikums 05.03.15 - Iepirkumu biroja nolikums
24. nolikums 05.03.15 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februārā nolikumā Nr.4 "Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums"
25. nolikums 26.03.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.21 "Attīstības pārvaldes nolikums"
26. nolikums 26.03.15 - Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas nolikums
27. nolikums 07.05.15 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februārā nolikumā Nr.6 "Sākumskolas "Taurenītis" nolikums"
28. nolikums 07.05.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februārā nolikumā Nr.4 "Jūrmalas Sporta servisa centra nolikums"
29. nolikums 07.05.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 13.marta nolikumā Nr.8 "Labklājības pārvaldes nolikums"
30. nolikums 11.06.15 - Jūrmalas Mūzikas vidusskolas nolikums
31. nolikums 09.07.15 - Jūrmalas Sporta skolas nolikums
32. nolikums 09.07.15 - Jūrmalas ostas pārvaldes nolikums
33. nolikums 30.07.15 - Jūrmalas pilsētas domes Simbolikas komisijas nolikums
34. nolikums 30.07.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.marta nolikumā Nr.6 "Jūrmalas Mākslas skolas nolikums"
35. nolikums 17.09.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums"
36. nolikums 17.09.15 - Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 9.oktobra nolikumā Nr.22 "Mantas novērtēšanas un izsoļu komisijas nolikums"
37. nolikums 28.09.15 Sākotnējā redakcija Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums
37. nolikums 28.09.15 Spēkā esošā redakcija Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums
38. nolikums 15.10.15 - Jūrmalas pilsētas domes Apbalvojumu piešķiršanas komisijas nolikums
39. nolikums 15.10.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.5 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" nolikums"
40. nolikums 15.10.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.10 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" nolikums"
41. nolikums 15.10.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28.janvāra nolikumā Nr.11 "Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Katrīna" nolikums"
42. nolikums 12.11.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 28.septembra nolikumā Nr.37 "Jūrmalas pilsētas domes apbalvojumu nolikums"
43. nolikums 12.11.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums"
44. nolikums 12.11.15 Sākotnējā redakcija Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums
44. nolikums 12.11.15 Spēkā esošā redakcija Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums
45. nolikums 12.11.15 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikumā Nr.7 "Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs"
46. nolikums 12.11.15 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 16.maija nolikumā Nr.7 "Par līdzekļu piešķiršanu sportam Jūrmalas pilsētā"
47. nolikums 12.11.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra nolikumā Nr.23 "Kultūras nodaļas nolikums"
48. nolikums 12.11.15 - Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi" nolikums
49. nolikums 03.12.15 - Uzņēmēju konsultatīvās padomes nolikums
50. nolikums 03.12.15 Sākotnējā redakcija Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums
50. nolikums 03.12.15 Spēkā esošā redakcija Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums
51. nolikums 03.12.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 12.novembra nolikumā Nr.44 "Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu izstrādes, vērtēšanas un īstenošanas nolikums"
52. nolikums 03.12.15 - Konkursa "Gada balva kultūrā" nolikums
53. nolikums 03.12.15 - Projektu konkursa "Profesionālās mākslas pieejamība Jūrmalā" līdzfinansēšanas nolikums
54. nolikums 03.12.15 - Jūrmalas pilsētas domes Sabiedriskā labuma balvas nolikums par nozīmīgu ieguldījumu sociālajā un veselības aizsardzības jomā
55. nolikums 16.12.15 - Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra nolikumā Nr.29 "Jūrmalas pilsētas domes Administratīvās komisijas nolikums"
56. nolikums 16.12.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra nolikumā Nr.25 "Pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" nolikums"

Rezultāti atgriezti 0.0781 sekundēs.