Saistošie noteikumi (55) - 2015. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. saistošie noteikumi 21.01.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 9.oktobra saistošo noteikumu Nr.30 "Kārtība bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1.klasē Jūrmalas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs" atzīšanu par spēku zaudējušiem
2. saistošie noteikumi 22.01.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
3. saistošie noteikumi 03.02.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu"
4. saistošie noteikumi 19.02.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
5. saistošie noteikumi 19.02.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu"
6. saistošie noteikumi 19.02.15 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību
6. saistošie noteikumi 19.02.15 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību
7. saistošie noteikumi 19.02.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.38 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem".
8. saistošie noteikumi 19.02.15 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 29.decembra saistošo noteikumu Nr.24 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" publiskajiem maksas pakalpojumiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem
9. saistošie noteikumi 19.02.15 Nav stājies spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību"
10. saistošie noteikumi 19.02.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 "Par Jūrmalas pašvaldības palīdzību audžuģimenei"
11. saistošie noteikumi 19.02.15 Nav stājies spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"
12. saistošie noteikumi 05.03.15 - Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
13. saistošie noteikumi 05.03.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu"
14. saistošie noteikumi 26.03.15 - Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
15. saistošie noteikumi 26.03.15 Nav stājies spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē"

16. saistošie noteikumi 26.03.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 19.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības palīdzību personām dzīvokļa jautājumu risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtību"
17. saistošie noteikumi 26.03.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.67 "Par veselību veicinošiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"
18. saistošie noteikumi 26.03.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008. gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"
19. saistošie noteikumi 16.04.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013. gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību"
20. saistošie noteikumi 07.05.15 Sākotnējā redakcija Par Jūrmalas pilsētas simboliku
20. saistošie noteikumi 07.05.15 Spēkā esošā redakcija Par Jūrmalas pilsētas simboliku
21. saistošie noteikumi 07.05.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu"
22. saistošie noteikumi 11.06.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību"
23. saistošie noteikumi 11.06.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu"
24. saistošie noteikumi 11.06.15 - Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada 7.maija saistošajos noteikumos Nr.20 "Par Jūrmalas pilsētas simboliku"
25. saistošie noteikumi 11.06.15 Nav stājies spēkā Jūrmalas pilsētas namu un to teritoriju un būvju, sanitārās tīrības un sabiedriskās kārtības uzturēšanas saistošie noteikumi
26. saistošie noteikumi 11.06.15 - Par lokālplānojuma teritorijai Jūrmalā starp Ērgļu ielu, Madonas ielu, dzelzceļu un pludmali teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu, un grafiskās daļas apstiprināšanu
27. saistošie noteikumi 09.07.15 - Par līdzfinansējuma samaksas kārtību par izglītības ieguvi Jūrmalas Mūzikas vidusskolā
28. saistošie noteikumi 09.07.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu"
29. saistošie noteikumi 09.07.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
30. saistošie noteikumi 30.07.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu"
31. saistošie noteikumi 30.07.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
32. saistošie noteikumi 30.07.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā Izglītības iestādē"
33. saistošie noteikumi 30.07.15 Nav stājies spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.11 "Par transporta komunikāciju aizsardzību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā"
34. saistošie noteikumi 27.08.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu"
35. saistošie noteikumi 17.09.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
36. saistošie noteikumi 17.09.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu"
37. saistošie noteikumi 28.09.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
38. saistošie noteikumi 15.10.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu"
39. saistošie noteikumi 12.11.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību"
40. saistošie noteikumi 12.11.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu"
41. saistošie noteikumi 12.11.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
42. saistošie noteikumi 12.11.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.27 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi"
43. saistošie noteikumi 03.12.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā"
44. saistošie noteikumi 03.12.15 - Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
45. saistošie noteikumi 03.12.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums"
46. saistošie noteikumi 03.12.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008. gada 17.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 "Par Jūrmalas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem"
47. saistošie noteikumi 16.12.15 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016. gada budžetu
48. saistošie noteikumi 16.12.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2015.gada budžetu"
49. saistošie noteikumi 16.12.15 - Grozījums Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2008.gada 4.septembra saistošajos noteikumos Nr.78 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu ilgdzīvotājiem"
50. saistošie noteikumi 16.12.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Jūrmalas pilsētā"
51. saistošie noteikumi 16.12.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2009.gada 26.februāra saistošajos noteikumos Nr.12 "Par Jūrmalas pašvaldības pabalstu degvielas iegādei speciāli pielāgotam vieglajam automobilim"
52. saistošie noteikumi 16.12.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013. gada 17.oktobra saistošajos noteikumos Nr.66 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sociālo un pašvaldības palīdzību"
53. saistošie noteikumi 16.12.15 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 26.septembra saistošajos noteikumos Nr.38 "Par pašvaldības aģentūras "Jūrmalas sociālās aprūpes centrs" maksas pakalpojumiem"

Rezultāti atgriezti 0.5156 sekundēs.