Nolikumi (11) - 2016. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. nolikums 21.01.16 - Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums
2. nolikums 21.01.16 - Pumpuru vidusskolas nolikums
3. nolikums 21.01.16 - Nolikums par naudas balvu piešķiršanu Jūrmalas pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem
4. nolikums 21.01.16 - Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas nolikums
5. nolikums 25.02.16 - Sabiedriskās padomes nolikums
6. nolikums 25.02.16 - Izglītības konsultatīvās padomes nolikums
7. nolikums 25.02.16 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19. februāra nolikumā Nr.6 "Sākumskolas "Taurenītis" nolikums"
8. nolikums 25.02.16 - Jūrmalas vakara vidusskolas nolikums
9. nolikums 25.02.16 - Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums 2016.gadam
10. nolikums 10.03.16 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 "Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums"
11. nolikums 10.03.16 - Jūrmalas pilsētas domes fotokonkursa "Mana Jūrmala" nolikums

Rezultāti atgriezti 0.0625 sekundēs.