Saistošie noteikumi (8) - 2016. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. saistošie noteikumi 21.01.16 Nav stājies spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2014.gada 20.februāra saistošajos noteikumos Nr.4 "Kārtība, kādā pašvaldība sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai bērnam privātajā izglītības iestādē"
2. saistošie noteikumi 21.01.16 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu"
3. saistošie noteikumi 25.02.16 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2013. gada 25. jūlija saistošajos noteikumos Nr.28 "Par transportlīdzekļu iebraukšanu īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā"
4. saistošie noteikumi 25.02.16 Nav stājies spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 26. septembra saistošajos noteikumos Nr.39 "Par nekustamā īpašuma nodokli Jūrmalā"
5. saistošie noteikumi 25.02.16 Nav stājies spēkā Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012. gada 11. oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību"
6. saistošie noteikumi 10.03.16 - Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 16.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2016.gada budžetu"

7. saistošie noteikumi 10.03.16 Nav stājies spēkā Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Jūrmalas
8. saistošie noteikumi 24.03.16 - Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Rezultāti atgriezti 0.0469 sekundēs.