Nolikumi (35) - 2002. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. nolikums 02.01.02 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes kultūras un sporta nodaļas nolikums
2. nolikums 16.01.02 - Izmaiņas Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumā Nr.53 "Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību"
3. nolikums 30.01.02 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes kultūras projektu finansēšanas konkursa nolikums
4. nolikums 13.02.02 Nav spēkā Par domes rezerves fonda apstiprināto līdzekļu piešķiršanas un izlietošanas kārtību
5. nolikums 13.02.02 Nav spēkā Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums
6. nolikums 27.02.02 Sākotnējā redakcija Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums
6. nolikums 27.02.02 Spēkā esošā redakcija Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašuma privatizācijas komisijas nolikums
7. nolikums 27.02.02 Nav spēkā Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums
8. nolikums 27.02.02 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums
8. nolikums 27.02.02 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes nolikums
9. nolikums 13.03.02 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības iepirkumu komisijas nolikums
10. nolikums 10.04.02 - Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu konkursa nolikums
11. nolikums 22.05.02 - Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Mārīte" nolikums
12. nolikums 22.05.02 Nav spēkā Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Bitīte" nolikums
13. nolikums 22.05.02 Nav spēkā Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" nolikums
14. nolikums 22.05.02 Nav spēkā Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Rūķītis" nolikums
15. nolikums 22.05.02 Nav spēkā Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Lācītis" nolikums
16. nolikums 22.05.02 Nav spēkā Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" nolikums
17. nolikums 22.05.02 Nav spēkā Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Madara" nolikums
18. nolikums 22.05.02 - Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Katrīna" nolikums
19. nolikums 22.05.02 Nav spēkā Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Namiņš" nolikums
20. nolikums 29.05.02 - Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora nolikums
21. nolikums 31.07.02 Nav spēkā Grozījumi 2001.gada 4.jūlija nolikumā Nr.29 "Jūrmalas pilsētas domes nolikums"
22. nolikums 28.08.02 Nav spēkā Jūrmalas peldēšanas skolas nolikums
23. nolikums 11.09.02 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes Juridiskās pārvaldes nolikums
24. nolikums 11.09.02 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes Tūrisma un arējo sakaru nodaļas nolikums
25. nolikums 25.09.02 Nav spēkā Jūrmalas sporta skolas nolikums
26. nolikums 23.10.02 Nav spēkā Jūrmalas burāšanas skolas nolikums
27. nolikums 06.11.02 Nav spēkā Jūrmalas makslas skolas nolikums
28. nolikums 04.12.02 Nav spēkā Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra nolikums
29. nolikums 18.12.02 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas domes Finansu pārvaldes nolikums
30. nolikums 18.12.02 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas muzeja nolikums
31. nolikums 18.12.02 Nav spēkā Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums
32. nolikums 18.12.02 Nav spēkā Koku ciršanas komisijas nolikums
33. nolikums 18.12.02 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 18.jūlija nolikumā Nr.37 "Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašuma pārvaldes nolikums"

Rezultāti atgriezti 0.125 sekundēs.