Lēmumi (121) - 2002. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
11. lēmums 16.01.02 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes pilnvarnieku
37. lēmums 16.01.02 - Par pašvaldības īpašumu privatizācijas kārtību
39. lēmums 30.01.02 - Par Jūrmalas pilsētas domes kultūras projektu finansēšanas konkursa komisijas apstiprināšanu
49. lēmums 30.01.02 - Par Jūrmalas Vides aizsardzības politikas plāna apstiprināšanu
50. lēmums 30.01.02 - Par Jūrmalas pilsētas domes dalību Valsts investīciju programmā
51. lēmums 30.01.02 Sākotnējā redakcija Par nomas maksas noteikšanas metodiku
51. lēmums 30.01.02 Spēkā esošā redakcija Par nomas maksas noteikšanas metodiku
61. lēmums 30.01.02 Sākotnējā redakcija Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Z.Meierovica prospektu, Ērgļu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali
61. lēmums 30.01.02 Spēkā esošā redakcija Par detālā plānojuma izstrādāšanu Jūrmalā, teritorijai starp Z.Meierovica prospektu, Ērgļu, Jomas, Pūpolu ielām un pludmali
78. lēmums 30.01.02 - Par nomas līguma pagarināšanu ar Personāla dokumentu valsts arhīvu
79. lēmums 30.01.02 - Par nomas līguma pagarināšanu ar Novadu zinību centra Jūrmalas zinību biedrību
97. lēmums 13.02.02 - Par Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulējamo nozaru valsts nodevas likmi un termiņiem
99. lēmums 13.02.02 - Par b/o pašvaldības SIA "Bulduru slimnīca" statūtu izmaiņām un izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 20.jūnija lēmumā Nr.185
100. lēmums 13.02.02 Nav spēkā Par pakalpojumu cenām Jūrmalas sporta skolā
101. lēmums 13.02.02 - Par Jūrmalas Alternatīvo skolu
102. lēmums 13.02.02 - Par Slokas pamatskolas štatu saraksta papildinājumu
103. lēmums 13.02.02 - Par Jūrmalas pilsētas domes dalību Valsts investīciju programmā
110. lēmums 13.02.02 - Par Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju uzskaites pagaidu kārtību un informācijas saglabāšanu
113. lēmums 13.02.02 - Par maksātnespējīgā likvidējamā VU "Valsts Slokas celulozes un papīra fabrika" ūdens komunālās saimniecības pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē un nodošanu apsaimniekošanā
122. lēmums 13.02.02 - Par nedzīvojamo un vasarnīcu telpu nomas un īres līgumu saistību pārņemšanu
125. lēmums 27.02.02 - Par Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
160. lēmums 27.02.02 - Par telpu Jūrmalā, Vienības prospektā 19/21 nomas līguma noslēgšanu ar SIA "ILVAS ZĀLES"
167. lēmums 27.02.02 - Par apsaimniekošanas līguma noslēgšanu ar BO pašvaldības SIA "Jūrmalas mūzika"
176. lēmums 13.03.02 - Par S/O Rīgas reģiona attīstības padomes reorganizācijas koncepciju
177. lēmums 13.03.02 - Par BO SIA "Rīgas reģiona attīstības aģentūra" darba plānu
188. lēmums 13.03.02 - Par grozījumiem Jūrmalas pašvaldības SIA "Jūrmalas siltums" statūtos
189. lēmums 13.03.02 Nav spēkā Par pašvaldības iepirkumu komisiju izveidošanu
214. lēmums 27.03.02 - Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 23.maija lēmuma Nr.153 atcelšanu un zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Bulduri 1001
233. lēmums 27.03.02 Nav spēkā Par garāžas telpu JÅ«rmalā, DÄ«Ä·u ielā 30 nomas lÄ«guma noslÄ"gÅ”anu ar D.Vaņinu
250. lēmums 10.04.02 - Par Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu konkursa vērtēšanas komisiju
252. lēmums 10.04.02 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
256. lēmums 10.04.02 - Par zemes nomas maksu BO SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs"
261. lēmums 10.04.02 - Par peldsezonas noteikšanu Jūrmalas pilsētā
263. lēmums 10.04.02 - Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.10
282. lēmums 10.04.02 - Par apbedīšanas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu
283. lēmums 24.04.02 - Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas pilnvaru pagarināšanu
284. lēmums 24.04.02 - Par b/o Jūrmalas SIA "Jūrmalas mūzika" direktoru
317. lēmums 24.04.02 - Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA "NIKA SV"
320. lēmums 24.04.02 - Par telpu Jūrmalā, Tukuma ielā 16/18 nomas līguma laušanu ar SIA "Debesu briljanti"
336. lēmums 08.05.02 - Par vēlēšanu iecirkņu organizēšanu 8.Saeimas vēlēšanām Jūrmalas pilsētā
338. lēmums 08.05.02 - Par Apvienoto Nāciju Attīstības programmas (UNDP) un Labklājības ministrijas Latvijas Valstī ieviestā projekta "Vienota sekundārās profilakses tīkla izveide intravenozo narkotiku lietotājiem Latvijas teritorijā" realizēšanu Jūrmalā
339. lēmums 08.05.02 - Par Jūrmalas pilsētas zemes vērtību zonējuma aktualizāciju
365. lēmums 08.05.02 Nav spēkā Par pašvaldības SIA "Jūrmalas siltums" pamatlīdzekļu nodošanu apsaimniekošanā SIA "Dubultu šķelda"
368. lēmums 22.05.02 - Par iecelšanu amatā
369. lēmums 22.05.02 - Par Jūrmalas pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju
370. lēmums 22.05.02 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes pilnvarniekiem
371. lēmums 22.05.02 - Par Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu iecelšanu
372. lēmums 22.05.02 - Par aizdevuma ņemšanu
377. lēmums 22.05.02 - Par zemes nomas maksu SO Zaļais ordenis - pasaku māja "UNDĪNE"
394. lēmums 22.05.02 - Par Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas prasību izpildi
401. lēmums 22.05.02 - Par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izskatīšanas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā
418. lēmums 22.05.02 - Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Valsts hidrometeoroloģijas pārvaldi
457. lēmums 29.05.02 - Par Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora locekļa iecelšanu
458. lēmums 29.05.02 - Par kulturvēsturiskā mantojuma saglabāšanu
459. lēmums 05.06.02 - Par Jūrmalas pilsētas Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
496. lēmums 19.06.02 - Par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību reorganizāciju un iecelšanu amatā
497. lēmums 19.06.02 - Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas siltums" direktoru
500. lēmums 19.06.02 - Par mērķaizdevuma piešķiršanu BOP SIA ‘’Jūrmalas mūzika’’
502. lēmums 19.06.02 - Par bezpeļņas organizācijas sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ūdenssporta olimpiskais centrs "Jūrmala"" izveidi
509. lēmums 19.06.02 - Par Ķemeru nacionālā parka Dabas aizsardzības plāna apstiprināšanu
515. lēmums 19.06.02 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā
516. lēmums 19.06.02 Nav spēkā Par maksas pakalpojumu cenām Kauguru kultūras namā
551. lēmums 03.07.02 - Par AS "Olaines kūdra" artēziskās akas un dziļurbuma sūkņa Jūrmalā, Vecais ceļš pārņemšanu Jūrmalas pilsētas domes bilancē un īpašumā
552. lēmums 03.07.02 - Par SIA "Dubultu šķelda" saimnieciskās un finansiālās darbības revīziju un gada pārskata par 2001.gadu pārbaudi
567. lēmums 03.07.02 - Par iespējamiem administratīvi teritoriālās reformas variantiem Jūrmalā
568. lēmums 03.07.02 - Par teritorijas attīstības koncepcijas izstrādāšanu Jūrmalā, slēgtās Slokas Celulozes un papīra fabrikas teritorijā
571. lēmums 17.07.02 - Par iecelšanu amatā
575. lēmums 17.07.02 Nav spēkā Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā
576. lēmums 17.07.02 Nav spēkā Par maksas pakalpojumu cenām Jūrmalas teātrī
578. lēmums 17.07.02 - Par siltumapgādes sistēmas darbības efektivitātes uzlabošanu
604. lēmums 31.07.02 - Par Jūrmalas pilsētas Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
605. lēmums 31.07.02 - Par pilnvarnieka pienākumu izbeigšanu
606. lēmums 31.07.02 - Par interešu izglītības reorganizāciju Jūrmalā
607. lēmums 31.07.02 - Par BO PU "Jūrmalas kapi" statūtu izmaiņām
609. lēmums 31.07.02 Sākotnējā redakcija Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli
609. lēmums 31.07.02 Spēkā esošā redakcija Par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu kontroli
615. lēmums 31.07.02 - Par plānošanas reģionu teritorijām
616. lēmums 31.07.02 - Par BO VSIA "Koledža RRC" atslēgšanos no centralizētās siltumapgādes
642. lēmums 28.08.02 - Par Ķemeru vidusskolas direktora apstiprināšanu
643. lēmums 28.08.02 - Par iecelšanu amatā
644. lēmums 28.08.02 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes pilnvarniekiem
645. lēmums 28.08.02 - Par Jūrmalas pilsētas Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
646. lēmums 28.08.02 Nav spēkā Par pilnvarojuma termiņa pagarināšanu
727. lēmums 25.09.02 - Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
755. lēmums 25.09.02 - Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA "NIKA SV"
757. lēmums 09.10.02 - Par b/o SIA "Jūrmalas mūzika" amatpersonām
769. lēmums 09.10.02 - Par pašvaldības SIA "Jūrmalas siltums" pamatlīdzekļu pārcenošanu atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 2.maija rīkojumam Nr.220-r
801. lēmums 23.10.02 - Par Jūrmalas pilsētas Iedzīvotāju konsultatīvo padomi
802. lēmums 23.10.02 Nav spēkā Par pilnvarojuma termiņa pagarināšanu
804. lēmums 23.10.02 - Par darbinieku skaita izmaiņām Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs
805. lēmums 23.10.02 Nav spēkā Par Jūrmalas burāšanas skolas dibināšanu
807. lēmums 23.10.02 Nav spēkā Par Jūrmalas pilsētas domes investīciju plānu 2003.-2006.gadam
808. lēmums 23.10.02 - Par sadarbību starp Jūrmalas pilsētu un Kazaņas pilsētu
822. lēmums 23.10.02 - Par dabas lieguma "Dzintaru palieņu pļavas" izveidošanu
842. lēmums 23.10.02 - Par JÅ«rmalas pilsÄ"tas domes 2002.gada 27.marta lÄ"muma Nr.233 atcelÅ”anu
843. lēmums 23.10.02 - Par zemesgabala JÅ«rmalā, Dzimtenes ielā 1 nomas lÄ«guma noslÄ"gÅ”anu ar SIA ā€œJÅ«rmalas zemes fondsā€
845. lēmums 06.11.02 - Par gada publisko pārskatu
849. lēmums 06.11.02 - Par Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes Norēķinu kases izveidošanu
852. lēmums 06.11.02 - Par Jaunatnes lietu konsultatīvo padomi
853. lēmums 06.11.02 - Par Jūrmalas mākslas skolas nodibināšanu, struktūru, darbinieku skaita vienību sarakstu, dalības maksām un maksas pakalpojumiem
854. lēmums 06.11.02 - Par izmaiņām municipālās policijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā
860. lēmums 06.11.02 - Par dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kārtību 2002./2003.gada apkures sezonā
873. lēmums 06.11.02 - Par siltummezgla ēkas Jūrmalā, Jūras ielā 3 nodošanu pašvaldības īpašumā
888. lēmums 20.11.02 - Par Jūrmalas mūzikas vidusskolas direktoru
890. lēmums 20.11.02 - Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 17.jūlija lēmumā Nr.576
891. lēmums 20.11.02 - Par projektu "Jūrmalas pilsētas dzīvojamā rajona Kauguri-1 siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija"
909. lēmums 20.11.02 - Par izstāšanos no BO SIA "Jūrmalas tūrisma un kūrorta informācijas centrs"
929. lēmums 04.12.02 - Par bezpeļņas organizācijas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sociālais aprūpes centrs "Saulstari"" direktoru
952. lēmums 04.12.02 Nav spēkā Par Jūrmalas Tehniskās jaunrades, sporta un atpūtas centra maksas pakalpojumiem
953. lēmums 04.12.02 Nav spēkā Par caurlaižu posteņa pārcelšanu
963. lēmums 04.12.02 - Par ēku Jūrmalā, Dzimtenes ielā 15 lit.1 un lit.5 pārņemšanu Jūrmalas pašvaldības valdījumā
989. lēmums 18.12.02 - Par Jūrmalas pilsētas municipālās policijas priekšnieku
990. lēmums 18.12.02 - Par diennakts grupas slēgšanu pirmsskolas izglītības iestādē "Pienenīte"
991. lēmums 18.12.02 - Par izmaiņām Kauguru kultūras nama darbinieku darba vietu sarakstā
992. lēmums 18.12.02 - Par Jūrmalas pilsētas muzeja darbinieku skaita saraksta apstiprināšanu
993. lēmums 18.12.02 Nav spēkā Par koku ciršanas komisiju
994. lēmums 18.12.02 Nav spēkā Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 9.maija lēmumā Nr.65
995. lēmums 18.12.02 - Par Ķemeru nacionālā parka konsultatīvo padomi un projektu uzraudzības grupu
997. lēmums 18.12.02 Nav spēkā Par sociālās palīdzības pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā
1001. lēmums 18.12.02 - Par Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas reorganizāciju
1003. lēmums 18.12.02 - Par dr.Daces Skerškānes prakses ārsta darbības uzsākšanu

Rezultāti atgriezti 0.1875 sekundēs.