Saistošie noteikumi (16) - 2002. gads

Dokuments Datums Statuss Nosaukums
1. saistošie noteikumi 13.02.02 - Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem 2002.gadā
2. saistošie noteikumi 27.03.02 Nav spēkā Personu reģistrācijas noteikumi dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanas jautājumu risināšanai paredzētās pašvaldības palīdzības saņemšanai
3. saistošie noteikumi 10.04.02 Nav spēkā Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Jūrmalas pilsētā
4. saistošie noteikumi 08.05.02 Nav spēkā Par tirdzniecību publiskās vietās
5. saistošie noteikumi 08.05.02 Nav spēkā Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās
6. saistošie noteikumi 08.05.02 - Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, Upes ielā 1
7. saistošie noteikumi 19.06.02 Nav spēkā Par pašvaldības nodevu izklaidējoša rakstura pasākumu rīkosanai brīvdabas publiskās vietās
8. saistošie noteikumi 03.07.02 - Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, teritorijai starp Meža prospektu, Edinburgas prospektu, Indras ielu un Kr.Barona ielu
9. saistošie noteikumi 31.07.02 Nav spēkā Grozījumi 2002.gada 19.jūnija saistošajos noteikumos Nr.7
10. saistošie noteikumi 09.10.02 Nav spēkā Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, sabiedriskajam centram Vaivaros
11. saistošie noteikumi 06.11.02 Nav spēkā Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam kaugurciems 1103 un tam pieguļošajai teritorijai
12. saistošie noteikumi 04.12.02 - Par detālā plānojuma grozījumu apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, poruka prospektā 8
13. saistošie noteikumi 18.12.02 - Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Baznīcas ielā 2
14. saistošie noteikumi 18.12.02 - Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, zemesgabalam Kāpu ielā 111/113
15. saistošie noteikumi 18.12.02 - Par detālā plānojuma apstiprināšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 89
16. saistošie noteikumi 18.12.02 Nav spēkā Grozījumi 2001.gada 20.jūnija saistošajos noteikumos nr.7 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu uzturēšana un aizsardzība"

Rezultāti atgriezti 0.0156 sekundēs.