2013. gads

Nolikumi (13)

Ieteikumi (nav pieņemti vai nav pieejami)

Instrukcijas (nav pieņemti vai nav pieejami)

Lēmumi (419)

Noteikumi (nav pieņemti vai nav pieejami)

Protokoli (12)

Sēžu audioieraksti (ierakstu nav)

Saistošie noteikumi (24)